Hård modtagelse af Klimarådets CO2-afgift

Det er muligt at nå Regeringens mål om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030, lød meldingen fra Klimarådet, der i går præsenterede sin rapport om netop den målsætning. Et af de centrale greb, en markant forøgelse af CO2-afgiften, møder imidlertid hård kritik fra erhvervslivet.

Klimarådet præsenterede sin rapport ved en velbesøgt seance i Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet. Foto: Anders Kampmann.

10.03.2020

Anders Kampmann, CSR.dk

Målet er muligt at nå, understregede Klimarådets formand, Peter Møllgaard, indledningsvist, men det vil kræve en markant indsats, lød det videre.

”Hvis vi fortsætter som nu, så når vi en reduktion i 2030 på ca. 45 procent sammenlignet med 1990, som målet er sat ud fra. Så at nå fra de 45 til 70 procent er udfordringen, og det vil kræve en mærkbar omstilling”, sagde han til den velbesøgte presseseance.

I kroner og øre viser Klimarådets rapport, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved at opfylde målet vil stige gradvist i løbet af de næste ti år og nå 15-20 milliarder kroner om året i 2030; en beregning, som Peter Møllgaard i øvrigt påpegede er ”første overslag og behæftet med betydelige usikkerheder”.

”Det svarer til under én procent af det danske BNP, så det er ikke alverden, så hvis vi sætter handling bag ordene og går i gang med det samme, så mener vi, at det er muligt at nå 70 procents reduktion, uden at omkostningerne slår bunden ud af dansk økonomi”, sagde han.

Eksempler på løbende afgiftsstigninger frem mod 2030 på udvalgte områder. Illustration: Klimarådet.

Markant og ensartet CO2-afgift er nødvendig
Et af de helt centrale punkter i Klimarådets rapport er en højere afgift på drivhusgasser. Grundlæggende mener rådet, at udledning af drivhusgasser skal koste mere, og at dem der udleder mest, også skal betale mest for at opfylde det fælles mål.

I dag betaler de forskellige sektorer i Danmark meget forskellige afgifter for adfærd, der udleder drivhusgasser, hvilket ifølge Klimarådet gør det unødigt dyrt at opfylde målet. Derfor ligger man op til at samle de nuværende energiafgifter og CO2- afgifter i én drivhusgasafgift.

Og den skal være noget højere end niveauet i dag. 1.500 kr. pr. ton CO2e er et rimeligt bud, mener rådet, og påpeger, at det vil være en mangedobling af afgiften i flere sektorer. Benzin i transportsektoren ligger eksempelvis på 180 kr./ton i dag, mens industrien betaler omkring 250 kr./ton, hvis de fyrer med kul.

Selvom Klimarådet lægger op til, at afgiften skal stige gradvist, så borgere og virksomheder dels får tid til at vænne sig til den nye virkelighed, og dels kan nå at investere i grønne løsninger, og at man også vil arbejde med et bundfradrag, så virksomhederne ikke taber produktion til udlandet, så får afgiftsidéen hårde ord med på vejen fra flere sider.

Rådsmedlem Niels Buus Kristensen (th) fremlagde de transportrelaterede overvejelser i rapporten, der i høj grad handler om elektrificering. Foto: Anders Kampmann.

DTL: Farlig vej at gå
Adm. direktør for DTL – Danske Vognmænd, Erik Østergaard, mener ikke, at det giver mening at tale om stærkt forhøjede dieselafgifter, da kompensationen for konkurrenceudsatte virksomheder i hans optik kører uden om vognmandserhvervet.

”Det er at lege med ilden, og det kan man brænde sig på eller få våde bukser af. Det er en farlig vej, hvor de forventede klimaeffekter udhules af grænsehandel – kulstoflækage – og udkonkurrering af danske vognmænd. Og det sker på et fejlagtigt grundlag, idet der kun tages højde for afgifterne i de nærmeste nabolande Tyskland og Sverige. Men lastbiler kan sagtens tanke længere væk fx i Polen, Tjekkiet, Belgien, Holland og Luxembourg”, siger han.

Læs også: Usikkerhed om brændstoffer hæmmer transportens grønne omstilling

Ifølge Klimarådsmedlem Niels Buus Kristensen, der er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo, skal den kraftigt forhøjede afgift være en drivkraft for omstillingen af den tunge transport til eksempelvis elektricitet eller biogas, men han erkender samtidig den indbyggede usikkerhed.

”Vi er nødt til at afvente den teknologiske udvikling inden for bæredygtige drivmidler og se på, hvor Europa bevæger sig hen, før vi satser på en bestemt infrastruktur. Vi kan ikke bare køre vores eget løb i Danmark”, sagde han.

DI efterlyser andre instrumenter
Heller ikke i Dansk Industri er man ligefrem begejstrede for udsigterne til en mangedoblet CO2-afgift, som med organisationens ord ’vil skade den grønne omstilling, koste job og gøre vores samfund fattigere’, som det lyder.

