Fleksibelt elforbrug: Vejen til energioptimering for virksomheder

Ud over at se på hvor meget energi vi bruger, er det også vigtigt at se på, hvornår vi bruger energien. Fleksibilitet i elforbruget er en vigtig brik i puslespillet for, at vi som samfund lykkes med at nedbringe CO2-udslippet.

I dag er der et øget fokus på at sikre, at virksomhedernes energiforbrug stammer fra vedvarende energikilder. I Danmark retter vi især vores opmærksomhed mod sol og vind, da disse ressourcer er let tilgængelige. Men optimering gennem fleksibilitet har stort potentiale. 

Fleksibilitet som nøglen til bæredygtig succes
Flere og flere virksomheder begynder at udforske mulighederne for at optimere deres energiforbrug. Og nogle går længere end til at skifte til fjernvarme eller investere i varmepumper, selvom disse tiltag også kan reducere energiforbruget. Optimering af energiforbruget handler også om at se på virksomhedens evne til at bruge strømmen fleksibelt. Kan der nedkøles ekstra i frysehuset på visse tidspunkter? Og kan der skrues lidt op for varmen i de kommunale bygninger i andre perioder? Det handler om at gøre virksomheden og kommunernes elforbrug fleksibelt, så det kan tilpasses efter behov og dermed hjælpe med at balancere elnettet.

Jo flere som tilbyder fleksibilitet, desto mindre behov er der for fx at starte fossildrevne kraftvarmeværker. Fleksibiliteten er med til at reducere drivhusgasudledningen og bidrager til at bremse klimaforandringerne.

Et fleksibelt elforbrug bringer en række fordele med sig. Udover de økonomiske besparelser ved lavere energiforbrug bidrager det også til miljømæssige gevinster ved at reducere CO2-udledningen.

Hvad er fleksibelt elforbrug?
Fleksibelt elforbrug betyder tilpasning af virksomhedens elforbrug i perioder med spidsbelastning i elnettet. Det kan forekomme, når vindmøller producerer overskud af strøm, eller når der opstår en situation, der kræver midlertidig reduktion af elforbruget.
Men er det besværligt og tidskrævende?
Svaret er nej, især ikke hvis din virksomhed tilmelder sig Flex Platformen.

Sådan bidrager virksomheden med fleksibilitet
Med Flex Platformen kan virksomheder styre elforbruget for fx ventilationssystemer, varmepumper, ladestandere og solceller. Du bestemmer selv, hvordan dine bygninger eller produktionsanlæg gøres tilgængelige uden at gå på kompromis med komforten. Når først reglerne er sat, kører det hele automatisk gennem dit bygningsstyringssystem.

Fordele ved fleksibelt forbrug
Flex Platformen omdanner din virksomheds fleksible elforbrug til økonomiske og bæredygtige fordele:

• Økonomi: Fleksibelt elforbrug kan være en ekstra indtjeningskilde, da virksomheder modtager betaling for tilgængelighed og aktivering.
• Bæredygtighed: Ved at reducere elforbruget i perioder, fremmer din virksomhed bæredygtige energiløsninger og reducerer CO2-udledningen.
• Forsyningssikkerhed: Fleksibelt elforbrug hjælper med effektiv integration af vedvarende energi i elnettet og sikrer en stabil elforsyning.

Sådan kommer du i gang
For at deltage i Flex Platformen skal din virksomhed have et samlet elforbrug på mere end 500 MWh/år, hvor en betydelig del af forbruget går til køl/frys, varme eller ventilation. Bygninger eller anlæg skal også kunne styres via bygningsstyringsautomatik.

Med Energi Danmark som partner kan vi sammen undersøge det tekniske potentiale og mulighederne for at modtage betaling for din fleksibilitet.

Det skal være nemt at bidrage aktivt til den grønne omstilling. Sammen kan vi skabe en mere bæredygtig og energieffektiv fremtid, hvor virksomheder spiller en central rolle i effektiv indpasning af vedvarende energikilder. Er din virksomhed klar til at tage det næste skridt mod bæredygtighed og fleksibelt forbrug?

Kontakt Energi Danmark i dag og begynd rejsen mod en mere bæredygtig fremtid.

Denne artikel er del af et tema:

Vejen til nul: køb og salg af energi

For at komme i nul skal al energiforsyning komme fra vedvarende kilder. Hvordan sørger man for, at køb af energi sker med troværdige produkter?

26.02.2024Energi Danmark A/S

Sponseret

Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

18.09.2023Energi Danmark A/S

Sponseret

Fleksibelt elforbrug: Vejen til energioptimering for virksomheder

28.01.2022Energi Danmark A/S

Sponseret

Fleksibelt forbrug hjælper den grønne omstilling på vej

20.01.2022Energi Danmark A/S

Sponseret

12 virksomheder går sammen om at opføre ny solcellepark

26.10.2021Energi Danmark A/S

Sponseret

Energi Danmark sikrer overskuelig afregning af Lundbecks PPA

12.10.2021Energi Danmark A/S

Sponseret

Energi Danmark håndterer 15.000 målepunkter i TDC NETs PPA