Danish Crown tilslutter sig EU’s adfærdskodeks for bæredygtig fødevareproduktion

I dag offentliggør EU en ”Code of Conduct”, der skal sikre en bæredygtig fødevareproduktion frem mod 2050. Danish Crown har underskrevet kodekset, med et mål om at være klimaneutral i 2050.

Siden nytår har virksomheder, organisationer og NGO’er i samarbejde med EU-kommissionen udarbejdet en såkaldt ”Code of Conduct” om bæredygtig fødevareproduktion. Det overordnede mål er at tackle udfordringer som klimaforandringer, miljøforringelse, tab af biodiversitet og underernæring.

'Code of conduct on Responsible Food Business and Marketing Practices' indeholder syv målsætninger, hvor virksomheder der skriver under, skal tilslutte sig mindst én målsætning. Danish Crown har tilsluttet sig målsætningen ”A Climate Neutral Food Chain in Europe by 2050”.
Her forpligter virksomheder sig til at nedbringe virksomhedens klimapåvirkning markant.

"Det nye kodeks fra EU passer fuldstændigt med vores egen bæredygtighedsstrategi i Danish Crown, og vores ambition om at være verdens mest bæredygtige og succesfulde kødproducent i 2030. I 2030 skal klimapåvirkningen fra vores kødproduktion være reduceret med 50%, og i 2050 skal alt kød i Danish Crown være produceret klimaneutralt", siger Preben Sunke, COO i Danish Crown.

Med Danish Crowns bæredygtighedsstrategi vil vi også bidrage positivt på flere af de andre målsætninger i kodekset, men det er kravene i ”A Climate Neutral Food Chain in Europe by 2050” Danish Crown bliver målt på.

Massivt fokus på bæredygtighed

Danish Crowns specifikke mål og rapportering for målsætningen vil være baseret på ”Science Based Targets Initiative”. Det er et partnerskab mellem FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI), CDP og World Wide Fund for Nature (WWF), som hjælper med at designe en klar vej for virksomheder, så de kan mindske udledningen af drivhusgasser. Derfor er det uafhængige ekspert der har været med til at validere målene for Danish Crown.

Da Danish Crown den 8. juni præsenterede ny koncernstrategi for de næste fem år, var det med stort fokus på bæredygtighed. I strategiperioden forventer vi at investere i alt ca. 15 mia.kr. i den samlede værdikæde herunder i bæredygtighed og innovation fra jord til bord, mens der fastholdes et bæredygtigt produktionsniveau for danske grise på det nuværende niveau på 10-13 mio.

30.11.2022Danish Crown A/S

Sponseret

Danish Crown har reduceret klimaudledninger på dansk grisekød med 30 procent

05.03.2022Danish Crown A/S

Sponseret

Vores kalve er med på klimavejen

22.07.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Danish Crown tilslutter sig EU’s adfærdskodeks for bæredygtig fødevareproduktion

08.03.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Nyt hovedkontor matcher klimaambitioner

08.03.2021Danish Crown A/S

Sponseret

Granuleret halm giver en mere bæredygtig grisetransport

29.04.2020Danish Crown A/S

Sponseret

100.000 måltider til Danmarks mest udsatte