”Hvis vi griber den grønne omstilling rigtigt an, kan vi både komme i mål med vores store klimaambitioner – og gøre vores samfund rigere. Men de skyhøje CO2-afgifter, som Klimarådet foreslår, vil have den stik modsatte effekt. Vi er ikke afgiftsforskrækkede og foreslår selv at hæve afgiften, så den kommer på niveau med EU’s kvotepris. Men Klimarådets forslag er så vidtrækkende, at vi blot vil flytte CO2-udledning til udlandet og få lavere vækst og færre job”, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

To gennemgående spor

Klimarådet skelner i omstillingen mod 2030 mellem to spor: Implementeringssporet og udviklingssporet.

Implementeringssporet repræsenterer alle de løsninger og teknologier, vi allerede kender, og som er nødvendige at implementere for at komme det første stykke ad vejen mod 70-procentsmålet i 2030. Med dette spor nås omkring 60 procents reduktion, og det indebærer blandt andet, at al el og varme bliver produceret af vedvarende kilder blandt andet som følge af et kulstop inden 2025.

Udviklingssporet repræsenterer de mere ukendte, strategiske omstillingselementer, der skal til at for at nå i mål med 70-procentsmålet i 2030, og som også skal sikre, at vi når det endelige mål i 2050 om klimaneutralitet. Sporet indebærer blandt andet, at Danmark snarest udvikler en strategi for CO2-lagring, og at landbruget, transportsektoren og industrien bidrager med yderligere reduktioner.

Den kompensationsløsning, som Klimarådet præsenterer i sin rapport, giver man heller ikke meget for i DI, da den simpelthen er for usikker, mener man.

”Det er særdeles usikkert, om Danmark vil kunne få EU-godkendt så omfattende særhensyn i form af kompensationstiltag, som Klimarådets hovedanbefalinger kræver. Den usikkerhed vil sætte sig i danske virksomheder og kan blive en hæmsko for investeringer i den grønne omstilling. Derfor er det svært at forstå Klimarådets ensidige tilgang, og det understreger, hvorfor der er behov for at tage andre instrumenter i brug for at realisere målet”, siger Lars Sandahl Sørensen.

Dansk Metal: Industrivirksomhederne vil selv tage ansvar
I fagforbundet Dansk Metal er man tilhængere af 70 procents-målsætningen, og hilser mange af tiltagene velkomne, skriver organisationen, men når det gælder den øgede afgift, er man på linje med DI og mener, at Klimarådet ’spiller hasard med danske produktionsarbejdspladser’.

”Forslaget om at skrue markant op for CO2-afgifterne for industrivirksomhederne i Danmark er vi lodret imod. Det vil i praksis virke som en særafgift på danske produktionsarbejdspladser, som er i stærk international konkurrence. Konsekvensen af at gennemføre forslaget vil være udflytning af gode danske arbejdspladser uden det batter på det globale CO2-udslip”, lyder det fra formand Claus Jensen.

Derimod mener man, at samfundet kan forvente, at de danske industrivirksomheder selv vil tage ansvar og bidrage til den grønne omstilling. Ikke alene på grund af hensynet til klimaet og miljøet, men også fordi der i fremtiden vil være en stor konkurrencemæssig fordel ved salg af produkter med en lav CO2-udledning.

”De danske produktionsvirksomheder er selvfølgelig ikke i mål på den grønne dagsorden, men de har allerede gjort meget for at mindske CO2-udledningen. Som Klimarådet påpeger, så er de fleste energiinvesteringer heldigvis rentable allerede i dag, og derfor er der ingen grund til at spille hasard med konkurrenceevnen og de mange tusinde arbejdspladser, vi har i ProduktionsDanmark” siger Claus Jensen.

Strakspakke

Jo længere tid der går, før politikerne udmelder nye rammevilkår, jo større er risikoen for, at der foretages investeringer, der ikke peger frem mod målet i 2030. Klimarådet fremlægger derfor en såkaldt strakspakke, der indeholder en række tiltag, som man mener bør gennemføres hurtigst muligt for at sikre tidlige reduktioner og forhindre fejlinvesteringer.

Det drejer sig bl.a. om:

  • En udfasning af kul i det danske energimix inden 2025
  • Mere vedvarende energi gennem udbud af havvind, landvind og solenergi
  • Stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030, inkl. hybrider
  • En national strategi for teknologien CCS (Carbon Capture and Storage), der kan indfange og lagre CO2 inden den når ud i atmosfæren.

Klimaministeren er forbeholden
På den politiske front er den ansvarlige på området, klimaminister Dan Jørgensen (S), enig med Klimarådet i, at skatter og afgifter er nødvendige, at de også bliver en del af de kommende forhandlinger om klimahandlingsplaner. Samtidig er han dog forbeholden, når det gælder rådets konkrete anbefaling.

”Det er klart, at store dele af dansk erhvervsliv siger, at hvis man bare gør det her blindt, så betyder det, at der vil flytte rigtig mange danske arbejdspladser til udlandet”, siger ministeren ifølge Ritzau og fortsætter:

Læs også: CO2-afgifter skal indfri Danmarks klimaambitioner

”Det vil have en dobbelt negativ effekt. Dels for vores eget samfund, hvor vi vil tabe velfærd og job, men også for klimaet, for det får det jo ikke bedre af, at produktionen komme til at ligge i andre lande med dårligere miljøkrav.”

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Relateret indhold

12.06.2024CSR.dk

Bliver du ledet af en algoritme? Det gør flere end man tror, viser et nyt dansk-europæisk studie

12.06.2024CSR.dk

Dansk fiskeopdrætter er pilot på natur-rapportering

12.06.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

Sådan arbejder du strategisk med dit klimaregnskab

12.06.2024Dansk Retursystem

Sponseret

NTO skal levere automatiseret optælleanlæg til ny pantfabrik

12.06.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Fra gas til el – stor byggevaregrossist eksekverer ESG tiltag i den interne transport

12.06.2024CSR.dk

Dansk fiskeopdrætter er pilot på natur-rapportering

12.06.2024CSR.dk

Viden om CO2-belastning påvirker hvad der ender i indkøbskurven

11.06.2024CSR.dk

Miljøbekymringer får næsten halvdelen af forbrugere til at skifte kostvaner

Jobmarked

Se alle

ista Danmark A/S

Salgsassistent til kampagnesalg

Drømmer du om en karriere inden for salg og rådgivning? Så har ista brug for dig.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

ista Danmark A/S

Kontorassistent til Team Aflæsning og Service

ista Danmark søger en kontorassistent til vores Team Aflæsning og Service i Ballerup

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

Energi Danmark A/S

Junior ESG Analyst

Do you want to work in a leading Nordic energy trading company and be a part of a newly established ESG team? Do you thrive in an international environment and want to contribute to the green transition? Then you could be our Junior ESG Analyst.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

29.06.2024

Rambøll A/S

Commercial Lead, Incept Sustainability

We're looking for a passionate sustainability professional to help us take our offering, Incept Sustainability, to the next level.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

KØBENHAVNS KOMMUNE

Konsulent til Bæredygtige Indkøb (barselsvikariat)

Vil du arbejde med menneske- og arbejdstagerrettigheder i globale værdikæder? Vil du være til at med at omsætte politiske ambitioner om bæredygtighed i Københavns Kommunes værdikæde til praksis? Vil du arbejde med at stille ambitiøse krav til beskyttelse af bl.a. af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø i kommunens kontrakter, og sikre at disse overholdes?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.06.2024

Dagrofa aps

Brænder du for grøn omstilling i Dagligvarehandlen?

I Dagrofa- koncernen intensiverer vi i disse dage vores fokus på bæredygtighed og samfundsansvar, herunder kommende lovgivning på CSRD, samt udvikling af en ny klimaplan. Vi arbejder intensivt med at indfri vores målsætninger på området og søger derfor en ESG- analytiker til vores CSR-team.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

24.06.2024

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

To konsulenter til forsvarets arbejde med ESG og CSR

Vi kan tilbyde et arbejde der giver mening og en spændende og udviklende stilling som konsulent, hvor du vil blive central i arbejdet med CSR og ESG i Forsvarets anskaffelser.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.06.2024

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Valified
Webinar
Webinar: Gratis introduktion til ESG rapporteringen

Gratis webinar med fokus på at hjælpe din virksomhed i gang med ESG rapporteringsarbejdet

Dato

14.06.2024

Tid

09:00

Sted

Online

access2innovation
Morgenmøde
Combining aid, trade, and development finance into the Ugandan agriculture sector

In this Virtual A2i Talk, Ole Dahl Rasmussen from the Danish Embassy in Uganda and Moses Nyabila, CEO of aBi Development, will talk about current initiatives and programs that support the development and financing of the Ugandan agriculture sector. This includes, lessons learned, from the recent Danish business delegation to Uganda, co-organised by Access2innovation, the Danish Agriculture & Food Council and the Embassy.

Dato

14.06.2024

Tid

09:30

Sted

Virtuelt

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis - Juni

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.06.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis webinar - Scope 3: Upstream-udledninger

Bliv klogere på de 8 upstream-kategorier i klimaregnskabets scope 3, når vi gennemgår dem én eller én med konkrete eksempler og gode råd. Webinaret er gratis og en del af Sustainable Business Solutions webinarserie, "ESG to the point".

Dato

18.06.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)

PwC Danmark
Webinar
Corporate ESG Reporting 2024 - Learn From the Best

PwC's annual conference, 'the CFO's agenda', celebrates the best annual reports among the C25 listed companies and the 10 largest non-listed and large cap companies in Denmark.

Dato

18.06.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Etisk Handel Danmark
Kursus
Ansvarlig Indkøbspraksis: En nøgle til vellykket due diligence

Du vil blive opmærksom på de bæredygtighedsrisici, der er forbundet med blandt andet prispres og sidste-øjebliks-ændringer i produktionsplanlægningen, når vi d. 18. juni 2024 stiller skarpt på ansvarlig indkøbspraksis.

Dato

18.06.2024

Tid

12:00

Sted

Overgaden Oven Vandet 101415 København