Hvilke affaldsfraktioner medfører den største klimabelastning?

Svenskerne har undersøgt sagen nærmere, og i den forbindelse blev elektriske og elektroniske produkter samt tekstiler vurderet til at være de helt store klimasyndere.

16.09.2019

Sponseret

DAKOFA

Et hold svenske konsulenter har i et nyt studie, med udgangspunkt i et livscyklusperspektiv, undersøgt 32 forskellige affaldsfraktioners klimapåvirkning fra hhv. et affaldshåndteringsperspektiv (et ”nedstrømsstudie”) samt et forebyggelsesperspektiv (et ”opstrømsstudie”). Resultaterne er primært udarbejdet med borgerrettet kommunikation for øje, så for at gøre dataene let tilgængelige for alle, er alle klimapåvirkninger, ud over at være angivet i CO2-ekvivalenter, derfor også præsenteret svarende til antal kørte kilometer med en gennemsnitlig benzindreven personbil.

Elektronik og tekstiler er de største klimasyndere

Resultaterne fra det nye studie underbygger først og fremmest affaldshierarkiet og dermed, at det som udgangspunkt er bedre at affaldsforebygge frem for at affaldsbehandle samt, at det er bedre at genanvende frem for at energiudnytte. I forhold til de enkelte fraktioner viser det nye studie bl.a., at elektriske og elektroniske produkter som fælles affaldsfraktion er topscorer i forhold til klimabelastning, men der er store variationer inden for gruppen alt afhængig af, hvilken produktkategori, man fokuserer på. Deler man fraktionen op i varekategorier er mobiltelefoner eksempelvis den helt store synder, idet analysen viser, at man kan spare omkring 60 kilo CO2, hvis blot en enkelt mobiltelefon kan sælges til genbrug frem for at blive affaldsbehandlet (under forudsætning af, at den brugte telefon erstatter købet af en ny telefon). Det svarer til en køretur på omkring 460 kilometer. Modsat medfører forebyggelse af et helt kilo elektriske boremaskiner blot 4 kg CO2, svarende til 35 kilometers kørsel.

Den næst-mest belastende affaldsstrøm er tekstilerne, og undersøgelsen har bl.a. vist, at det sparer ti gange mere CO2 at genbruge et kilo tekstil i forhold til at genanvende dem. Man kan dog stadig spare CO2 svarende til mellem 55 og 95 kilometers kørsel ved at genanvende et kilo tekstil frem for at brænde det, alt afhængig af, hvor effektiv den anvendte løsning er.

I forlængelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt tekstiler er aluminium, kasserede dæk og metalskrot, i nævnte rækkefølge, de tre affaldsfraktioner, som medfører de største klimabelastninger.

Usikre data

Konsulenterne har som sagt undersøgt 32 forskellige affaldsfraktioner og dataene er baseret på flere forskellige LCA-studier og publikationer samt på estimater foretaget af konsulenterne selv. Det understreges derfor også, at de enkelte resultater ikke bør anvendes til videre analyser, beregninger eller som grundlag for planlægning, men at de primært er udarbejdet med informationsformål for øje.

Du kan finde den nye rapport ”Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner” her

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD