Hvordan ændrer vi “kedelig” compliance til nye komparative fordele?

Over den sidste tid har der bredt sig en stemning i bæredygtighedsrapporteringsområdet, der går i retning af stress og frygt for at kunne levere på de høje krav der findes inden for CSRD og de kommende ESRS standarder.

Vi ved at disse krav er noget der vil ramme os alle. Derfor må vi udlede, at virksomheder, der vil klare sig bedst, vil have en stor konkurrencefordel.

Det vigtigste er at danne sig et klart og struktureret overblik over den opgave, der ligger foran os. Derefter er det bare at begynde på rejsen fra en ende af.

Klappir har udviklet en løsning, der håndterer alle ESG data og dækker dermed både de nye standarder ESRS1 (kvantitativ data) og ESRS2 (kvalitativ data). Platformen indsamler og håndterer aktivitetsdata i Scope 1, 2 og 3 fra alle virksomhedens leverandører, vejleder væsentlighedsvurdering, målsætninger og politikker, samt håndterer due diligence af værdikæden gennem et gennemtestet spørgeskema tilpasset ESRS.

Denne artikel vil kort introducere CSRD og ESRS, og derefter beskrive fordelene for virksomhederne der klarer sig godt på ESG-området. Til sidst vil der være en kort introduktion til Klappirs løsning, og hvordan en struktureret arbejdsproces forenkler compliance.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Bæredygtighedslandskabet i EU udvikler sig hurtigt. I november 2022 introducerede Europa-Parlamentet Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD). CSRD er en lovgivningsakt, som EU-landene skal implementere i deres egen lovgivning inden 2024. CSRD pålægger flere virksomheder obligatoriske rapporteringskrav, og omfatter bl.a. miljø-, sociale- og styringsforhold i virksomhederne og deres værdikæder. De store børsnoterede virksomheder skal rapportere i 2025 for regnskabsåret 2024, og derefter vil kravene blive udvidet til flere virksomheder, herunder også SMV'er. En ting er også klart, rapporteringskravene for de store virksomheder vil også påvirke deres leverandører, både  store og mindre virksomheder, gennem due diligence kravene.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
CSRD introducerer kravet om, at virksomheder skal rapportere i henhold til et nyt sæt europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering, ESRS. Standarden bygger på tidligere internationale standardiseringsinitiativer inden for bæredygtighedssektoren, herunder GHG-protokollen og GRI, som de fleste rapporterende virksomheder allerede er bekendte med.

Muligheder med et godt bæredygtighedsarbejde
For virksomhederne åbner CSRD både op for udfordringer og muligheder. At leve op til direktivet kan kræve ekstra ressourcer, investering i teknologier og ændringer i processer.

Det kan dog også give følgende muligheder:

  • Reduktion af omkostninger: Ved at implementere bæredygtige praksisser og analysere forbrugsdata kan virksomheder mindske deres negative miljøaftryk og reducere omkostninger forbundet med ineffektivitet. Fx. reduktion af energiforbruget resulterer i lavere omkostninger for virksomheden.
  • Tiltrække investorer: Investorer fokuserer i stigende grad på virksomheders bæredygtighedspræstationer. Ved at opfylde CSRD's rapporteringskrav kan virksomheder tiltrække investorer, der ønsker at investere i ansvarlige og langsigtede forretningsmodeller. Fx. stilles der større og større krav til pensionskassernes grønne profil i deres investeringer.
  • Tiltrække talent: Bæredygtighed er vigtigt for mange medarbejdere, især den yngre generation. Ved at demonstrere engagement i bæredygtighed og ESG kan virksomheder tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere, der ønsker at bidrage til positiv udvikling og finde nye forretningsmuligheder.
  • Nye kunder: Bæredygtighed er afgørende for mange virksomheder, kommuner og forretningspartnere, når de vælger leverandører. Ved at overholde CSRD kan virksomheder styrke deres troværdighed og differentiere sig fra konkurrenterne, hvilket kan føre til bedre forretningsmuligheder og mere gunstige aftaler.

Ved at omfavne CSRD kan virksomheder demonstrere deres engagement i bæredygtighed, bidrage til et mere gennemsigtigt erhvervsmiljø og udnytte de muligheder, der opstår inden for bæredygtig vækst og konkurrencedygtighed.

En effektiv ESG-platform kan være med til at strømline og effektivisere virksomhedens indsats på bæredygtighedsområdet
Klappir har drevet og udviklet bæredygtighedsplatformen over det sidste årti. Med en veletableret tilstedeværelse og kontorer i København og Reykjavík har Klappir introduceret deres Sustainability Platform for virksomheder med stor succes. Platformens store force er at den fungerer som et bogføringssystem for alt ESG-data og danner dermed en one-stop-shop for alt ESG-arbejde. Den dækker både arbejdet med klimaregnskabsdata i ESRS1 (kvantitativ data), væsentlighedsvurdering, målsætninger og strategi i ESRS2 (kvalitative data). Platformen hjælper virksomhederne at arbejde direkte med værdikæden, til både indhentning af aktivitetsdata og due diligence processer.

"Klappir har været en væsentlig del af vores virksomheds succes med at arbejde med CO2-regnskab. Klappir har hjulpet og rådgivet os lige fra starten af vores bæredygtighedsrejse, med deres viden og ekspertise har de forbedret vores data fra leverandørerne, kortlagt kritiske områder og vejledt os om bedste praksis, så vi kan bruge vores bæredygtighedsdata til at træffe mere bæredygtige beslutninger. Deres platform er også super nem at bruge.," siger Rasmus Christian Jørgensen - Innovationschef i Symbion A/S.

Klappirs bæredygtighedsplatform har værktøjer og vejledning til at hjælpe virksomheder med at overholde de nye krav. Platformen dækker for standardiseret og automatiseret dataindsamling for udledninger ifølge GhG-protokollen Scope 1, 2 og 3, med mulighed for at visualisere og analysere forbrug og CO2. Derudover kan arbejdet med væsentlighedsvurdering, målsætninger og politikker struktureres og rapporteres ét sted. Dette giver også en god mulighed for at kommunikere arbejdet til ledelse, styrelse eller andre interessenter. Klappir tilpasser løsningen ESRS, så virksomheder i alle størrelser har lettere ved at overholde EU direktivet.

”Vi behøver ikke længere at tænke på, hvordan vi får indsamlet ensartet ESG-data for hele koncernen, også på tværs af landegrænser. Det betyder, at vi kan begynde at optimere på de enkelte forretninger og involvere hele organisationen i vores bæredygtighedsrejse,” udtaler Elnaz Ehsani Klima og Bæredygtighedschef i BYGMA.

Desuden sparer platformen omkostninger, reducerer risici i værdikæden og skaber nye muligheder for at reducere emissioner. Klappir støtter kunder i at samarbejde mere effektivt med deres leverandører, så de kan få mere nøjagtige og gennemsigtige data, samtidig med at processen lettes for leverandørerne.

Overholdelse af CSRD og ESRS er ikke blot en juridisk forpligtelse, men også en mulighed for virksomheder at differentiere sig som bæredygtige forretninger, leverandører og arbejdspladser. Ved at omfavne disse krav kan virksomheder forbedre deres omdømme, tiltrække investorer og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

For at lære mere om Klappir, udfyld virksomhedens oplysninger her: https://www.klappir.com/get-in-touch

Eller send en e-mail til Isabelle Broddén på isabelle@klappir.com eller Martin Kahl på martin@klappir.com.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG Compliance - hvordan tæmmer man monsteret?

Hvad kan virksomheder gøre for at komme i mål med ESG-compliance – og hvem kan hjælpe med at få det til at ske? Vi ser på compliance i bred forstand, men har særligt fokus på CSRD.

23.05.2024Klappir Nordic ApS

Sponseret

Silentias grønne mission: At drive bæredygtig forandring i hospitalssektoren

03.05.2024Klappir Nordic ApS

Sponseret

Klappir fuldfører ISAE 3000 type 2 Reasonable Assurance for deres ESG compliance platform

27.03.2024Klappir Nordic ApS

Sponseret

Klappir og BravoEarth forener kræfter for at udvikle Klappir IRO - platformløsningen til ESRS

05.09.2023Klappir Nordic ApS

Sponseret

Valg af Data Metoder til Klimaregnskab: Spend-baseret vs. Activity-baseret data

04.09.2023Klappir Nordic ApS

Sponseret

Et årti med erfaring: Forenkling af ESG Datamanagement med Klappir Sustainability Platform

15.06.2023Klappir Nordic ApS

Sponseret

Hvordan ændrer vi “kedelig” compliance til nye komparative fordele?