Har affald en fremtid?

Affaldssektoren er i fuld gang med at forberede sig på en fremtid med mindre affald og mere genanvendelse. Skal presset på klodens ressourcer lette, kræver det dog både politisk vilje og at virksomhederne stiller om til bæredygtigt design.

Fremtidens affald handler om bearbejdning, ressourceudvinding og genanvendelse. .

20.02.2018

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Det er ikke så mange år siden, at affald bare var noget vi havde. Det skulle godt nok skaffes forsvarligt af vejen, og være til mindst mulig skade for miljøet, men selvfølgelig havde vi affald.

I dag er affald ”hot”. Både som politisk emne og som fremtidig forretningsmulighed. I horisonten står den cirkulære økonomi og blinker, som et svar på verdens mange udfordringer med f.eks. klimaforandringer og overforbrug af ressourcer.

”Der er en stærkt stigende interesse for affald. Den er drevet af øget opmærksomhed på at klodens ressourcer er begrænsede, og at vi må gøre mere for at indfange ressourcerne, når vi har brugt dem, så vi kan bruge dem igen på en intelligent måde. Vi bruger helt kolossalt mange ressourcer og det kan godt give lidt dårlig samvittighed at se på vores forbrug, som bare buldrer derudaf. Hvis vi kan gøre noget ved affald, så dulmer vi den følelse – og det er også vigtigt,” siger Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening, som er en fælleskommunal interesseorganisation på affaldsområdet.

Miljø og penge går hånd i hånd
I det danske kompetencecenter for affald og ressourcer – Dakofa – er direktør Ole Morten Petersen enig:

”Den cirkulære økonomi er en fælles interesse mellem kommercielle interesser og miljøhensyn. Det er det splinternye dyr i åbenbaringen. For tidligere har der altid være hårde kampe mellem økonomi og miljø, men med cirkulær økonomi går det hånd i hånd,” siger han.

Læs mere: Nyt udspil om enklere og bedre affaldssortering i Danmark

”Vi kan se, at vi af forskellige årsager i løbet af nogle årtier kommer til at mangle visse naturlige ressourcer, og virksomhederne ser af den grund adgangen til de nødvendige ressourcer i deres produktion som noget altafgørende i fremtiden. De kan se, at det bliver en konkurrenceparameter at have nogle systemer, hvor man kan få sine produkter retur, når kunden er færdig med dem, så man har adgang til og kan bruge materialerne igen og ikke skal ud at skaffe nye råvarer,” fortsætter han.

Man kunne jo regulere
Selv om penge og miljø holder mere i hånd, så er der dog stadig den udfordring, at helt nye materialer – det man også kalder virgine ressourcer – i mange tilfælde stadig er billigere end de genanvendte.

Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening.

”Det vanskelige bliver, at komme fra der hvor vi er i dag, til at materialerne kan indgå i ny produktion og substituere virgine ressourcer. Affaldsressourcerne er i dag ikke penge værd. Tværtimod er affaldsbehandling og genanvendelse en væsentlige omkostning,” konstaterer Jacob Hartvig Simonsen.

Hverken kompetencecenteret eller interesseorganisationen er i tvivl om, hvad der bl.a. skal til for at sætte skub i den udvikling.

”Der må etableres nogle rammebetingelser, der motiverer til, at man går de rigtige veje. Det kan f.eks. handle om hvad det koster at skille sig af med forskellige typer affald, eller at differentiere prisen på brug af råvarer afhængigt af miljøbelastningen,” siger Ole Morten Petersen.

”Udfordringen med, at genanvendelige råvarer er dyrere end de virgine, kan jo imødekommes ved at skrue på nogle af de reguleringsknapper, man har. Hvis vi gerne vil have mere genanvendeligt plast, så kunne man indføre differentierede afgifter, så den var højere på plast lavet direkte fra olie, end fra genanvendt plastikmateriale. Det ville også skabe en efterspørgsel og nogle krav til leverandører og på den måde nogle reaktioner i værdikæden. Det er sådan noget, der er brug for. Det kan gøres både for træ, metal, orgnisk affald, plastik mm., ” siger Jacob Hartvig Simonsen.

Ressourcelagre og specialisering
Hvordan ser affaldsvirkeligheden ud om f.eks. 20 år? Det forventes, at affaldsmængderne bliver stadig mindre, og at brugen af losseplads og affaldsenergi vil falde betydeligt. En verden helt uden affald tager dog længere tid, så en affaldssektor har vi stadig. Bare en anderledes en.

”Det affald, som vi har, men ikke ved, hvordan vi skal udnytte produktivt, forudser vi, vil blive opbevaret på sikker vis, indtil der måske er udviklet teknologier til at få materialerne tilbage i kredsløbene. Det er en helt anden måde at tænke lossepladser på,” siger Ole Morten Petersen.

Der vil givetvis også være endnu flere specialiserede metoder og virksomheder på området.

Læs mere: Plastprisen 2017 gik til virksomhed med genanvendelse i fokus

”Der er heldigvis allerede mange, der udvikler smartere måde at sortere og behandle affald. Det starter ofte i teknologisk innovation fulgt op af investeringer i at skalere opfindelsen op. I Danmark har vi f.eks. været med til at man på kort tid er nået langt med at sortere metaller ud fra slaggerne, der er tilbage efter energiudnyttelsen. På baggrund af teknologi udviklet i Schweiz med inspiration fra mineindustrien, investerede offentligt ejede affaldsselskaber i Østdanmark i at få udviklet et stort teknisk anlæg som drives under navnet Afatek,” fortæller Jacob Hartvig Simonsen.

Der er tryk på innovationen i de offentligt ejede affaldsselskaber, og private virksomheder holder sig heller ikke tilbage i udviklingen af metoder til at behandle affald til øget genbrug og genanvendelse. Det marked bliver ikke mindre interessant af, at EU’s nye affaldsdirektiv gør det obligatorisk at indsamle madaffald og tekstiler separat fra henholdsvis 2023 og 2025. Potentielt kan det give en volumen, som gør det interessant for både offentlige og private aktører at investere i behandling af materialer til genanvendelse.

Nøglen er bæredygtigt design
Affaldssektoren er altså helt med på, at der kommer til at ske masser af udvikling i de kommende år. Det bedste er dog at der slet ikke opstår affald.

”Affald er jo endestationen, det er når intet andet er lykkedes, at man kan give materialerne til affaldssektoren. Vi skal naturligvis opdyrke metoder og teknik, så vi kan redde mere til genanvendelse, men vi kommer aldrig i mål, hvis det er produceret på en uhensigtsmæssig måde. Så vi skal virkelig have fat i måden ting produceres på, og det er virksomhedernes opgave,” siger Jacob Hartvig Simonsen. 

”Det nye sort, i forhold til hvordan man agerer som produktionsvirksomhed, bliver at designe for bæredygtighed. Uanset om det er et puslespil eller et tv, så vil det skulle designes så det kan indgå i materialekredsløb uden affald, spild og miljøpåvirkning,” siger Ole Morten Petersen.

Læs mereNy national affaldsplan 2019-2024 kan give Danmark momentum  

”Det er ikke bare noget, vi tror, vi ved, at vi kommer til at mangle ressourcer i fremtiden. Derfor må vi tænke os om og blive smartere i design- og produktionsfasen. Tidsfristen er forskellig afhængig af hvilke produkttyper vi taler om. Det kan være 10 år for nogle virksomheder og 50 år for andre,” fortsætter han.

Men hvem betaler?
Har man arbejdet med CSR i mere end fem minutter, vil man kende mantraet om, at det skal give forretningsmæssig mening, hvis man skal investere i mere bæredygtige produkter. Således også bæredygtigt design.

Det er ikke noget lille projekt. Det er alt fra materialer over produktionsprocesser til distribution og retur-ordninger. Rigtig meget af det, findes ikke endnu, det skal først udvikles. Det lyder unægtelig som noget, der koster penge.

Ole Morten Petersen, direktør i DAKOFA.

”Jeg siger ikke, at det er let, men det er en rammebetingelse i fremtiden. Man har jo altid skulle se frem og prøve at forberede sig på udviklingen i f.eks. lønomkostninger eller energipriser. Det er det samme nu, der handler det bare om ens råvareforbrug, om man kan erstatte nogle materialer, fjerne spild, designe så man kan tage egne produkter tilbage og bruge dem i produktionen igen. Hvis man ikke tænker sådan, har man ikke en forretning om 10-20-30 år,” siger Ole Morten Petersen.

Der er nok mange producenter, som i dag hverken kan se leverandører eller marked gå op i eller ville betale for bæredygtigt design. Det har Dakofas direktør fuld respekt for. Dog med en opfordring til at se på, at Inden for de kommende årtier vil ressourceknapheden betyde, at det bliver dyrere at producere uden udstrakte miljøhensyn.

”Hvor det tidligere har været holdninger, der bar eventuelle mer-priser, så er det nye, at det vil være hamrende dyrt, hvis du ikke tænker bæredygtighed ind helt fra designfasen af. Man må som virksomhed se på, at hvis man skal være med om 10, 20 eller 30 år, så er det nu, man skal i gang med den innovation og udvikling og eventuel patentering, der gør, at man sikrer sig markedsandele i fremtiden,” siger Ole Morten Petersen.

Slet ikke dommedag
Det lyder alvorligt. Det er det også, men selvom der er lang vej igen, så bevæger tingene sig i den rigtige retning.

Læs mere: Dell vil genbruge guld fra e-affald i sine computere

”På 20-års sigt er jeg meget optimistisk. Jeg oplever f.eks. , at der er en villighed til at investere i udvikling af teknologi og metoder til behandling af og genanvendelse af affald, fordi man kan se, at det er nødvendigt. Vi skal nok komme derhen, hvor vi kan kvalitetsgenbruge mange flere af vores ressourcer,” siger Jacob Hartvig Simonsen.

”Vi er i gang. Det er en proces der allerede kører. For 10 år siden, ville folk have troet vi var fantaster, hvis vi havde ført den samtale, vi har nu, om cirkulær økonomi. I dag er det en del af hverdagen og virkeligheden og om 10 år er det hele udgangspunktet,” afslutter Ole Morten Petersen.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Denne artikel er del af et tema:

Tema om affald

Relateret indhold

Flere mikrobryggerier forvandler CO₂ til øl-skum

10.07.2024CSR.dk

09.07.2024CSR.dk

Danske Bank giver rådgivning om klimasikring til boliger

09.07.2024CSR.dk

Danske Bank giver rådgivning om klimasikring til boliger

09.07.2024CSR.dk

Eksperter: Lejebaseret model kan accelerere grøn it-håndtering i alle virksomheder

08.07.2024BSR

Sponseret

Climate Scenario Analysis: It’s about More than CSRD Compliance

08.07.2024CSR.dk

Logistikgiganter vil hæve temperaturen på køletransport

05.07.2024Troldtekt A/S

Sponseret

Renovering og transformation kan vise vejen til et lavere klimaaftryk i byggeriet

04.07.2024BSR

Sponseret

Scaling Investment in Carbon Credits with Integrity

Jobmarked

Se alle

Roblon A/S

ESG-koordinator

Brænder du for at arbejde med bæredygtighed? Få et spændende job som ESG-koordinator hos Roblon A/S og bliv fagligt ansvarlig for ESG-rapportering i en international virksomhed i vækst

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

29.08.2024

Beierholm

ESG-Seniorkonsulent til Beierholm Bæredygtighed

Til vores nyopstartede afdeling for Bæredygtighed søger vi erfarne konsulenter, der kan være med til at sætte deres præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hofor

Seniorprojektleder og talsperson for regn- og spildevandsprojekter i Hovedstadsområdet

Vil du være med til at klimasikre hovedstadsområdet og kommunikere de udfordringer, vi oplever som spildevandsforsyning? Så har du mulighed for at blive en del af holdet i Spildevand Plan HOFOR.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

22.07.2024

Hofor

Biomass Sustainability Officer til HOFOR – hovedkontoret i Ørestad

Vil du være med til at sikre bæredygtigt biomasse til København?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.07.2024

Sparekassen Danmark

ESG-controller

Brænder du for ESG og rapportering? Så er du måske vores nye kollega til en spændende, nyoprettet stilling som ESG-controller.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Andel

Sustainability Supply Chain Specialist – Skab en bæredygtig fremtid i vores indkøbsafdeling!

Vil du være med til at prioritere grønne indkøb og arbejde med ansvarlig leverandørstyring? Vær med til at sætte dit præg på bæredygtighedsrejsen i vores indkøb og leverandørkæde. Vi er en ny funktion i indkøbsafdelingen, det betyder at dit ansvarsområde og dine opgaver løbende tilføres og tilpasses, i forhold til din og forretningens udvikling.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

14.07.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Klimakampen ApS
Workshop
Klimakampen - Marts 2024

Er du kontorets klimahelt? Saml dit hold og dyst mod dine kollegaer i at udføre klimavenlige handlinger i 4 uger. Tilmeld jer Klimakampen nu!

Dato

04.03.2024

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Kursus
Klimadata og klimaregnskaber i praksis - København

Efterspørges der en baseline på virksomhedens carbon udledninger, og har du behov for at blive bekendt med klimaregnskabets scope 3? Dette to-dages kursus vil ruste dig til at håndtere klimadata og klimaregnskaber effektivt.

Dato

25.06.2024

Tid

09:00

Sted

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1530 København V

SUSTAINX ApS
Webinar
Webinar: Spørgetime om ESG

- Med CEO og Partner i SustainX, Line Amtorp

Dato

26.06.2024

Tid

11:00

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis webinar - Scope 3: Downstream-udledninger

Bliv klogere på de 7 downstream-udledninger i klimaregnskabets scope 3, når vi gennemgår dem én efter én med konkrete eksempler og gode råd. Webinaret er en del af Sustainable Business Solutions gratis webinarrække "ESG to the point".

Dato

02.07.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)

TANIA ELLIS - The Social Business Company
Webinar
Åben tilmelding: ESG Sommerskole

Få viden og værktøjer til at forbedre din virksomheds bæredygtige forretningsindsats med sommersmagsprøver fra den praktiske Sustainable Business Change Manager uddannelse.

Dato

07.07.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis Webinar - CSRD: Hvad skal der rapporteres på?

Bliv fortrolig med de nye CSRD-krav og forstå, hvad der er obligatorisk, og hvad der afhænger af dobbeltvæsentlighedsanalysen. I dette gratis webinar fra Sustainable Business Solutions vil vores seniorrådgivere give dig et detaljeret indblik i implementeringstidslinjen, ESRS-hierarkiet, og hvordan en CSRD-rapport ser ud. Webinaret er en del af vores "ESG to the point" webinarserie.

Dato

06.08.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)