Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

15.03.2023

Sponseret

DAKOFA

Rapporten undersøger, hvordan cirkulær økonomi kan være en nøglefaktor til at styrke Norden som region. Rapporten præsenterer et overblik over fordelene, status og fremskridt samt en opgørelse over politiske tiltag for cirkulær økonomi i Norden. Med det formål at accelerere den cirkulære omstilling og opbygning af et mere robust, bæredygtigt Norden byder rapporten ligeledes på en oversigt over muligheder for tættere nordisk samarbejde. Rapporten fremhæver følgende fire områder, hvor et tættere nordisk samarbejde kan spille en vigtig rolle:

  • En fælles nordisk cirkulær økonomistrategi med fokus på højpotentielle løsninger og værdikæder
  • Udveksle erfaringer om en skattereform, der understøtter cirkulær økonomi
  • Udveksle erfaringer og harmonisere standarder, definitioner og adgang til data
  • Videndeling og læring fra frontløberne

Hvorfor samarbejde?
Det fremhæves, at adgang til råvarer, fødevarer og energi er afgørende for den grønne omstilling, da mange kritiske råstoffer bruges i vigtige grønne teknologier. Den asiatiske region dominerer i øjeblikket det globale marked for kritiske råstoffer af betydning for den grønne omstilling, hvilket udsætter Norden for en geopolitisk risiko. Norden har dog potentialet til at skabe et bæredygtigt nordisk marked for mange af disse råvarer og råstoffer og dermed bygge et mere solidt fundament for industrier som batteriproduktion, vind- og solenergi og fødevarer.
 

Uddannelse er vigtig
Uddannelse er et vigtigt aspekt for et udvidet cirkulært marked på tværs af Norden. Dette omfatter for eksempel teknisk viden om, hvordan man skaber cirkulære produktionsprocesser, samt design- og materialeviden til at producere mere langtidsholdbare og genanvendelige produkter. Men udviklingen af en arbejdsstyrke, der kan understøtte den grønne omstilling, vil være nødvendig. Ifølge rapporten viser nyere undersøgelser, at der vil være et underskud af uddannet arbejdskraft i de nordiske lande, hvad angår for eksempel ingeniørjobs. Finland har indarbejdet principper for bæredygtig og cirkulær økonomi i læseplanerne på alle uddannelsesniveauer, hvilket eventuelt kan inspirere de øvrige lande i Norden.
 

Læs mere her
Du kan læse hele rapporten her på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD