Klimaaftale på plads – CO2-afgift undervejs

Med næsten hele Folketinget bag sig har regeringen tidligt mandag morgen præsenteret en bred klimaaftale, som skal levere en drivhusgasreduktion på 3,4 mio. ton CO2e i 2030. Til efteråret skal en grøn skattereform i hus, bl.a. med en CO2-afgift i centrum. Planen får ros fra flere sider.

Langt størstedelen af Folketinget er blevet enige om den nye klimaaftale..

22.06.2020

Anders Kampmann, CSR.dk

Efter næsten otte timers forhandlinger i løbet af søndag aften og natten til mandag, har regeringen her til morgen præsenteret de store linjer i en bred klimaaftale, med hvilken et næsten enigt Folketing – kun Nye Borgerlige og løsgængeren Sikandar Siddique er ikke med – vil få sat skub i reduktionen af Danmarks CO2-udslip.

Læs også: CO2-udslip fra danske virksomheder stiger en smule

Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets beregninger vil aftalen, der ’viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd’, som det hedder, sammen med den grønne affaldsaftale medføre CO2e-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030.

Med regeringens mål om at reducere det danske CO2-udslip med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990, skal der fjernes omkring 20 mio. ton. Med de 0,5 mio. ton fra den seneste finanslov har man altså nu fundet 3,9 mio. ton eller ca. 20 procent af den samlede målsætning.

Klimaaftalen baner vej for, at vi kan udvikle nye grønne løsninger, som vi kan eksportere og dermed bidrage også globalt til klimaudfordringen

Lars Sandahl Sørensen, DI

”Med aftalen i dag går Danmark igen forrest med den grønne omstilling, og samtidig baner vi vejen for en grøn genopretning af økonomien med nogle af de største langsigtede infrastrukturinvesteringer nogensinde. Vi opretter to nye energiøer, der betyder, at Danmark som det første land i verden tager hul på en helt ny æra for vedvarende energi”, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

”Samtidig investerer vi markant i udviklingen af fremtidens teknologier og tager vigtige skridt mod en grøn omstilling af varmesektoren og industrien. Jeg er meget stolt over, at det er lykkedes at lave en bred grøn aftale, der både får os tættere på at nå vores klimamål, og som på sigt vil skabe tusindvis af danske grønne arbejdspladser”, fortsætter han.

Aftalen rummer dels en lang række elementer, der vil lede til konkrete reduktioner på kortere sigt, og derudover investeringer i udvikling af fremtidens grønne teknologier, der skal give reduktioner på længere sigt.

Forhandling om anbefalet CO2-afgift til efteråret
Grøn energi er et af omdrejningspunkterne i aftalen. Eksempelvis skal Danmark have verdens to første energiøer på i alt 5 GW – en idé, der har været på banen i nogle år – ligesom etableringen af en yderligere havvindmøllepark på ca. 1 GW ved Hesselø fremrykkes.

Aftalen skal også sikre, at grøn varme bliver billigere, og sort varme bliver dyrere, samt at individuelle olie- og gasfyr skal udfases og udskiftes med varmepumper og grøn fjernvarme. Endelig skal der investeres i CO2-fangst og -lagring (CCS) og grønne brændstoffer, og i flere ladestandere til elbiler. Og så skal industrien omstilles gennem energieffektiviseringer, grøn strøm og mere biogas.

”Med etableringen af verdens to første energiøer og verdens største satsning på grønne brændstoffer tager Danmark for alvor globalt klimalederskab igen. Vi viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd”, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Udover de initiativer, man er blevet enige om i aftalen, har partierne også givet hinanden håndslag på at vende tilbage til en grøn skattereform efter sommerferien. Partierne er enige om, at der skal findes en model, der gør det mere attraktivt at vælge grønne løsninger frem for sorte.

Her har man taget en principbeslutning om at reformen skal omfatte en CO2-afgift, sådan som bl.a. Klimarådet, det såkaldte 14. klimapartnerskab og flere andre har anbefalet, om end med blandede reaktioner til følge. En afgift var således ikke en del af regeringens udspil til forhandlingerne.

DI: Afgiftssystem skal fremme den grønne omstilling
I Dansk Industri glæder man sig over aftalen, som man mener i høj grad tager afsæt i anbefalingerne fra erhvervslivets klimapartnerskaber, og også er i tråd med DI’s egen 2030-plan.

”Klimaaftalen tager flere store skridt ind i en grønnere fremtid, og den vil på rigtig mange punkter både være med til at bane vejen for en klimavenlig omstilling i Danmark – og for, at vi kan udvikle nye grønne løsninger, som vi kan eksportere og dermed bidrage også globalt til klimaudfordringen”, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Organisationen er afklaret med, at klimaindsatsen er dyr, også for virksomhederne, men at investeringerne kan betale sig. Derfor ser DI positivt på udsigten til en CO2-afgift, når partierne til efteråret skal forhandle om den grønne skattereform.

”Vi når ikke i mål med de høje klimaambitioner uden at tage alle værktøjer i brug, og derfor skal vi selvfølgelig også bruge vores skatte- og afgiftssystem til at fremme den grønne omstilling. Det er særdeles positivt, at aftalen samtidig slår fast, at der er brug for en samlet grøn skattereform, der tager hensyn til vores konkurrencekraft og ikke skal munde ud i, at vi sender CO2-udledning eller arbejdspladser ud af landet. Det er det helt rigtige udgangspunkt, og vi glæder os til at spille konstruktivt ind til det arbejde”, siger Lars Sandahl Sørensen.

Ingen udflytning glæder Dansk Erhverv
Også Dansk Erhverv vender tommelfingeren op for en afgift, der gør det dyrere at udlede CO2. Samtidig fremhæver organisationen vigtigheden af, at det skal være billigere at drive virksomhed og være dansker, sådan som aftalen også lægger op til. Det forventer man således, at efterårets forhandlinger vil levere på.

”Det er positivt, at en grøn skattereform nu er en del af klimaaftalen. Det kan gøre omstillingen mere omkostningseffektiv, når virksomhederne selv finder de bedste og billigste klimaløsninger. Men samtidig med, at det skal være dyrere at udlede CO2, så skal det blive billigere at drive virksomhed og være dansker. Kun på del led får vi råd til investeringerne i virksomhederne og i de danske hjem”, siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Læs også: Hvad skal der ske med de danske skove?

Generelt glæder man sig på Børsen over aftalen – ’en festdag for kommercialisering og skalering af grønne teknologier’ – som man er tilfreds med slår fast, at løsningen ikke er udflytning af udledninger og danske virksomheder til andre lande.

”Det er meget positivt, at det i aftalen slås fast, at der skal være tale om reelle klimareduktioner og ikke blot reduktioner, som opnås ved udflytning af virksomheder og aktiviteter til andre lande. Den globale kugleramme er kommet frem, hvilket Dansk Erhverv længe har efterspurgt. Det skal være ægte grønt”, siger Brian Mikkelsen.

IDA: Uddannelse vigtig for handling
Hos Ingeniørforeningen IDA er man ’begejstrede’ for klimaaftalen, som man mener ’rummer mange gode elementer på energi- og industriområdet og samtidigt viser, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd’.

Foreningens formand, Thomas Damkjær Petersen, hylder ”… et stærkt grønt Folketing” for at lande ”… en god bred aftale, der bringer os vel mod målet om 70 procents reduktion i 2030.” Og så peger han på, at aftalen skal omdannes til konkret handling, med en opfordring til at tænke i uddannelse af de rigtige folk.

”Jeg synes, det næste politiske skridt for Christiansborg på energi- og industriområdet er at få afklaret, om vi har de nødvendige kompetencer, og hvordan vi sikrer, at uddannelser og efteruddannelser i Danmark støtter op om den grønne omstilling. På den måde får vi både et sundt klima og flere job”, siger Thomas Damkjær Petersen.

Aftalens initiativer

 • Etablering af verdens første energiøer
 • Overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind
 • Investeringer i fremtidens grønne teknologier: Power-to-X og fangst af CO2
 • Grøn omstilling af industrien
 • Støtte til biogas og andre grønne gasser
 • Energieffektiviseringer
 • Grøn omlægning af varmeafgifter
 • Fremme af udnyttelse af overskudsvarme
 • Udfasning af individuelle olie- og gasfyr
 • Grøn fjernvarme
 • Bæredygtighedskrav til biomasse til energi
 • Grøn transportpulje
 • Grøn skattereform

Se også Faktaark - Klimaaftale for energi og industri 2020

Kilde: Klima, Energi- og Forsyningsministeriet

Havne og rederier glæder sig
Udsigten til to energiøer og flere vindmøller på havet er noget, der skaber glæde i det blå Danmark, hvor både rederier og erhvervshavne kan se frem til øget aktivitet i de kommende år. Det gælder bl.a. de næsten 200 danske fartøjer, der beskæftiger sig med havvind.

”Havvind er allerede i dag en stor forretning for mange danske rederier, og beslutningen om at udvide kapaciteten i Danmark gør spillepladen større og giver rederierne mulighed for at vækste. Det giver arbejdspladser i hele Danmark,” siger adm. direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

I de havne, skibene skal sejle fra og til, ser man frem mod de kommende opgaver med stor spænding, og direktør i Danske Havne, Tine Kirk Pedersen, er ikke i tvivl om, at havnene er klar til at levere, også på foreningens egen målsætning, når arbejdet med at implementere klimaaftalen går i gang: 

”Det er en markant udvidelse af havvind i forhold til i dag, som et bredt flertal i Folketinget har besluttet. De danske havne har i lang tid været en del af værdikæden i den danske vindproduktion, og havnene både kan og vil være med til at løfte opgaven”, siger hun.

”Aftalen gør det desuden helt klart, at den grønne omstilling med fokus på havvind er kommet for at blive. Derfor vil endnu flere havne få mulighed for at blive en del af det vindeeventyr, som mange danske havne har bidraget til gennem mange år”, tilføjer Tine Kirk Pedersen.

Den ene af de to energiøer skal placeres i Østersøen ved Bornholm, hvilket man er godt tilfredse med på solskinsøen.

"Det er godt at se, at ambitionen om at Danmark skal 'bevare den grønne førertrøje' også kommer til at påvirke såvel vækst som beskæftigelse i Østersøregionen, så vi får hele Danmark med i projektet", udtaler adm. dir. for Rønne Havn, Thomas Bendtsen, og fortsætter:

"En op til tre gigawatt havvindmøllepark på Rønne banke, energi-ø og power-to-x-løsninger vil skabe en masse grønne jobs i hele værdikæden. For de virksomheder, som er professionelt drevet, omstillingsparate og i stand til at byde ind på de muligheder der opstår, vil der være nogle gode muligheder for at vækste."

Læs også: Ny klimaaftale: Odense skal være CO2-neutral i 2030

Med aftaler om affaldssektoren og energiproduktionen på plads, skal der til efteråret – udover den berygtede CO2-afgift – forhandles om yderligere udspil på bl.a. transport og landbrug, der er to af de tungeste poster i det danske klimaregnskab.

Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

The 0-Mission ApS

Sponseret

Bæredygtighed i Fokus: Esmark Feriehuse har fundet melodien

Mere fra...

01.12.2023CSR.dk

Vigtig aftale lander på første COP28-dag

01.12.2023CSR.dk

Migrantarbejdere får det farligste arbejde på danske byggepladser

01.12.2023CSR.dk

Klimaundersøgelse viser danskere i to fløje

01.12.2023CSR.dk

Global undersøgelse: Der er døvt - ikke koldt - på toppen

30.11.2023CSR.dk

Professor: Markedsføring kan få os til at spise insekter

30.11.2023CSR.dk

Fynsk virksomhed laver legepladser ud af fiskenet og gamle underbukser

29.11.2023CSR.dk

Hvad vil COP28 handle om?

29.11.2023CSR.dk

Klimakompasset udvides

Jobmarked

Se alle

Miljømærkning Danmark

Kommunikationskonsulent med fokus på forbrugere og presse til Miljømærkning Danmark

Synes du, der er brug for at sætte tempoet op på den grønne omstilling, og vil du gerne bidrage? Kan du komme ud over rampen med at tilpasse sprog og budskaber til de mange forskellige forbrugermålgrupper og -kanaler? Og er du klar til at opsøge og servere gode historier til medierne? Så er det måske dig, vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

07.12.2023

Etisk Handel Danmark

Praktikant

Vil du være med til at sætte fart på den grønne og ansvarlige omstilling? Så er det nu vi søger praktikanter til forårssemesteret 2024.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Viegand Maagøe

Studentermedhjælper med interesse og kompetencer inden for livscyklusanalyser

Interesserer du dig for livscyklusanalyser (LCA) og andre miljøanalyser, og vil du gerne udbygge din viden om, hvordan de bruges i praksis? Så er det dig, vi leder efter! Viegand Maagøe søger en studerende, der er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for Miljøteknologi eller lign., og som brænder for at arbejde med grøn omstilling, cirkulær økonomi, livscyklusanalyser og bæredygtighed.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

30.12.2023

Sustainable Business Solutions ApS

Student Sustainability Advisor

Brænder du for klima, ESG og bæredygtighed? Har du kompetencer indenfor kommunikation og digitale platforme? Så har du nu muligheden for at blive en del af holdet som Student Sustainability Advisor.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SUSTAINX ApS

Sæt et stort aftryk på den grønne omstilling som Senior ESG Advisor i SustainX

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Communications Advisor (maternity cover)

Do you want to play a part in the Energy transition? We are looking for a new colleague to help drive our communication, CSR, and employer branding activities in Denmark.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SustainBusiness

Praktikant med fokus på EU Lovgivning herunder CSRD og ESG søges til konsulenthuset SustainBusiness

Vi søger en praktikant som har lyst til at få hands-on erfaring og understøtte vores konsulenter med diverse projekter og analyser i relation til bæredygtighed og EU-lovgivning herunder udvikling i CSRD, ESRS og ESG.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Events

Se alle
Global Compact Network Denmark
Webinar
Information webinar on the Business & Human Rights Accelerator in Denmark

Join our webinar December 4th from 15.30-16.15 where we will unfold the Business & Human Rights Accelerator in Denmark.

Dato

04.12.2023

Tid

15:30

Sted

Online via Zoom

Dansk Standard
Webinar
Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

Verden forandrer sig i dag hurtigere og mere uforudsigeligt end nogensinde før, hvilket skaber øgede krav til virksomheders modstandsdygtighed.

Dato

05.12.2023

Tid

13:00

Sted

Webinar

Valified
Webinar
Webinar: Greenwashing - hvordan kommunikerer du om bæredygtighed

Kom til Valifieds gratis webinar med fokus på hvad du skal forholde dig til når du kommunikerer om bæredygtighed

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Aros Business Academy
Kursus
Bæredygtighedskommunikation & brand management

Lær at kommunikere alle jeres fremragende bæredygtige tiltag og styrke jeres bæredygtige brand – og undgå samtidig at falde i fælderne ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’!

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

Global Compact Network Denmark
Morgenmøde
Morgenmøde: Erhvervsstyrelsens nye Bæredygtighedsvejledning

Til dette morgenmøde for vores medlemmer har vi inviteret Erhvervsstyrelsen til at præsentere deres nye vejledning om bæredygtighed på Virksomhedsguiden.dk, som skal hjælpe virksomhederne med at finde rundt i eksisterende og kommende krav og regler,

Dato

06.12.2023

Tid

10:00

Sted

Online

Erhvervsakademi Aarhus
Konference
Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

Kom med på denne temadag og lær hvordan du styrker bestyrelsens kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Dato

07.12.2023

Tid

08:30

Sted

Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J