Klima og sundhed er to sider af samme sag

Arbejdet med sundhed er en indikator på, hvor godt det går med arbejdet med alle verdensmålene. Alligevel er sundhed og bæredygtighed en svær dagsorden at få sparket i gang. Men Global Compact og udvalgte partnere vil gøre deres for at få det til at ske.

Når vi passer på planeten, passer vi også på menneskers sundhed - og omvendt. Så enkel er sammenhængen mellem sundhed og bæredygtighed. .

21.08.2018

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

På nogle af de sidste sider i en rapport fra PWC om virksomheders rapportering på verdensmålene i 2017, gemmer der sig noget vigtig information. Ud af de 15 lande, som rapporten undersøger, går befolkningerne i over halvdelen af landene væsentligt mere op i verdensmål 3, der handler om sundhed, end virksomheder gør.

Det er et problem. På kort sigt kan man sige at virksomhederne nok går glip af en del kunders opbakning og loyalitet. For ikke at tale om at de beregninger der viser, at en indsats på verdensmål 3 om sundhed har et markedspotentiale på 1.800 milliarder dollars i 2030. På længere sigt er problemet meget større.

Charlotte Ersbøll driver Global Compacts arbejde med sundhed, bæredygtighed og virksomheder, som går under navnet "Health is Everyone's business". .

”Hvor langt vi når med arbejdet med sundhed, er både en indikator og en drivkraft i forhold til de andre mål. Fordi en sund produktiv befolkning, som kan fungere i livet og bidrage til en bedre verden, er en bedre drivkraft i bæredygtig udvikling. Samtidig er meget af det, der gør os syge, ting, der gør planeten syg. Det handler om den måde vi forbruger på, bevæger os på, arbejder på, producerer på – alt det har en helt klar impact på vores sundhed,” siger Charlotte Ersbøll, som er ansvarlig for at drive den ”action platform” FN’s Global Compact har oprettet med navnet ¨Health is Everyone’s Business”

Første gang i 18 år
Det er første gang i Global Compacts 18 år lange historie at sundhed er kommet specifikt og konkret på organisationens dagsorden. Ifølge Charlotte Ersbøll er det i bæredygtighedssammenhæng ikke nogen helt nem sag at sætte sundhed på en dagsorden, der som regel handler om klima eller produktionsforhold eller grøn energi.

Så arbejdet i Health is Everyone’s Business handler om at samle en bred skare af virksomheder, som interesserer sig for sundhed og deres egen påvirkning af sundhed, og sætte dem sammen med eksperter, civilsamfundsorganisationer og FN-systemet. Målet er at hjælpe virksomheder med at forstå, hvordan de påvirker sundhed – deres health impact – og at handle på den viden. Både ved at nedbringe potentielle negative måder virksomheder påvirker sundhed og ved at accelerere deres positive health impacts.

Nærmiljøet skal tænkes ind
”Det er vigtigt at understrege, at sundhed, når vi taler om det fra et virksomhedsperspektiv, er meget, meget mere end medarbejdersundhed. Men det er samtidig tydeligt fra de første måneders arbejde i projektet, at der ligger en stor opgave i at få anskueliggjort, hvordan virksomhederne bidrager til sundhed ud over medarbejdersundhed,” siger Charlotte Ersbøll.

Læs mere: 17.000 nede med stress hver dag

Det første skridt i det arbejde er, at tænke medarbejdernes og virksomhedens nærmiljø ind i sine programmer for medarbejdersundhed. En amerikansk undersøgelse, udgivet af the Robert Wood Johnson Foundation, har således vist, at hvis man virkelig vil have effekt af sine medarbejdersundhedsprogrammer, så skal man ud og ramme de miljøer, medarbejderne færdes i, når de ikke er på arbejde. Det kan f.eks. være at samarbejde med lokale supermarkeder om tilbud og lavere priser på sunde varer eller med skoler om at tilbyde familiekurser i sund kost eller med kommunen om at få transportforhold i forbindelse med ens virksomhed, der opfordrer til bevægelse.

Rockwool og sundheden
Men det kan også handle om noget helt andet end medarbejderne. Det kan handle om at se på sine produkter i et sundhedsperspektiv. Det har danske Rockwool gjort og konstateret, at deres stenuldsprodukter f.eks. kan skærme mennesker i byer mod nogle af de faktorer, der påvirker deres sundhed negativt, f.eks. støj og vibrationer der kommer af at leve tæt sammen og nær tæt trafik, eller modvirkning af effekterne af ”energy poverty”, hvor boligerne er kolde og fugtige så beboerne bliver både syge og stressede og ikke formår at passe skole eller arbejde, eller brugen af deres produkter til at dyrke grøntsager i tæt bebyggede miljøer.

”Det er interessant at se, hvordan virksomheder kan angribe sundhedsområdet fra en helt anden vinkel end den traditionelle sundhedsvinkel, hvor det ofte kommer til at handle om hvad medicinalselskaberne eller fødevaresektoren gør,” siger Charlotte Ersbøll, og anerkender at disse brancher da også har en helt central rolle at spille i arbejdet med verdensmål 3 om sundhed. Derfor har Health is Everyone’s Business da også et spor, som skal kigge på, hvordan fødevareindustrien og dens stakeholders kan få skabt en ny samtale, der kan drive bæredygtig forandring på den lange bane.

Lidt mindre mindfulness
Hvis man som virksomhed gerne vil engagere sig i sundhedsområdet, så har Charlotte Ersbøll nogle gode råd til det.

Det starter med, at man skal kortlægge, hvordan virksomhedens aktiviteter påvirker sundhed. Den mest direkte påvirkning har man altid i forhold til sine medarbejdere, så i første omgang skal man undersøge, hvordan man bedst kan bidrage til deres fysiske og mentale sundhed. Her er et godt råd, at man skal passe på med at iværksætte aktiviteter, der ikke angriber de grundlæggende vilkår.

En af virksomhederne i Health is Everyone’s Business-projektet oplevede f.eks., at de havde langt flere langtidssygemeldinger relateret til stress end tidligere. Ved at involvere medarbejderne fandt de ud af, at mange var stærkt bekymrede for deres økonomi; om de sparede nok op til pension, om de kunne hjælpe deres børns til at få en uddannelse, og om de kunne blive boende i deres hjem. Med den viden var det ikke så sært, at virksomhedens tilbud om mindfulness og fitnesshold ikke påvirkede medarbejdernes stress-niveau væsentligt.

”Virksomhederne vil jo gerne gøre det godt i forhold til medarbejdersundhed, men det kan komme til at virke som symbolpolitik og ikke have den store effekt, hvis man ikke forstår, hvad medarbejderne egentlig har brug for,” siger Charlotte Ersbøll.  

WHO, FN's organisation for sundhed, forklarer i grafikken, hvordan sundhed har forbindelse til all de 17 verdensmål. .

Muligheder og ansvar på tværs af værdikæden
Det største arbejde vil for mange virksomheder bestå i at se på, hvilke muligheder man har for at påvirke sundheden på tværs af sin værdikæde. Det kan være alt fra den måde man producerer, markedsfører eller udvikler sine produkter: forurener man i nærmiljøet, udnytter man sit spildevand, hvordan sikrer leverandører deres arbejderes sundhed– også i andet og tredje led, og hvordan er sammenhængen mellem virksomhedens erklærede intentioner og den lobbyvirksomhed de udfører eller er en del af?

”Det er ikke ukendt, at virksomheder bliver kritiseret for at stå i vejen, når myndigheder gerne vil gennemføre nye sundhedsfremmende politikker og lovgivninger. Så man skal også prøve at forstå hvordan man kan samarbejde med myndigheder og politikker om at fremme sundhed,” siger Charlotte Ersbøll.

Der er med andre ord nok at tage fat på, når det handler om virksomheder og sundhed. Health is Everyone’s Business har da også som sin erklærede ambition, at verdensmål 3 skal være
et mål, hos alle virksomheder i alle sektorer på tværs af deres aktiviteter i deres værdikæde og uanset om de er store eller små.

Et roadmap på vej
En lang række aktiviteter er i gang, men et af de første konkrete produkter vil være udgivelsen af et ”roadmap to healthy business action” i forbindelse med FN’s generalforsamling i slutningen af september i år.

Læs mere: 'Erfaringer fra Danmark er et godt sted at starte'

Roadmappet vil bl.a. benytte sig af den viden, der blev opsamlet, i forbindelse med et arrangement afholdt af Health is Everyone’s Business i juli måned. Med deltagere af virksomheder, NGO’er, forskning og FN diskuterede man, hvordan man kan samarbejde om sundhed. Der var fokus på mental sundhed på arbejdspladsen, hvordan børnefedme kan bekæmpes gennem tiltag i markedet, hvordan kvinders sundhed kan styrkes i leverandørkæden, og hvordan klimaforandring og sundhed hænger sammen. Rambøll Management Consulting er i den forbindelse i gang med at indsamle viden om de virksomhedstiltag, der dokumenteret skaber størst impact.

”Det er jo sådan, at når vi ikke lykkes med at levere på alle de andre verdensmål, føler vi det på vores egen krop: på sundheden og vores velbefindende. Måske er det der vi skal starte, for det er det der er vigtigt for os som mennesker: at være sund og rask og kunne fungere i hverdagen. Og det kan man ikke hvis man ikke får mad nok, eller ikke kan trække vejret, eller hvis vandet gør én syg eller arbejdspladsen gør én trist. Sådan er det bare,” afslutter Charlotte Ersbøll.

SUSTAINX ApS

Sponseret

GUIDE: Sådan opbygger du din bæredygtighedserklæring i henhold til ESRS.

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: sundhed og bæredygtighed

Relateret indhold

24.05.2024CSR.dk

Nyt liv til ridsede alufælge sparer tonsvis af CO2

24.05.2024CSR.dk

Ørsted indgår ny stor aftale om CO2-fjernelse med Microsoft

25.04.2024Prysmian Group Denmark A/S

Sponseret

Prysmian 2023 rangering på anerkendte ESG-indekser

17.04.2024CSR.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

10.04.2024CSR.dk

Ny retspraksis i Europa: Klimabeskyttelse som menneskeret

03.04.2024CSR.dk

For lidt plads kan løses med bedre lovgivning

02.04.2024CSR.dk

Mindre afskovning i Amazonas i 2023

21.03.2024CSR.dk

Ultra fast fashion kan få det svært i Frankrig

Jobmarked

Se alle

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

To konsulenter til forsvarets arbejde med ESG og CSR

Vi kan tilbyde et arbejde der giver mening og en spændende og udviklende stilling som konsulent, hvor du vil blive central i arbejdet med CSR og ESG i Forsvarets anskaffelser.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.06.2024

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Lemvigh-Müller

ESG Specialist (barselsvikariat) - Herlev

Det ligger dybt i Lemvigh-Müllers DNA at tage samfundsansvar, og vi har mange aktiviteter i gang inden for hele ESG-agendaen. For nylig har vi fået godkendt vores Science Based Targets klimamålsætninger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Sustainability strategy and reporting professional

Then look no further. In this role, you can build on your knowledge within this field and gain a thorough understanding of working strategically with sustainability in a large, international company.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Responsible Sourcing Manager - drive a responsible sourcing framework

If you are a current DSV employee and interested in a position in another country, please contact your Human Resource representative to discuss the process and requirements of applying.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.05.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

CABI
Webinar
Webinar | Bliv en attraktiv arbejdsplads for seniorer

Flere og flere medarbejdere over 60 år vil gerne fortsætte på arbejdsmarkedet. Men deres ønsker, behov og muligheder for at kunne det er meget forskellige og kalder på fleksible løsninger. På dette webinar får du inspiration til, hvordan I udvikler en attraktiv seniorpraksis.

Dato

28.05.2024

Tid

08:15

Sted

Online

TANIA ELLIS – The Social Business Company
Kursus
2-dages intensivt kursus i bæredygtighed for freelancekonsulenter

Er du selvstændig konsulent og vil du gerne vide, hvordan den bæredygtige omstilling påvirker virksomheder, og hvad den betyder for dig som rådgiver, projektleder eller forandringsleder?

Dato

28.05.2024

Tid

08:30

Sted

VIBENSHUS Lyngbyvej 2, 2100 Østerbro

Dansk Energi Management
Kursus
Bæredygtig konkurrencekraft, modul 1

DEM A/S er i samarbejde med Næstved Erhverv A/S, stolte af at præsentere det første modul af workshop-serien Bæredygtig konkurrencekraft.

Dato

29.05.2024

Tid

08:30

Sted

Sparekassen Sjælland-Fyns lokaler. Grønnegade 20, 4700 Næstved

Aros Business Academy
Kursus
Få overblik over CSRD-rapportering

Tag på kursus i EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed! Og kom godt i gang med CSRD-arbejdet allerede nu.

Dato

29.05.2024

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

SUSTAINX ApS
Webinar
Webinar: Hvornår skaber et klimaregnskab værdi?

Et indblik i CO2-reduktioner, risikostyring og lederskab

Dato

29.05.2024

Tid

11:00

Sted

Online