Gavepolitik kan mindske bestikkelse og korruption

En aktuel sag om bestikkelse i form af dyre luksusrejser og it-udstyr har sat gavepolitik i virksomhederne på dagsordenen. Simple regler og gennemsigtighed er vejen frem.

Gaver i form af kontanter og vouchers er ikke tilladt hos virksomheden FLSmidth..

01.08.2016

Sponseret

Mia Sanberg Svenningsen, Dansk Industri

I perioden 2007-2015 har et antal personer med tilknytning til to større it-virksomheder angiveligt bestukket flere offentligt ansatte. Bestikkelsessagen kan blive en af de største sager om korruption i Danmark og involverer medarbejdere fra blandt andet Rigspolitiet, Udenrigsministeriet og Københavns Kommune. Medarbejderne skal angiveligt have modtaget bestikkelse i form af dyre luksusrejser og it-udstyr i forbindelse med opgaver i udbud.

- Hvis gaven er givet for at få modtageren til at handle i strid med sine pligter, vil det være strafbart, hvad enten det foregår i offentlig eller privat, ligesom det vil være en ulovlig handling for både giver og modtager af gaven, fortæller Christine Jøker Lohmann, der er chefkonsulent i Dansk Industri (DI).

Hun råder virksomheder til ikke at give gaver eller andre fordele til offentlig ansatte i forbindelse med deres arbejde. Faktisk kan man straffes for blot at have tilbudt bestikkelse, også selv om tilbuddet er blevet afslået.

- Det kan derfor være en god ide for virksomhederne at have en klar politik på området. De kan med fordel træne medarbejderne i reglerne, så de ikke ender i en situation, hvor der er tvivl om medarbejderens integritet, siger Christine Jøker Lohmann. 

Hold reglerne simple

Hos danske FLSmidth, der leverer udstyr og services til cement- og mineindustrien, gør man en ekstra indsats for at gøre gavereglerne så forståelige som muligt ved netop at træne og undervise deres medarbejdere i dem. Men det er ikke det eneste middel, virksomheden tager i brug.

- Vi har en politik kaldet Code of Business Conduct, som også indeholder regler for bestikkelse og modtagelse af gaver. Dem har vi fået fortolket og lavet en håndbog ud af på ni forskellige sprog med eksempler på tænkte gråzoner, fortæller Jeppe Kromann Haarsted, der er Group Compliance Manager hos FLSmidth.

Hos virksomheden skal gaver gives og modtages åbent, og kontanter og vouchers er ikke tilladt. Medarbejderne må kun modtage gaver, hvis ikke der forventes gentjenester, og det, de giver eller modtager, må kun være symbolske gaver.

- Det er et område, hvor det er vigtigt, vi har nogle klare regler, da det er en situation rigtig mange af vores medarbejdere kan befinde sig i på et tidspunkt, siger Jeppe Kromann Haarsted.

Symbolske gaver er tilladt

En af de vigtigste regler hos FLSmidth er ifølge Jeppe Kromann Haarsted reglen om, at medarbejderne kun må modtage symbolske gaver og ikke noget af stor værdi. Derfor genovervejer virksomheden også løbende, hvorvidt de bør indføres en beløbsgrænse.

- Vi har ikke en beløbsgrænse i øjeblikket, fordi FLSmidth er en global virksomhed, der arbejder med mange forskellige markeder. Så skulle vi have forskellige grænser for hvert marked, da en fornuftig beløbsgrænse i Danmark er ikke det samme som i Indien, siger han.

Kulturelle forskelle gør også, at det ikke altid handler om beløbsstørrelsen, men i stedet hvilken type gave, det drejer sig om, og hvordan den gives.

- I mange andre virksomheder og institutioner vil en beløbsgrænse være en rigtig god løsning, men det kræver også et større administrativt arbejde at tage imod de mange spørgsmål, som en beløbsgrænse vil skabe, lyder det fra Jeppe Kromann Haarsted.

FLSmidth har i stedet lokale regler i forskellige lande og har lavet en liste over hvilken type gaver, der er tilladt at give og modtage.

DI anbefaler

Der er en række forholdsregler, som man forholdsvis let kan sætte sig ind i, for at få lavet en god gavepolitik.

  1. Klare politikker for at modtage og give gaver.
  2. Træning og kommunikation til medarbejdere i virksomhedens politikker.
  3. Kend og overhold reglerne for gaver til offentlig ansatte som kan findes her.
  4. Gaver bør gives i fuld offentlighed, og ikke sendes til en privat adresse.
  5. Ingen ekstravagante gaver. Det er ofte i orden at give og modtage mindre erkendtligheder og gaver med firmalogo på.
  6. Såfremt gaven er givet for at få modtageren til at foretage eller undlade at foretage en handling på en bestemt måde, der vil være i strid med modtagerens pligter over for virksomheden, så er det strafbart jf. straffeloven §299 stk. 2
  7. Modtageren af en gave skal være opmærksom på de gældende skattemæssige regler for modtagelse af gaver.
  8. Man bør altid orientere sig om nationale regler, når gaver gives eller modtages i udlandet.

Læs mere om DI’s anbefalinger til anti-korruption og dansk lovgivning

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning

13.06.2023Dansk Industri

Sponseret

CSRD – Husk arbejdet med governance og anti-korruption

30.05.2023Dansk Industri

Sponseret

ESG kompetencer er afgørende for den bæredygtige omstilling