Innovation og inklusion

Forskning og udvikling er fundamentet i GN Hearing. Men for Gitte Aabo er det også vigtigt, at værdierne er på plads. Hun fortæller, hvordan hun som topchef for en af verdens førende høreapparatsvirksomheder arbejder med at sikre samarbejde og diversitet – og hvordan nysgerrighed og inklusion er afgørende for at skabe gode resultater.

Når Gitte Aabo ser et menneske med et høreapparat i køen i Netto, kan hun ikke lade være med spørge ind. Hvordan fungerer det? Hvad tænker du om det? ”De fleste vil virkelig gerne tale om det,” fortæller hun. Af natur er hun nysgerrig, og hun ved, at brugerens oplevelser og udfordringer er omdrejningspunktet for hendes arbejde som topchef i GN Hearing, der er GN Store Nords høreapparats-division. ”Det motiverer mig at tale med brugerne. Og når der er svære dage, er det ekstra vigtigt at holde sig det fokus for øje,” siger hun.Og svære dage har der været på kontoret i Ballerup, fortæller hun. Gitte Aabo har stået i spidsen for GN Hearing siden 2019. En tid, der har været præget af blandt andet coronakrise og pressede forsyningskæder. Men også en tid, der har lært hende vigtigheden af at fastholde fokus på både værdier og strategisk sigte.

”Når du har et team med diversitet, vil meninger brydes. Det er der, vi flytter os, og det er der, vi er gode.”

Gitte Aabo, adm. direktør, GN Hearing

GN Hearing er en af verdens største høreapparatselskaber og er til stede i mere end 100 lande. Ambitionen og målet er at hjælpe så mange mennesker med hørevanskeligheder som muligt. I dag får kun én ud af fem hjælp med deres høretab – og det er ikke godt nok, mener Gitte Aabo. Hun forklarer, at det blandt andet handler om stigma. For mange kan det være tabubelagt at bruge et høreapparat. Og problemet kommer kun til at vokse. WHO anslår eksempelvis, at der over det næste årti vil være en milliard yngre mennesker med høretab. ”Mange tænker desværre, at ’hvis jeg har et høreapparat, så er jeg gammel’,” siger hun.

Gitte Aabo, adm. direktør, GN Hearing - Foto: Nicolai Lorenzen .

Derfor har GN Hearing blandt andet fokus på at udvikle høreapparater, der er så små og smarte, at man ved første øjekast forveksler dem med de earbuds, der i forvejen fylder i bybilledet. ”Vi tror på, at hvis man starter med at bruge de her earbuds, vil det også blive naturligt at skifte over og bruge et almindeligt høreapparat,” siger Gitte Aabo.

Hvor gennemsnitsalderen på mennesker, der får et almindeligt høreapparat, er 77 år, er gennemsnitsalderen på det lille og mere diskrete 59 år. ”Vi ved, at man rent fysiologisk begynder at have begyndende høretab fra midt i 50’erne. Det er mange år, hvor man i virkeligheden ikke gør noget ved sit høretab,” siger hun.

Den rigtige startopstilling
Et vigtigt element i Gitte Aabos arbejde med at sætte retningen for GN Hearing er at sammensætte det rigtige ledelsesteam. Og her er det både afgørende med kompetencer, erfaringer og personlige værdier. ”Jeg ønsker ikke at bygge et team af individualister, men derimod et team af folk, der er holdspillere. Det betyder, at man kerer sig lige så meget om sin kollegas succes som om sin egen,” siger hun og tilføjer: ”Det er sådan nogle ord, der er nemme at sige, men som er svære at efterleve. ”Hun mener, at det er vigtigt at opbygge et team, hvor der er tryghed til at kunne udfordre hinanden uden at være bange for, at den personlige relation er på spil.

”Noget af det, jeg lægger vægt på, er, at vi lærer hinanden at kende og kommer tæt på hinanden,” siger hun. Et andet essentielt element i ledelsesteamet er diversitet. ”Når du har et team med diversitet, vil meninger brydes. Det er der, vi flytter os, og det er der, vi er gode,” siger hun og tilføjer, at det omfatter køn, baggrund, nationalitet, uddannelse og erfaring. ”Mange af de problemstillinger, vi diskuterer i ledelsesteamet, er komplekse. Enighed er ikke altid en god ting, for hvis vi tænker ens, risikerer vi, at der er ting, vi ikke ser,” siger hun. For alle har blinde vinkler, understreger hun. Hvis teamet bliver enige om store beslutninger for hurtigt, kan hun derfor finde på at bede en eller to om at tage det modsatte synspunkt. ”Det giver en anden samtale. Det ændrer måske ikke vores beslutning, men vi bliver mere bevidste om risici, så vi kan adressere dem på forhånd og undgå dem,” siger hun.

”Vi skal forstå helt ned i detaljen, hvad det vil sige at give en god brugeroplevelse. Det kræver nysgerrighed og interesse.”

Gitte Aabo, adm. direktør, GN Hearing

Som en familiemiddag
Hun har før været en del af et ledelsesteam, hvor hun oplevede, at de mindede alt for meget om hinanden. Det var som at sidde ved middagsbordet med familien, fortæller hun. De sad altid på de samme pladser, og hun vidste, hvordan de ville tænke og reagere. Som et indstuderet manuskript, der udspillede sig gang på gang. Og dét er ikke hensigtsmæssigt, konstaterer hun. ”Så begynder man også selv at tilpasse de emner, man byder ind med. Man kender svaret, og man holder op med at høre efter. Det er ikke godt for at drive god ledelse,” siger hun.

Gitte Aabo

2019 - Adm. direktør i høreapparatproducenten GN Hearing, medlem af koncernledelsen i GN

2008 - 2019: Adm. direktør i LEO Pharma

2007 - 2007: Deputy Group Managing Director, LEO Pharma

2001 - 2006: Senior Vice President, Finance & IT, LEO Pharma

Og diversiteten skal strømme igennem hele GN Store Nord. Det gælder også i jagten på talent, hvor Gitte Aabo mener, man skal være opmærksom på ikke at have en forudindtaget holdning til, hvordan talent skal se ud. ”Talent kan komme i alle former. Det handler om, hvad der bliver leveret, og hvilke resultater der bliver skabt. Det skal man øve sig på, for vi har alle biases.”

Én oplevelse, mange år tilbage i tiden, står soleklart for Gitte Aabo som et eksempel på, hvordan hendes egne biases også kan spænde ben for hende. Hun skulle aflevere sin datter i børnehaven, og bilen var punkteret. Hun fulgtes afsted med en mor til et andet barn i institutionen. Da hun får øje på en af fædrene, vælger hun dog at spørge ham, om han vil hjælpe hende med at skifte hjul. Kvinden, hun følges med, kvitterer med et, ”Hvorfor spørger du ham og ikke mig? Det kunne jeg da gøre,” husker Gitte Aabo. ”Det tænker jeg tit på. Man skal ikke være forudindtaget. Selvfølgelig skulle jeg have spurgt hende.” Og fokus på nysgerrighed og diversitet giver også mening på tværs af organisation.På hovedkontoret i Ballerup har virksomheden 51 forskellige nationaliteter ansat. Den diversitet skal bruges aktivt. Det gælder også på tværs af afdelinger og ekspertiser. ”Vi skal være nysgerrige på hinanden. Hvorfor tænker vi forskelligt? Hvad ligger der bagved?” siger hun og uddyber, at samme nysgerrighed også skal bruges eksternt overfor brugerne: ”Vi skal forstå helt ned i detaljen, hvad det vil sige at give en god brugeroplevelse. Det kræver nysgerrighed og interesse.” Derfor er der én ting, Gitte Aabo gerne vil have, at medarbejderne og ledelsesteamet har til fælles: Værdier. ”At det betyder noget at levere høreapparater og gøre en forskel i menneskers liv. Nogle af værdierne er nødt til at være fælles. Ellers kan det blive vanskeligt,” siger hun.

Det gælder også i samfundet
Også på samfundsplan mener Gitte Aabo, at værdier og fokus på diversitet og inklusion er vigtige. Med selskabets 51 forskellige nationaliteter ved hun, hvor meget det betyder at gøre det attraktivt for udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark – og at blive. ”Vi skal sikre gode rammevilkår for at have udenlandske medarbejdere, og vi skal fortsat arbejde på at gøre det så attraktivt som muligt. Det er vigtigt
for at kunne tiltrække det talent, vi har brug for, og for at skabe vækst i Danmark,” siger hun.

