Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

Power Purchase Agreements (PPA'er) er blevet hjørnestenen i flere virksomheders overgang til ny vedvarende energi. Et vigtigt koncept i denne sammenhæng er "additionalitet."

Power Purchase Agreements (PPA'er) er blevet hjørnestenen i flere virksomheders overgang til ny vedvarende energi. Et vigtigt koncept i denne sammenhæng er "additionalitet." Begrebet additionalitet beskriver, at den energi, der købes gennem en PPA fra en vedvarende energikilde, skal føre til en reel og målbar reduktion i brugen af konventionelle fossile brændstoffer.

Vigtigt at sikre additionalitet i PPA’en
Der er flere grunde til, at additionalitet er vigtig i sammenhæng med PPA’er.

Klimapåvirkning: For at bekæmpe klimaforandringerne er det ikke tilstrækkeligt blot at producere el fra vedvarende energikilder. Det er afgørende, at den vedvarende energi, der indgår i en PPA, erstatter energi, der ellers ville være blevet produceret ved hjælp af fossile brændstoffer. På den måde skaber PPA’en en reel reduktion i udledningen af drivhusgasser.

Bæredygtighedsmål: Mange virksomheder har ambitiøse mål om at reducere klimaaftrykket. For at opnå disse mål er det nødvendigt, at den vedvarende energi, der købes gennem PPA'er, faktisk udvider den samlede mængde vedvarende energi i det globale energinet og ikke blot omdirigerer eksisterende vedvarende energikilder fra andre formål.

Så hvordan kan virksomheder sikre additionalitet i PPA’en? Det kræver nøje evaluering og dokumentation af, hvordan den vedvarende energi, der købes, påvirker den samlede energiforsyning og reducerer brugen af fossile brændstoffer.

I sidste ende er additionalitet i PPA’en derfor ikke kun en teknisk detalje; det er nøglen til at gøre en positiv og målbar forskel i forhold til virksomhedens elforbrug. Det er med til at sikre, at virksomhedens engagement i vedvarende energi rent faktisk bidrager til at ændre energilandskabet til det bedre.

Ny solcellepark i Badskær markerer et skifte
I midten af august 2023 åbnede Better Energy en ny solcellepark ved Badskær i Nordjylland. Det særlige ved den park er, at det ikke blot er én virksomheds elforbrug, som matcher hele produktionen. Det er 12 virksomheder, der er gået sammen i én PPA for i fællesskab at bidrage til den grønne omstilling. 

De 12 virksomheder gav mandat til Energi Danmark i forhold til at indgå en aftale med en solcelleproducent omkring opførsel af et nyt solcelleanlæg. Projektet skulle opfylde alle virksomhedernes krav til beliggenhed, idriftsættelsesdato, pris og ikke mindst additionalitet. Additionaliteten som sikrer, at der bygges og produceres ny grøn strøm i Danmark, som kan erstatte ikke-vedvarende energikilder.

Når additionalitet bliver en målsætning
Flere virksomheder har allerede tilføjet krav om additionalitet i deres mål for kommende elindkøb. Med Energi Danmark som partner varetager vi hele processen – fra virksomhedens mandat til en kontakt med en udvikler, til selve el-leverancen og risikostyringen. Kort sagt; vi gør det let for dig at deltage aktivt i den grønne omstilling.
Vi ved, at PPA’er er en af hjørnestenene i omstillingen til mere vedvarende energi, og netop nu har vi flere projekter på vej til de virksomheder, som vil sikre additionalitet i deres næste elaftale.

Denne artikel er del af et tema:

Vejen til nul: køb og salg af energi

For at komme i nul skal al energiforsyning komme fra vedvarende kilder. Hvordan sørger man for, at køb af energi sker med troværdige produkter?

26.02.2024Energi Danmark A/S

Sponseret

Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

18.09.2023Energi Danmark A/S

Sponseret

Fleksibelt elforbrug: Vejen til energioptimering for virksomheder

28.01.2022Energi Danmark A/S

Sponseret

Fleksibelt forbrug hjælper den grønne omstilling på vej

20.01.2022Energi Danmark A/S

Sponseret

12 virksomheder går sammen om at opføre ny solcellepark

26.10.2021Energi Danmark A/S

Sponseret

Energi Danmark sikrer overskuelig afregning af Lundbecks PPA

12.10.2021Energi Danmark A/S

Sponseret

Energi Danmark håndterer 15.000 målepunkter i TDC NETs PPA