EU’s ressourceforbrug overskrider planetens grænser

Ny metode monitorerer udviklingen og identificerer hotspots inden for miljømæssig performance i de europæiske medlemsstater. De fleste miljøindikatorer er på vej mod absolut afkobling fra den økonomiske vækst, men bl.a. ressourceforbrug er fortsat en udfordring.

05.03.2022

Sponseret

DAKOFA

Den europæiske forskningenhed JRC har udarbejdet en ny rapport, der fastlægger såvel metode som resultater for det miljømæssige fodaftryk, som produktion og forbrug i de enkelte europæiske medlemsstater medfører. Den nye metode fokuserer på de miljømæssige effekter fra både emissioner og ressourceforbrug, der skal ses som resultat af aktivitet inden for både industri, husholdninger og den offentlige sektor. Metoden er afgrænset til de enkelte medlemsstater, men rapporten giver også et samlet billede for hele Unionen.

Den nye undersøgelse fremhæver udviklingen inden for perioden 2000-2018 og viser, at EU i denne periode har haft succes med at opnå en absolut afkobling mellem de negative miljøeffekter og den økonomiske vækst. Resultatet gælder for Unionen som helhed samt for langt de fleste indikatorer for negativ miljøpåvirkning (herunder eksempelvis klimaforandringer, ozon nedbrydning, partikelforurening og vandforbrug). En undtagelse hertil er imidlertid udtømning af minerale ressoucer og metaller samt arealanvendelse, idet de begge er steget hen over perioden, dog stadig ikke i samme takt som væksten i BNP.

Undersøgelsen viser ydermere, at planetes grænser, til trods for den absolutte afkobling, overskrides inden for flere kategorier. Mere specifikt betyder det, at produktion og forbrug i EU medfører så stor en belastning på økosystemet, at der i forhold til både ressourceudtømning, klimaforandringer og partikelforurening er risiko for, at vi skubber til såkaldte ”tipping points”, som betyder, at der er risiko for, at økologiske processer kan skubbes ud af balance.

Læs mere:
Du kan finde hele rapporten ”Domestic Footprint of the EU and Member States” her.

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD