Holbæk-vaskeriets fremtidsmål er at vaske 100 % med regnvand og genanvendt vand

Hos Berendsen stræber vi hver dag efter at udvikle nye, innovative løsninger, som reducerer vores miljøpåvirkning.

Og selvom vi godt ved, at vi ikke kan drive 16 landsdækkende vaskerier uden at bruge en eneste dråbe vand, så igangsætter vi konstant nye projekter, som minimerer vores forbrug af drikkevand. Lige nu arbejder Holbæk-vaskeriet målrettet på, at alt vaskeriets vaskevand i fremtiden skal komme fra regnvand eller genanvendt procesvand – og de første innovative delprojekter viser lovende resultater.

Visionen er at blive ”det drikkevandsløse vaskeri” i 2020

Hos Berendsen har vi i mange år vasket med blødt vand, der er mere miljøvenligt og effektivt i vaskeprocessen. Som Driftschef, Kim Thorsøe fortæller, er det én af årsagerne til, at Holbæk-vaskeriet nu har sat sig det ambitiøse mål, at vaskeriets vaskevand i fremtiden skal komme primært fra regnvand:

”Når vi bruger blødt vand, kan vi vaske på en lavere temperatur og med 40-60 % færre kemikalier – så det er helt essentielt for, at vi kan holde vores miljøpåvirkning på et minimum. Men for at vi kan få blødt vand, er vi først nødt til at indkøbe drikkevand, som er hårdt – og dét vand skal vi så efterfølgende bruge mange ressourcer på at bearbejde på vores blødtvandsanlæg, hvilket er absurd, når vi lige så godt kunne bruge regnvand, der fra naturens side er blødt. Når man tænker på, at klimaforandringerne flere steder i verden har skabt mangel på drikkevand, mens vi her i Danmark har fået så meget regn, at landets kloakker flyder over… Ja, så ser vi det som det eneste ansvarlige at gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at udnytte den værdifulde naturressource, regnvandet er.”

Innovativt pilotprojekt med lovende resultater

Som et pilotprojekt opsamler Holbæk-vaskeriet lige nu regnvand fra ca. 400 m2 af vaskeriets tagflade, som bliver brugt til at vaske kasser for en kunde i medicinalbranchen. Vaskeriets solcelleanlæg leverer en stor del af elforbruget til kassevasken, og en laborant måler med faste intervaller regnvandets bakterieindhold både før og efter vask. Som Kim Thorsøe fortæller, viser målingerne flotte resultater:

”Når vi vasker med regnvand, skal vi naturligvis kunne sikre vores kunder den samme høje, kliniske standard som med drikkevandet. Og resultaterne af pilotprojektet har bevist, at vi ved hjælp af filtre, kemisk desinficering og UVC-lys kan rense regnvandet for samtlige bakterier. Målingerne viser, at alle kolibakterier er døde – vi finder ingen bakterier i slutprocessen overhovedet, så projektet er gået over al forventning.”

Et fælles samarbejde om fremtiden

Under hele processen har Berendsen-vaskeriet i Holbæk samarbejdet tæt med den rådgivende ingeniørvirksomhed, NIRAS A/S og det lokale vandforsyningsselskab, Fors Spildevand Holbæk A/S. Og samarbejdet er en vigtig årsag til, at Kim Thorsøe har fuld tro på, at visionen om at skabe ”det drikkevandsløse vaskeri” vil blive realiseret i fremtiden:

”Vi kan selvfølgelig ikke gøre os uafhængige af drikkevandet fra den ene dag til den anden. Men nu, hvor pilotprojektet har bevist, at vi kan rense regnvandet for alle bakterier, handler udfordringen dybest set om, at vi skal kunne skaffe nok regnvand til hele vores produktion – og udbygge vores system med flere tanke til opsamling. Derfor er det også afgørende for os, at Fors nu har sagt ”ja” til, at vi kan lægge en ledning fra vores vaskeri ud til forsyningens regnvandsledning i jorden, så vi fremover får adgang til alt det regnvand, vi behøver. Sideløbende har vi samarbejdet med NIRAS og nu også Aquarden Technologies om at udvikle et endnu mere effektivt system til at genanvende vores procesvand fra vaskemaskinerne, så vi udleder mindst muligt spildevand – ligesom vi tester, om vi kan genanvende energien fra vores tørreprocesser.”

Alle Berendsens vaskerier er miljørigtige

Det er ikke kun vaskeriet i Holbæk – men alle vores vaskerier – der arbejder målrettet med miljøoptimeringer:

  • Vi renser og genbruger skyllevandet fra de tekstiler, vi vasker på vores landsdækkende vaskerier
  • Vores vaskerier arbejder lige nu på at opsamle den varme luft, der udledes fra vaskemaskinerne – og genbruge varmen til at opvarme vaskevandet
  • Alle Berendsens vaskerier er svanemærkede – som de eneste indenfor branchen i Danmark

Vil du vide mere om hvilke CSR-fordele, din virksomhed kan få ved at samarbejde med en tekstilpartner, der har fokus på at udvikle innovative, miljøvenlige løsninger? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: pmsupport@berendsen.dk – vi svarer på din mail indenfor et døgn.

Blødt vand skåner miljøet og vores tekstiler:

  • Om vand er ”blødt” eller ”hårdt” er defineret af vandets kalkindhold
  • Det drikkevand, vi i Danmark henter op fra undergrunden, har et højt kalkindhold, og derfor er det hårdt vand mange steder. Omvendt er regnvand blødt vand uden kalk
  • Hos Berendsen bearbejder vi det hårde drikkevand på blødtvandsanlæg, så vandets kalkindhold reduceres, før vi bruger det i vores vaskeprocesser
  • Vores vaskerier vasker med blødt vand, fordi det slider mindre på maskiner og tekstiler – og samtidig har det bløde vand en kvalitet, så vi kan vaske på lavere temperatur og med færre kemikalier, til gavn for miljøet

12.07.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Sammen med High:five giver Elis utilpassede unge en chance på arbejdsmarkedet

12.07.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Elis’ tekstilstøtte sikrer flere og ekstra gode ferieoplevelser til udsatte børn

10.06.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Mindre kørsel og smartere leveringer hos Elis: Samdistribution gavner både kunder og miljøet

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis