Glas: Det er mindst dobbelt så godt at genbruge, som at genanvende

Nye miljøvurderinger, fremlagt af DTU på et DAKOFAs seminar, viser, at genbrug af emballageglas har langt mindre CO2-belastning end genanvendelse. Miljøvurderingen er en del af en kommende rapport om CO2-effekter fra affaldsbehandling generelt

23.11.2021

Sponseret

DAKOFA

De fremlagte beregninger er foretaget ved at kortlægge udledninger og forbrug fra alle led i værdikæden, og den forholder sig udelukkende til effekterne knyttet til forskellige behandlingsformer af de enkelte materialer. Vurderingen forholder sig således ikke til alternative materialer. Når den endelige rapport offentliggøres, vil den desuden indeholde et beregningsværktøj, der gør det muligt at modellere CO2-effekter for en række affaldsfraktioner og tænkelige håndteringsmuligheder af disse.

De udførte beregninger på glas viser en signifikant miljøfordel ved at genbruge glasset. Genbrug af en gennemsnitsvinflaske udleder ca. 150 gram CO2, hvorimod genanvendelse af den samme flaske udleder ca. 360 gram CO2; altså en besparelse på 58 % for hver cyklus flasken gennemgår. Ved flere cyklusser bliver besparelsen blot endnu større.

En af de øvrige konklusioner på seminaret var, at for at kunne genbruge glasset kræver det en særlig indsamling og håndtering. Kommunerne skal indrette indsamlingsordningerne sådan, at flest muligt flasker bevares hele ved indsamlingen og transporten til flaskegenbrugeren. Det vil i praksis sige, at husstandsindsamling med komprimatorbiler er udelukket, da mange flasker i sagens natur knuses. Senest har glasgenanvendere i andre medier også argumenteret for, at indsamling i almindelige beholdere og brug af komprimatorbiler fører til en lavere kvalitet i genanvendelsen.

Disse nye vurderinger og indspark fra branchen stiller derfor spørgsmålstegn ved de nye sorterings- og indsamlingskriterier i affaldsbekendtgørelsen (og dertil hørende vejledninger), der netop opstiller husstandsindsamlingen i beholdere som hovedregel, men dog giver mulighed for, at kommunerne kan anvende kubeordningen, så længe de er placeret ”så vidt muligt inden for rimelig gåafstand”. 

Miljøstyrelsen har vurderet, at husstandsindsamlingen af glas vil føre til, at større mængder indsamles, hvilket muligvis kan opveje det tab, der ligger i genanvendelsesledet. Det er dog tydeligt, ud fra de seneste vurderinger, at uanset den større indsamlede mængde vil den positive miljøeffekt ikke kunne måle sig med de fordele, der er ved at sikre, at så store mængder som muligt indsamles til genbrug.

På seminaret blev det fremført, at håndteringen af emballageglas med fordel kan ses som en kaskade-håndtering, hvor de bedste flasker genbruges, hvorefter den øvrige del af glasset sendes til genanvendelse. Det kræver dog, at glasset indsamles i kuber med fx en flaskebremse og at glasset ikke komprimeres.

Kontakt DAKOFAs sekretariat på dakofa@dakofa.dk, hvis du er interesseret i at se eller gense seminaret.

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD