Erfaringerne fra vindmølleindustrien skal sikre Danmarks succes med PtX

Power-to-X har potentialet til at blive en lige så stor eksportsucces for Danmark, som vindenergi er blevet. Men det kræver, at vi fra dansk side sætter os for bordenden, når de internationale standarder på området skal sættes.

I et nyt strategisk netværk for PtX og CCUS skal danske interessenter udarbejde standarder, der vil vinde gehør internationalt..

Dansk Standard har stiftet et nyt, strategisk netværk for Power-to-X og CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage). Her skal danske virksomheder, forskere, rådgivere, organisationer og myndigheder samarbejde om at udarbejde standarder, der vil vinde gehør internationalt.

Det optimale fremtidsscenarie er, at Danmark bliver globalt førende som leverandør af grønt brændstof til tung transport, lige som vi er inden for vindenergi. Det er vi i høj grad blevet, fordi de danske virksomheder og interessenter var med til at formulere de internationale standarder, vindmøllerne bliver bygget efter. Derfor er det afgørende, at vi også bliver penneførere på de internationale standarder inden for PtX, siger Jens Heiede, administrerende direktør i Dansk Standard

Det nye netværk fokuserer i første omgang på standarder for sikkerhed, grøn produktion og kvalitet af brændsel og sektorkobling på tværs af værdikæden. Værdikæden for grønne brændstoffer er lang og kompleks, og der skal flere aktører i spil for at få lastbiler, fly og flåder til at bevæge sig rundt i verden på en bæredygtig måde.

Vindmøllesuccesen er ikke sket over night

Per Hessellund Lauritsen fra Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sidder med i netværket, og det er der gode grunde til - både historisk og fremtidsrettet. Erfaringerne fra vindmølleindustrien er nemlig højaktuelle at udnytte:

- Da vi startede med at sætte vindmøller op, så de forskellige ud i Tønder og Padborg, selv om møllerne blev produceret på samme fabrik. Men standarderne for Danmark og Tyskland var forskellige. Derfor var Danmark i 1988 foregangsland i forhold til at få formuleret de internationale standarder, alle lande nu har tilsluttet sig og implementeret i deres lovgivning. Ud over at det har skabt sikkerhed for myndigheder og befolkninger, har det gjort det lettere for os som virksomhed at effektivisere produktionen af vindmøller, fordi de nu er ens alle steder.

Vindmøller på land producerer i dag den billigste energi i verden, men det er ikke sket over night, for vindmølleindustrien har været på en rejse, der minder om den, producenter af grønne brændstoffer til den tunge transport og industri står over for. For at grøn energi for alvor kan vinde indpas, skal den være så billig at producere, at den også økonomisk er et attraktivt alternativ til de fossile brændstoffer, altså sort energi. Oven i kommer høje krav til sikkerhed, der er vigtigt ved alle X'er i PtX, der tæller blandt andet brint, ammoniak og metanol.

Vi skal kæmpe for de danske styrkepositioner

- Vindmøller producerer energi afhængigt af vinden, der i sagens natur varierer, men produktion af X'erne kræver jævn energi, så for at Power-delen kan være vind og resultere i grøn energi i PtX, er vi i gang med at øve os og sætte nye standarder for, hvordan vi leverer optimalt i værdikæden. Overordnet set går vi hver dag på arbejde for at forbedre klimaet, og vi har ekstremt travlt. Det har vi også med at få formuleret internationale standarder, så vi som land kan opskalere produktion af grønt brændsel".

Det forklarer Per Hessellund Lauritsen fra Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, der langt fra er den eneste danske virksomhed med samme udmelding. Både energileverandører og industrier med tung transport sidder med i Dansk Standards nye netværk, der blandt andet også tæller forskere og myndigheder.

- I takt med at udviklingen af nye produkter og markeder er blevet et stigende teknologisk kapløb, ser vi, at flere og flere virksomheder begynder at interessere sig for standardisering. Gennem deltagelse i udvikling af standarder kan virksomhederne nemlig være med til at definere rammerne og sætte spillereglerne for, hvilken teknologi der skal sætte standarden i resten af Europa og verden allerede fra starten. Samtidig vil de kende standardiseringskravene, længe inden de rammer markedet, fortæller Jens Heiede fra Dansk Standard og fortsætter:

- Vi ser lige nu, at mange andre lande i og uden for Europa allerede er i gang med at præge fremtidens standarder for Power-to-X og CCUS. Den udvikling kan og skal vi blande os i. Det er vigtigt, at vi fra dansk side præger standarderne for branchen i Europa og resten af verden og sikrer, at danske styrkepositioner ikke går tabt i kampen om udformningen af de europæiske standarder. Perspektiverne for grøn energi er uendelige, og Danmark har potentialet til at blive en stor spiller. Dét vil være godt for nationaløkonomien og endnu bedre for klimaet.

Hvad er PtX?

Power-to-X (PtX) handler kort sagt om, at man kan omdanne elektricitet (Power) til noget andet (X), så den grønne energi kan lagres og blandt andet benyttes som brændstof i den tunge industri eller til tung transport, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Det kan for eksempel være strømmen fra vindmøller, der omdannes til grøn brint gennem elektrolyse. Formålet med de nye brændstoffer, der går under fællesbetegnelsen e-fuels, er, at de på sigt skal være CO2-neutrale.

Læs mere om PtX og netværket for PtX og CCUS

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

07.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Ledelsesstandarder er et rigtig godt udgangspunkt for al compliance

06.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

16.10.2023Dansk Standard

Sponseret

Diplomkursus i Energiledelse - ISO 500001

14.08.2023Dansk Standard

Sponseret

OL 2024 skal bæredygtighedscertificeres – og Danmark er med til at udvikle standarden

25.07.2023Dansk Standard

Sponseret

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?