Forskere opstiller scenarier for fremtidens grønne landbrug

Det kræver store investeringer, hvis dansk landbrug skal leve op til de ambitiøse politiske krav til grøn omstilling, siger forskere fra Aarhus Universitet. De har opstillet en række scenarier, der vil kunne udpege vejen mod et grønnere landbrug.

Et af de syv scenarier handler om en reduceret husdyrproduktion på henholdsvis 20 og 50 procent. Arkivfoto..

20.07.2023

CSR.dk

Der er store politiske ambitioner om at reducere landbrugets miljø- og klimaudfordringer, men hvordan kan de opfyldes, hvis landbruget på samme tid skal levere mad til flere mennesker og biomasse til foder, energi, materialer og power-to-x?

Det giver en rapport fra Aarhus Universitet flere bud på.

Rapporten er udarbejdet som led i en rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjning mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og universitetet.

”Det kan jo umiddelbart lyde som en modsætning, at vi skal reducere, og at vi også skal øge. Men udviklingen af landbruget har indtil nu været styret af markedskræfter fremfor af et ønske om kulstoffangst. Når vi nu begynder at anskue landbruget fra en naturvidenskabelig vinkel om at øge kulstoffangsten, så går det faktisk hånd i hånd med blandt andet en reduktion af næringsstoftab, opbygning af kulstof i jorden og reduktion af pesticidforbrug,” siger professor Uffe Jørgensen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, der har været med til at skrive rapporten.

31 procent af vores energiforsyning stammer fra bioenergi
Produktion af biomasse til fremtidens bioøkonomi kan ifølge forskerne godt lade sig gøre, også uden det påvirker fødevareproduktionen. Øget biomasseproduktion giver mulighed for at bidrage til vores forsyning med bioenergi.

Læs også: Debat: Danskproduceret biodiesel ændrer ikke på dens klimabelastning

I 2021 kom 31 procent af vores samlede energiforbrug i Danmark fra bioenergi. I alt var cirka 42 procent af den samlede energi vedvarende, hvilket foruden bioenergi tæller sol, vind og jordvarme. Bioenergien er således den store spiller i dansk vedvarende energi.

”Bioenergi stammer hovedsageligt fra importeret træ, faktisk kommer omkring 10 procent af vores samlede energi derfra. Hvis vi kunne lave biomassen lokalt, ville det være bedre ud fra et bæredygtighedsprincip, om ikke andet så i hvert fald i forhold til at spare transporten,” siger Uffe Jørgensen.

Men hvordan kan man sikre en større biomasseproduktion uden det går ud over fødevareproduktionen? I rapporten har forskerne opstillet en række scenarier, der viser forskellige veje til mere biomasse, større kulstoffangst og mere natur.

To mere eller mindre gratis eksempler
Rapportens scenarier indeholder flere metoder og veje til det endelige mål om at opfylde de politiske ambitioner, øge kulstoffangsten, biomasseproduktionen og naturarealet i Danmark. Nogle er mere tilgængelige end andre og kan ifølge forskerne implementeres mere eller mindre gratis.

”Hvis vi omlægger nogle af de enårige afgrøder, som ikke udnytter fotosyntesen hele sommeren, til græs eller andre flerårige afgrøder, der er grønne gennem hele vækstsæsonen, så vil man i nogle tilfælde kunne fordoble kulstoffangsten,” siger ph.d. studerende Esben Øster Mortensen fra Institut for Agroøkologi og tilføjer, at ”flerårige græsmarksblandinger med eksempelvis kløver er den afgrødetype, der kan øge kulstofpuljen i jorden mest. Men management, jordtype og jordens nuværende kulstofindhold har stor betydning for, hvor meget det kan øges.”

En anden måde, hvorpå man kan sikre sig mere biomasse er noget så jordnært som halm. Forskerne antager i deres scenarier, at halmproduktionen kan øges med mindst 15 procent.

Hvad skal der dyrkes på markerne i fremtiden?
I alt har forskerne opstillet syv scenarier, herunder scenarier der inkluderer en reduceret husdyrproduktion på henholdsvis 20 og 50 procent.

”Vi har ikke forsøgt er pege på den rigtige måde at omlægge landbruget på, men har i stedet udforsket et udfaldsrum for muligheder. Vi viser ganske enkelt, hvad der sker, hvis man vælger at gå den ene eller den anden vej,” siger adjunkt Claus Rasmussen fra Institut for Agroøkologi. 

Læs også: Dansk trævirksomhed anklager afbrændingsværker for at tømme markedet for træ

De optimerede scenarier for ”biomasse” og ”ekstensivering” handler i bund og grund om at få mere biomasse. Her foreslås, at nogle af korn-, majs- og rapsafgrøderne omlægges til afgrøder med mere effektiv kulstoffangst eller til kornafgrøder med mere halm og større halmopsamling.

Efterafgrøder er også en væsentlig del af scenarierne. Her vil man bruge efterafgrøder fra cirka 200.000 hektar til biomasseforsyning fremfor at pløje dem ned.

Ifølge forskerne er der dog grundlæggende mange ting, som skal ændres, hvis vi skal følge et af de to optimerede scenarier, og det vil hverken være let eller billigt.