GN Store Nord oplever også, at det kan være vanskeligt at rekruttere. Blandt anden inden for specialiserede områder som kunstig intelligens. Udover at sikre, at rammevilkår er på plads, mener Gitte Aabo, at vi skal være opmærksomme på debatten og tonen og på, hvordan vi tager imod mennesker fra andre lande. ”Vi skal byde folk velkommen. Og vi skal være nysgerrige, engagerede og
inkluderende,” siger hun.

Kriselektioner
Som leder er det vigtigt for Gitte Aabo at være lyttende. Det gælder om at inddrage og sørge for, at alle bliver hørt. Dog vil der være situationer, hvor man er nødt til at træffe beslutninger uden at involvere teamet. ”Jeg er meget bevidst om, at hvis jeg har besluttet, at noget skal være på en bestemt måde, så er jeg tydelig om det i stedet for at lade som om, at her kan vi have en diskussion. Jeg synes selv, det er frustrerende at blive inviteret ind til en diskussion, der ikke er en reel diskussion,” siger hun.

”Der vil være situationer, hvor man er nødt til at træffe beslutninger og ikke involvere teamet,” siger hun og peger på et eksempel fra begyndelsen af coronakrisen. Her bad GN alle medarbejdere om frivilligt at gå ned i løn. ”Det var en beslutning, der var taget, der ikke skulle diskuteres,” siger hun og fortæller, at spillereglerne ændrede sig under corona. Her oplevede selskabet blandt andet, at salget fra den ene dag til den anden faldt 80 procent. Det krævede hurtige beslutninger – og besparelser. ”Da vores toplinje forsvandt så brat, var vi nødt til at tage beslutninger her og nu på en anden måde, end når man drifter forretning i hverdagen. Vi var nok en smule kortsigtede, fordi vi skulle gøre ting, der havde effekt med det samme,” siger hun.

For Gitte Aabo er det vigtigt, at hver gang man tager en større beslutning, skal man huske at overveje, hvordan beslutningen passer ind i organisationens strategiske retning. Da omsætningen styrtdykkede, og usikkerheden voksede, kunne de eksempelvis have skåret ned eller lukket for forskning og udvikling. ”På en måde havde det været oplagt at lukke vores forskning og udvikling og sende folk hjem. Det kunne vi have gjort med tilskud på det tidspunkt. De investeringer, vi foretager i R&D, bidrager ikke direkte lige her og nu,” siger hun. Men i sidste ende var det ikke et svært valg at lade være. ”Vi valgte at fastholde vores investeringer. Det er det, vi lever af – innovation og evnen til at bevare vores innovationskraft.”

Endnu mere potentiale
Og potentialet for udvikling i sektoren er stadig stort. Blandt andet kan lydoplevelsen forbedres. En af udfordringerne for brugeren er at selektere baggrundsstøj og skelne lyde fra hinanden. Høreapparater skal kunne kobles til alt; fra telefon og fjernsyn til teamsmødet på arbejde. ”Som høreapparatsbruger skal man ikke blive andenrangsborger, man skal kunne agere i samfundet som alle andre,” siger hun og tilføjer, at det stadig skal være enkelt at bruge. Gitte Aabo fortæller også, at virksomheden arbejder på at kunne bruge høreapparater til at spore nedgang i kognitiv formåen.

Der er en sammenhæng mellem høretab og kognitiv sundhed, og fremtidens høreapparater vil eksempelvis kunne hjælpe med at detektere en sygdom som Parkinson tidligere. ”Det er et af de områder, vi arbejder på som et næste skridt. Det er både superrelevant for brugerne, og det giver os en konkurrencemæssig fordel,” siger Gitte Aabo og fastslår endnu engang, at innovation og nytænkning er essentielt for GN Hearing: ”Vores berettigelse som virksomhed er at bringe de bedst mulige løsninger ud til brugerne. Det kræver den bedste teknologi,” siger hun.

28.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed en SMV? Få her en skabelon til at komme i gang med ESG-rapporteringen

27.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nye EU-regler på vej: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

16.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til den dobbelte væsentlighedsanalyse

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger