CBS Executive Fonden

Kursus

FREMTIDENS ORGANISERING

Hvordan organiserer vi fremtidens arbejdsplads? Vi bruger det 21. århundredes internetbaserede forretningsprocesser og det 20. århundredes ledelsesprocesser, som alle er baseret på det 19. århundredes ledelsesprincipper – kan du også få øje på et “gap”? Så kom med ind i fremtiden og lær fra både forskning og praksis om nye organiseringsformer: Tribes, Teal og Medledelse.

Kategori

Kursus

Sted

Dalgas Have, 2000 Frederiksberg

Start dato

12. august 2024

Slut dato

16. august 2024

Foto: CBS Executive Fonden

Få indsigt, inspiration og værktøjer til at forstå og tilpasse en tosidet organisation

I dag møder mange virksomheder og offentlige myndigheder krav og forventninger om høj omstillings- og udviklingshastighed. For at imødekomme kravene vælger mange at implementere nye organiseringsformer, som fx SAFe og Tribes (agil), Teal og Medledelse. De nye organiseringsformer giver en lang række positive effekter som eksempelvis øget innovationskraft, brugerfokus, medarbejdertilfredshed og hurtigere time-to-market. Men for samtidig at bibeholde sikkerheden i leverancer bibeholdes hierarkiet ofte i vid udstrækning. Det skaber en tosidet, eller dual, organisering.

Formålet med kurset er at give dig indsigt, inspiration og værktøjer til at forstå og tilpasse en tosidet organisation, så den bedre kan honorere forskellige krav og forventninger fra medarbejdere og interessenter. Du kan derfor bruge kurset til at videreudvikle arbejdsformerne i dit eget team eller i hele dit organisatoriske område, eller til at analysere, hvor og hvordan arbejdsformer i den samlede organisation kan og bør tilpasses eller gentænkes.

Kurset blev i august 2023 evalueret til 5,0 på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til meget tilfredsstillende.

Indhold i forløbet

På kurset ser vi nærmere på, hvordan hierarkiske og tværfaglige arbejdsformer fungerer i praksis og kan eksistere på samme tid i forskellige dele af den tosidede organisation, og hvordan de til tider modarbejder hinanden. Det stiller store krav til både ledere og medarbejdere for at få løst opgaverne tilfredsstillende og få samarbejdet til at fungere. I den forbindelse ser vi nærmere på tiltag, der kan forbedre sammenhængskraften i organisationen.

Det får du

Efter at have deltaget på kurset vil du:

Kende til klassiske og nyere organiseringsprincipper TQM, Teal, Tribes, SAFe og Medledelse

Kende til de ledelsesmæssige og kulturelle udfordringer, der kan opstå, når organisationer har eller vælger at implementere forskellige og ofte konkurrerende organiseringsformer

Kende til konkrete tiltag og værktøjer til at få en tosidet organisation til at fungere i praksis

Kunne præsentere konkrete forslag til at styrke organiseringen i din egen organisation

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.