Global alliance for en cirkulær omstilling

EU er bannerfører for en ny global alliance, der skal fremme den cirkulære økonomi verden over.

04.03.2021

Sponseret

DAKOFA

I den europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi, som blev præsenteret i marts 2020, foreslog Europa-Kommissionen bl.a., at der blev etableret en global alliance, der skal identificere huller i viden og styring med henblik på at fremme en global cirkulær økonomi. Det har medført, at Kommissionen nu, på vegne af EU og FN’s Miljøhandlingsprogram (UNEP), har lanceret GACERE (Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency).

Den nye alliance samler regeringer og relevante netværk og organisationer og har til formål at skabe en global drivkraft for initiativer relateret til overgangen til en cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet samt bæredygtigt forbrug og produktion. Mere specifikt vil alliancen:

  • Gøre sig til talsmand for en global retfærdig overgang til en ressourceeffektiv og cirkulær økonomi og en mere retfærdig anvendelse af ressourcer, der skal medføre bæredygtigt forbrug og produktion, med henblik på at bidrage til Parisaftalens mål, standse og vende tab af biodiversitet samt begrænse forurening og affald.
  • Gennemføre en kortlægning af indenrigspolitikker, finanspolitiske og lovgivningsmæssige rammer for bæredygtig forvaltning af naturressourcer, overgang til cirkulær økonomi og industriel symbiose.
  • Identificere barrierer, viden og styringshuller, der hindrer cirkulære og retfærdig omstilling, flaskehalse i forhold til afkobling af økonomisk vækst fra ressourceforbrug, tab af biodiversitet og drivhusgasemissioner på både internationalt og globalt niveau samt muligheder for at gøre globale værdikæder grønnere, mere ressourceeffektive og cirkulære.
  • Identificere forskningsbehov og mulige forbedringer af styring på globalt niveau, der kan hjælpe regeringer og interessenter til at håndtere sådanne barrierer og flaskehalse, herunder også vedrørende specifikke ressourcer.
  • Fremme og understøttestøtte sektorspecifikke, bilaterale og / eller regionale partnerskaber for en cirkulær omstilling med henblik på at formidle bedste praksis, samtidig med at man ikke duplikerer initiativer.
  • Facilitere flere globale samtaler om styring af naturressourcer og muligheder for at forbedre den nuværende situation, herunder gennem en bredere anvendelse af ressourceeffektive og cirkulære tilgange.

Alliancens medlemmer vil arbejde sammen og tale på det politiske niveau og i multilaterale fora, som eksempelvis ved FN's Generalforsamling, De Forenede Nationers Miljøforsamling (UNEA) og i G7 / G20. Det specificeres at alliancens højeste repræsentanter har til hensigt at mødes en gang om året for at blive enige om prioriteterne og for at måle fremskridt, mens eksperterne kan mødes når det er nødvendigt for at fremme alliancens arbejde og gennemføre de aftalte prioriteter.

Per 22. februar 2021 har EU samt følgende lande tilsluttet sig GACERE: Canada, Chile, Colombia, Japan, Kenya, New Zealand, Nigeria, Norge, Peru, Rwanda og Sydafrika.

Deltagelse i alliancen medfører ingen bindende, juridiske eller økonomiske forpligtelser.

Læs mere

Du kan finde en såkaldt concept note for GACERE-alliancen her på Kommissionens hjemmeside.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi 2021

Omstillingen til cirkulær økonomi er nødvendig, tillokkende - og kompliceret. CSR.dk ser på, hvad vi ved om emnet i 2021 og hvad de gode råd er. 

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD

04.07.2022DAKOFA

Sponseret

Hvordan måler vi affaldsforebyggelse?