”Vi skal i gang med en transformation af landbruget, og den bliver lige så omfattende, som den transformation energisektoren i Danmark har været igennem. Den transformation kører nu på skinner med den ene energihandlingsplan efter den anden. Det har vi aldrig haft for landbruget på samme måde, og det er det, der skal til – en samlet plan for hele landbrugssektoren. Det er en stor opgave, og det kræver store investeringer, men vi forventer også, at man vil få stort udbytte af de investeringer. Vores scenarier viser jo netop, at det ser ud til at være muligt at opfylde mange krav og ambitioner samtidigt, men også at det kræver en stor omstilling og meget arbejde,” siger Uffe Jørgensen.

- HCL

Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

The 0-Mission ApS

Sponseret

Bæredygtighed i Fokus: Esmark Feriehuse har fundet melodien

Mere fra...

01.12.2023CSR.dk

Vigtig aftale lander på første COP28-dag

01.12.2023CSR.dk

Migrantarbejdere får det farligste arbejde på danske byggepladser

01.12.2023CSR.dk

Klimaundersøgelse viser danskere i to fløje

01.12.2023CSR.dk

Global undersøgelse: Der er døvt - ikke koldt - på toppen

30.11.2023CSR.dk

Professor: Markedsføring kan få os til at spise insekter

30.11.2023CSR.dk

Fynsk virksomhed laver legepladser ud af fiskenet og gamle underbukser

29.11.2023CSR.dk

Hvad vil COP28 handle om?

29.11.2023CSR.dk

Klimakompasset udvides

Jobmarked

Se alle

Miljømærkning Danmark

Kommunikationskonsulent med fokus på forbrugere og presse til Miljømærkning Danmark

Synes du, der er brug for at sætte tempoet op på den grønne omstilling, og vil du gerne bidrage? Kan du komme ud over rampen med at tilpasse sprog og budskaber til de mange forskellige forbrugermålgrupper og -kanaler? Og er du klar til at opsøge og servere gode historier til medierne? Så er det måske dig, vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

07.12.2023

Etisk Handel Danmark

Praktikant

Vil du være med til at sætte fart på den grønne og ansvarlige omstilling? Så er det nu vi søger praktikanter til forårssemesteret 2024.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Viegand Maagøe

Studentermedhjælper med interesse og kompetencer inden for livscyklusanalyser

Interesserer du dig for livscyklusanalyser (LCA) og andre miljøanalyser, og vil du gerne udbygge din viden om, hvordan de bruges i praksis? Så er det dig, vi leder efter! Viegand Maagøe søger en studerende, der er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for Miljøteknologi eller lign., og som brænder for at arbejde med grøn omstilling, cirkulær økonomi, livscyklusanalyser og bæredygtighed.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

30.12.2023

Sustainable Business Solutions ApS

Student Sustainability Advisor

Brænder du for klima, ESG og bæredygtighed? Har du kompetencer indenfor kommunikation og digitale platforme? Så har du nu muligheden for at blive en del af holdet som Student Sustainability Advisor.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SUSTAINX ApS

Sæt et stort aftryk på den grønne omstilling som Senior ESG Advisor i SustainX

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Communications Advisor (maternity cover)

Do you want to play a part in the Energy transition? We are looking for a new colleague to help drive our communication, CSR, and employer branding activities in Denmark.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SustainBusiness

Praktikant med fokus på EU Lovgivning herunder CSRD og ESG søges til konsulenthuset SustainBusiness

Vi søger en praktikant som har lyst til at få hands-on erfaring og understøtte vores konsulenter med diverse projekter og analyser i relation til bæredygtighed og EU-lovgivning herunder udvikling i CSRD, ESRS og ESG.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Events

Se alle
Global Compact Network Denmark
Webinar
Information webinar on the Business & Human Rights Accelerator in Denmark

Join our webinar December 4th from 15.30-16.15 where we will unfold the Business & Human Rights Accelerator in Denmark.

Dato

04.12.2023

Tid

15:30

Sted

Online via Zoom

Dansk Standard
Webinar
Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

Verden forandrer sig i dag hurtigere og mere uforudsigeligt end nogensinde før, hvilket skaber øgede krav til virksomheders modstandsdygtighed.

Dato

05.12.2023

Tid

13:00

Sted

Webinar

Valified
Webinar
Webinar: Greenwashing - hvordan kommunikerer du om bæredygtighed

Kom til Valifieds gratis webinar med fokus på hvad du skal forholde dig til når du kommunikerer om bæredygtighed

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Aros Business Academy
Kursus
Bæredygtighedskommunikation & brand management

Lær at kommunikere alle jeres fremragende bæredygtige tiltag og styrke jeres bæredygtige brand – og undgå samtidig at falde i fælderne ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’!

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

Global Compact Network Denmark
Morgenmøde
Morgenmøde: Erhvervsstyrelsens nye Bæredygtighedsvejledning

Til dette morgenmøde for vores medlemmer har vi inviteret Erhvervsstyrelsen til at præsentere deres nye vejledning om bæredygtighed på Virksomhedsguiden.dk, som skal hjælpe virksomhederne med at finde rundt i eksisterende og kommende krav og regler,

Dato

06.12.2023

Tid

10:00

Sted

Online

Erhvervsakademi Aarhus
Konference
Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

Kom med på denne temadag og lær hvordan du styrker bestyrelsens kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Dato

07.12.2023

Tid

08:30

Sted

Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J