FSC slår et slag for bæredygtigt træ i byggeriet

Mærkningsordningen FSC vil med en række initiativer det næste halvandet år sætte gang i brugen af bæredygtigt træ i det danske byggeri.

Udbredelsen af bæredygtigt træ i byggebranchen er helt afgørende, fordi træ ifølge FSC er den største enkeltstående varegruppe i byggeriet..

03.03.2015

CSR.dk

”Kan vi få den danske byggebranche til at bruge mere dokumentérbart bæredygtigt træ, kan vi som land gøre en kæmpeforskel”, siger FSC-konsulent Morten Brodde. .

Forest Stewardship Council (FSC), der er en mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir, vil frem til sommeren 2016 slå et ekstra slag for at udbrede brugen af bæredygtigt certificeret træ i den danske byggebranche.

Læs også: Grafisk Abejdsgiverforening går ind i FSC Danmark

Det skal ske med et projekt, der sætter særligt fokus på tropisk træ, men som desuden favner træ i al almindelighed. Meningen er, at projektet skal medvirke til at løfte Danmark op i eliten af bæredygtigt byggeri på globalt plan og samtidig bidrage til at skabe grøn vækst i udviklingslande.

Det Danida-finansierede projekt er således målrettet en bred vifte af blandt andet indkøbere af træ og rådgivere: kommuner, boligforeninger, private bygherrer, arkitekter, entreprenører og leverandører.

”Vi har valgt en holistisk tilgang, for vi får ikke et øget brug af bæredygtigt FSC-træ, hvis efterspørgslen mangler. Det er ambitiøst at nå hele vejen rundt, men i og med projektet løber frem til midten af 2016, vil jeg mene, at vi godt kan nå det”, siger FSC-konsulent Morten Brodde.

Ifølge Morten Brodde er udbredelsen af bæredygtigt træ i byggebranchen helt afgørende, fordi træ er den største enkeltstående varegruppe i byggeriet. Derfor er træets oprindelse essentiel, så byggebranchen ikke bidrager unødigt til ulovlig hugst og global opvarmning.

”Desværre stilles der i dag ikke så mange krav til oprindelsen, så ofte som vi kan ønske. At vælge FSC-certificeret træ er en oplagt vej til at sikre bæredygtighed på en stor del af ens byggeri. Kan vi få den danske byggebranche til at bruge mere dokumentérbart bæredygtigt træ, kan vi som land gøre en kæmpeforskel”, siger Morten Brodde, der fremhæver, at det især gælder efterspørgslen af bæredygtigt tropisk træ. 

<p>”Der er tusindvis af træarter i tropiske skove, hvoraf mange, som ikke er udrydningstruede eller svært tilgængelige, godt kunne bruges i byggeriet”. </p>

Morten Brodde, konsulent i FSC Danmark.

”Skovejerne i tropiske egne skal have et incitament til at drive deres skove bæredygtigt, og det kan vi skabe i den vestlige verden ved at efterspørge FSC-certificeret træ. Ellers bliver det svært at få flere til at blive certificerede og samtidig risikerer vi, at de, der allerede er certificeret, ikke længere vil være med i ordningen”, siger Morten Brodde.

Flere har involveret sig
Flere af FSC’s samarbejdspartnere har allerede involveret sig i projektet, eksempelvis trælasthandlere og byggemarkedskæder, fortæller Morten Brodde. Og i og med entreprenører, rådgivere og bygherrer bliver mødt med stigende miljøkrav, er interessen for viden om certificeret træ stigende.

Derfor vil meget af indsatsen i 2015 handle om at komme ud og tale med de firmaer, der er med i hele byggeprocessen.

Det gælder i første omgang arkitekter og andre rådgivere, hvor FSC lancerer en større oplysningsindsats. Senere på året kommer turen til entreprenører og underentreprenører.

”En af de største hindringer for udbredelsen af certificeret træ er manglende information om, hvad FSC-certificeret træ er, hvordan man dokumenterer det, og hvor man kan finde det. Så vi håber, at indsatsen for at højne vidensniveauet kan medvirke til en øget efterspørgsel”.

Prisens betydning
En anden væsentlig hindring for udbredelsen af certificeret træ, kan være forskellen i prisen. Ifølge en Rambøll-undersøgelse fra 2014 er certificeret tempereret træ fra Europa, som der er et stort udbud af, to til fire procent dyrere end ikke-certificeret træ.

”Skovejerne i tropiske egne skal have et incitament til at drive deres skove bæredygtigt, og det kan vi skabe i den vestlige verden ved at efterspørge FSC-certificeret træ”, siger FSC-konsulent Morten Brodde. .

Certificeret tropisk træ kan være ti til 20 procent dyrere, og det kan samtidig være svært at skaffe nok certificeret træ af de ti træarter, blandt andet teak og ipé, som efterspørges mest. Derfor er det ifølge Morten Brodde vigtigt, at flere får øjnene op for de mindre kendte tropiske træarter.

”Der er tusindvis af træarter i tropiske skove, hvoraf mange, som ikke er udrydningstruede eller svært tilgængelige, godt kunne bruges i byggeriet. Der er selvfølgelig en god grund til, at de samme ti træarter er de mest benyttede. De holder i mange år og bevarer formen. Samtidig giver det tryghed at vælge det, man har gode erfaringer med. Men mange mindre kendte træarter har faktisk de samme egenskaber”.

Som eksempel nævner Morten Brodde ’Guariuba’, der er blevet brugt i byggeriet af Isbjerget på Aarhus Havn. Han mener, at manglende viden om de ukendte arter kan være en del af forklaringen på, at de ikke vinder større udbredelse. Derfor har FSC taget initiativ til en database med cases fra byggerier med mindre kendte træarter, så interesserede kan se, hvad alternativerne er.

Kommunerne har også et ansvar
Hvordan arbejder I med at overbevise kommunerne, der har stramme budgetter, om at vælge certificeret træ? 

”Da staten indførte krav om, at deres indkøbere skal købe bæredygtigt træ, blev der foretaget en undersøgelse af de budgetøkonomiske konsekvenser. Her kom man frem til, at merudgiften er så relativ lav, at det ikke er en hindring for at stille kravet. Rambøll-rapporten viser desuden, at priserne vil falde i takt med den øgede efterspørgsel. På baggrund heraf, vil vi sige til kommunerne, at de også har et ansvar for at bruge bæredygtigt træ. De har jo allerede taget bæredygtighed til sig med hensyn til miljøtiltag, energireduktion, og nedbringelse af CO2-udslip”, siger Morten Brodde, der samtidig understreger, at det offentlige på grund af EU’s udbudsregler ikke udelukkende må vælge FSC-certificeret træ. 

Flere kommuner er allerede med i partnerskabet for grønne indkøb, hvor målet er at indføre samme praksis som i staten, eksempelvis store kommuner som København og Odense.

”Forhåbentlig vil det have en afsmittende effekt på andre kommuner, som vi for eksempel har set det i England”, siger Morten Brodde. 

FSC vil i løbet af i år indlede et samarbejde med udvalgte kommuner, hvor FSC vil hjælpe dem med at føre de grønne indkøbspolitikker ud i livet. Desuden vil FSC indsamle erfaringer fra de kommuner, der vælger at følge statskravet og analysere, hvad det betyder for bundlinjen, og hvad det giver af praktiske udfordringer. 

Tre udvalgte mål fra projektet

  • Januar 2016: 500 arkitekter, entreprenører og rådgivere har modtaget undervisning i betydningen af FSC-certificeret træ, valget af alternative arter samt praktiske råd om indkøb.
  • August 2016: Tre kommuner har ligesom staten indført en bindende indkøbspolitik for bæredygtigt træ og papir, og FSC Danmark har indsamlet informationer omkring konsekvenserne og fordelene heraf. Der er i dette arbejde et særligt fokus på indkøb af tropisk træ.
  • August 2016: Ti private bygherrer har indført en indkøbspolitik, som prioriterer FSC-certificeret træ, træ fra mindre skovejere og træ af mindre kommercielt brugte træarter.

Kilde: FSC Danmark 

”Vi skal i løbet af projektets løbetid indlede samarbejde med minimum tre kommuner og flere har reageret positivt på vores henvendelse”, oplyser Morten Brodde.

Læs også: Træhandelskoncernen DLH mister FSC-mærket

Men kommer udbredelsen af bæredygtigt træ ikke først for alvor til at batte noget, når der kan spares penge på at vælge det? 

”Der er selvfølgelig en god grund til, at kommunerne eksempelvis fokuserer meget på reduktion af energiforbruget, da der her er konkrete besparelser at hente. Certificeret træ giver ikke en besparelse, der kan ses på tre måneder. Men det vigtigste er i den forbindelse at slå fast, at der ikke nødvendigvis er en merpris forbundet med at vælge bæredygtigt træ, især ikke tempereret. Det skal vi have gjort klart over for de kommunale indkøbere”.

Morten Brodde understreger desuden, at kommunerne ikke er tvunget til at købe bæredygtigt træ for enhver pris.

”Indkøbsvejledningen åbner op for, at offentlige indkøbere kan slække på kravet eller helt droppe det, hvis det eksempelvis er særligt svært at skaffe udvalgte produkter, eller hvis kravet medfører uforholdsmæssigt store økonomiske byrder”.

Konference på vej
Til september vil FSC som en af del af projektet afholde en konference om CSR og bæredygtigt træ. Her vil førende aktører inden for byggeri og bæredygtighed stille skarpt på fremtidens byggeri. Der vil samtidig være en række workshops, som henvender sig til et bredt udsnit af byggeriets aktører.
”Vi satser på at henvende os til en bred målgruppe, for skal vi rykke på bæredygtigt træ, skal vi have hele værdikæden med”, siger Morten Brodde.   

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

22.04.2024CSR.dk

Internationale forskere: Reducér plastikforbrug før genanvendelse

22.04.2024CSR.dk

Carlsberg Group og WWF Verdensnaturfonden vil sammen beskytte vådområder i Kina og Laos

17.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Stor interesse for opførelse af bæredygtige anlæg på fast ejendom

16.04.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Fremover skal bygningsdrift kunne svanemærkes

16.04.2024Topsoe A/S

Sponseret

Navigating the routes to decarbonized shipping

16.04.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

CO2-kreditter: Måske en del af løsningen

16.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Vil du Wake Up ⏰ med os?

15.04.2024CSR.dk

To miljømilliarder til bedre vandmiljø, mere skov og rent drikkevand

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i april

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

17.04.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

23.04.2024

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

PwC Danmark
Webinar
Strengthen Sustainability Reporting with Due Diligence Processes

The EU has reached a political agreement on the corporate sustainability due diligence directive (CS3D).

Dato

24.04.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Dansk Industri
Seminar
Biodiversitets rolle i det bæredygtige byggeri

Som en del af den grønne omstilling og New European Bauhaus gentænker vi fremtidens byggede og beboede miljøer

Dato

24.04.2024

Tid

15:00

Sted

Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V