Hvordan kan en kommune arbejde med cirkulær økonomi?

Ønsker din kommune at arbejde mere med cirkulær økonomi, eller ønsker I blot at blive klogere på, hvordan andre kommuner arbejder med konceptet? Så kan du hente inspiration i en ny case-samling, som viser 16 best-practice eksempler fra hele verden.

31.08.2017

Sponseret

DAKOFA

Et nyt forskningsprojekt har kortlagt 16 forskellige projekter, hvor kommuner arbejder med cirkulær økonomi. De 16 cases er enten igangsat eller støttet af en kommune, som en del af arbejdet med at integrere den cirkulære økonomi i byerne. Fælles for case-studierne er, at rapportens forfattere anser dem for værende på et udviklingsniveau, så de kan implementeres i andre kommuner. Der er bl.a. eksempler på regulering, som fremmer genbrug og genanvendelse af byggematerialer ifm. en nedrivningsproces, udbud med fokus på innovation og kreativitet frem for pris samt et helt shoppingcenter for genbrugte effekter.

Ud over, at eksempelsamlingen giver et spændene indblik i forskellige kommuners eksempler, bringer forfatterne bag forskningsprojektet også en række anbefalinger, der kan samles under følgende fire hovedtemaer:

  • Anerkendelse og udnyttelse af kommunens eget rum for indflydelse
  • Tilpasning til den lokale kontekst og kultur
  • Integrering af løsninger på system-niveau
  • Intern uddannelse

Du kan finde case-samlingen her

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD