IT-løsninger til ESG rapportering

Hvordan vælger du den rette IT-løsning til din virksomhed i forbindelse med ESG-rapportering?

Det findes der ikke noget enkelt svar på, men Dansk Industri arbejder på, at gøre det nemmere for dig, at vælge den rette løsning.

Fra 2024 står større danske og europæiske virksomheder over for en omfattende og skelsættende ændring i deres rapportering. Som en del af den Europæiske Grønne Pagt (The European Green Deal) har EU således besluttet at øge kravene til, hvordan virksomheder rapporterer om bæredygtighed.

Det betyder, at alle store virksomheder fra og med regnskabsåret 2024 skal rapportere på deres arbejde med den bæredygtige omstilling. Virksomhederne skal herefter give omfattende oplysninger om forbrug, udledninger m.v. ikke blot for deres egne aktiviteter, men også for hele deres værdikæde.

De nye, øgede krav vil gælde for alle børsnoterede virksomheder samt andre virksomheder med mere end 250 ansatte1. Kravene vil gælde for regnskabsår, der starter 1. januar 2024 og senere. Små og mellemstore virksomheder, der ikke direkte er omfattet af de nye lovkrav, vil dog også blive ramt indirekte. Det skyldes, at de store virksomheder skal rapportere for hele deres værdikæde, så de vil få brug for mange oplysninger fra deres underleverandører – herunder SMV´erne.

Arbejdet med data

De nye rapporteringskrav inden for ESG stiller store krav – også til, hvordan I ude i virksomhederne arbejder med data. Der opstår derfor naturligt mange spørgsmål til, hvordan I bedst griber opgaven an. Vi i DI arbejder hver dag på højtryk for at hjælpe jer så godt på vej som muligt, da det er et komplekst område, hvor der ikke er nogen nemme løsninger. Heller ikke når det kommer til, hvilke IT-løsninger, der kan anvendes til rapporteringen.

Sagen er nemlig den, at der ikke findes nogen IT-løsning, der med et fingerknips kan klare opgaven for jer. Her er ESG-rapportering simpelthen for kompleks og virksomheder for forskellige, både målt på størrelse og ESG-profil. Derudover er der tale om et marked i rivende udvikling, så de bedste IT-løsninger på markedet i dag, er ikke nødvendigvis de samme om et år.

Hvad står ESG for?

E = environment (klima og miljø)

S = social (sociale forhold)

G = governance (selskabsledelse

Dialog med IT leverandører

Førend I kan indgå i en konstruktiv dialog med potentielle IT leverandører, er det helt afgørende, at I først får afdækket, hvilke behov I har i forhold til en ESG IT-løsning. I må således afdække og afklare, hvilke krav I bør stille til et IT-system, før I går på markedet.

Først og fremmest må I kende jeres egen virksomhed: Hvor stor er virksomheden? Hvor mange divisioner og kontorer har I rundt omkring i verden, og skal alle disse lokationer indrapportere? Hvilke sprog skal systemet kunne? Hvilken struktur har virksomheden, og skal alle niveauer kunne indrapportere? Hvilken branche tilhører I, og hvordan ser værdikæden ud? Har I planer om at indtage nye markeder i den nærmeste fremtid? Hvilke ESG områder vil I prioritere? Hvilke arbejdsgange har I, og kan disse arbejdsgange digitaliseres? Hvor ligger jeres data i dag, og hvordan indsamler I denne data? Hvordan ser jeres IT infrastruktur ud i dag? Hvilke ressourcer har I til at implementere et nyt IT-system?

Dernæst må I også afdække, hvilke krav I vil stille til IT-løsningen. Skal systemet eksempelvis kunne indsamle data både internt og eksternt? Håndtere datadeling og samarbejde mellem brugere? Verificere data? Generere rapporter? Stille data til rådighed for benchmarking? Konsolidere og analyse data? Etc.

Hvem bliver omfattet fra hvornår?

Fra regnskabsåret 2024: Børsnoterede virksomheder med >500 ansatte.

Fra regnskabsåret 2025: Virksomheder, der overskrider to af de følgende tre grænser på balancedagen i to på hinanden følgende regnskabsår:

  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250

Fra regnskabsåret 2026: Resterende, børsnoterede virksomheder – dog ikke mikrovirksomheder.

DI hjælper virksomhederne

Listen over potentielle spørgsmål både til jer selv og til mulige IT-leverandører er lang. I DI arbejder vi derfor på at udarbejde en sådan liste til vores medlemmer – også kaldt en ”request for information” liste (RFI). Med en RFI i hånden, vil I være klar til at indgå i en konstruktiv dialog med IT-leverandører på markedet og være bedre i stand til at afdække alle jeres behov, inden I køber et nyt system. Vi håber at kunne lancere dette værktøj inden sommer.

Ved at gøre dette grundige forarbejde, håber vi på at skabe endnu mere værdi for vores medlemmer, ikke mindst for de mange SMV´er, for hvem ”ESG” er en ny bogstavkombination.

Vi hører gerne fra jer, hvis I har forslag til andre værktøjer eller vejledninger, som vil kunne hjælpe jeres virksomhed med ESG rapportering. Kontakt gerne chefkonsulent Marie Krogsgaard Pedersen på 33773678 eller makp@di.dk.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Software er nøglen til god ESG

Oplysningskravene for ESG-relaterede emner stiger eksponentielt, og fortidens datapraksis er slet ikke den opgave voksen.  Derfor zoomer CSR.dk ind på ESG software. En god løsning kan hjælpe med både at opfylde kravene fra investorer, kunder, lovgivere, audit-selskaber og andre interessenter og med at skabe ny værdi for virksomheden med udgangspunkt i data.

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning