Hjælp flygtninge med at komme i gang på arbejdsmarkedet

HOTLINE. Kontakt DI’s hotline, hvis I ønsker at være med til at gøre en særlig indsats for flygtninge. DI kan rådgive jer, hvis I er i tvivl om, hvilke muligheder I har for at få en person ud på jeres virksomhed, ligesom vi kan guide jer videre i systemet.

DI lancerer en hotline, som tilbyder rådgivning om de forhold, I skal være opmærksomme på, når I tager imod flygtninge på jeres virksomhed. I kan kontakte DI’s hotline, hvis I har brug for råd og vejledning om:

  • hvilke muligheder, I har i forhold til at tage flygtninge ind,
  • hvor I kan henvende jer for at komme i gang med forløbet,
  • hvilke forhold, I skal være opmærksomme på, når I tager en person ind i virksomheden.

Undersøg kommunens tilbud

Det er kommunerne, der har ansvaret for integrationsindsatsen for de flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark. I regi af kommunernes indsats er der en række muligheder for at tilbyde beskæftigelse til flygtninge. I kan finde mere information om de forskellige muligheder i DI's FAQ om beskæftigelse af flygtninge. 

Kontakt kommunens jobcenter eller Jobservice Danmark tidligt i processen 

Det er jobcentret, der skal give tilladelse til indsatsen, hvis der er tale om støttet beskæftigelse, som for eksempel virksomhedspraktik eller løntilskud. Jobcentret kan også formidle kontakten til en flygtning.

Derfor er det en god idé, at I er i kontakt med jobcentret allerede tidligt i processen. Samtidig kan jobcentret fortælle jer om de samarbejdsmuligheder og sammensætning af forløb, der findes i lige netop jeres kommune. 
  
Hvis I allerede har en god kontakt i det lokale jobcenter, kan I henvende jer der. Ellers anbefales I at tage kontakt til Jobservice Danmark. I regi af Jobservice Danmark er der nemlig etableret en ekstraordinær landsdækkende virksomhedsservice over de næste to år. Her får I én samlet indgang til beskæftigelsessystemet og en koordineret service på tværs af jobcentre. Dette skal blandt andet sikre, at I får kontakt med de flygtninge, der passer bedst til jeres virksomhed.

Uanset om I tager kontakt til det lokale jobcenter eller Jobservice Danmark, kan I blive registreret som en del af virksomhedspartnerskabet ’Sammen om integration’. Dette vil være med til at skabe synlighed om, at jeres virksomhed gør en indsats for integrationen.

Vær opmærksom på de juridiske forhold omkring indsatsen

Når I som virksomhed vælger at tilbyde beskæftigelse til en flygtning, medfører det en række juridiske forpligtigelser, som det er vigtigt, at I er opmærksomme på. Læs meget mere i DI's FAQ om emnet. 

Læs mere her

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning