Er danske investorer ansvarlige og aktive?

Det skorter ikke på opbakningen til ideen om ansvarlige investeringer hos Danmarks største investorer. Men hvor langt er de med implementeringen, og hvad er den gyldne standard, man skal leve op til?

21.08.2017

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Sidste gang, nogen offentliggjorde viden om alle de institutionelle investorer i Danmarks praksis inden for ansvarlige investeringer, var i 2015. Det var en undersøgelse foretaget af Dansif, foreningen for aktører med væsentlig interesse for ansvarlige investeringer.

Den viste, at 88 procent af de største investorer i Danmark havde en politik for ansvarlige investeringer, (svarende til 98 procent af alle deres aktiver). Desuden viste den at 95 procent af dem, som bruger eksterne kapitalforvaltere, inddrager ansvarlige investeringsfaktorer i evalueringen af disse, og at 66 procent har en specifik politik for aktivt ejerskab. (Økonomisk Ugebrev skrev dog i 2016, at 75 procent af investorerne har en politik for engagement og stemmeafgivelse ved generalforsamlinger).

Fordi det virker
Netop det aktive ejerskab er et ”hot topic” i disse år. (Se faktaboksen til højre). 

Metoder til ansvarlige investeringer

Negativ screening
Udelukkelse af investeringer fra porteføljer eller investeringsunivers baseret på produkt. F.eks. at undgå investeringer i tobak, våben, pornografi, klyngebomber, kul. Den tidligste variant af ansvarlige investeringer og stadig den mest udbredte, også i Danmark

Normbaseret screening
Udelukkelse af investeringer i noget man har defineret som uetisk adfærd (eksempelvis korruption, børnearbejde, forurening, brud på arbejdstager- eller menneskerettigheder). Kaldes internationalt også den nordiske eller skandinaviske model.

Aktivt ejerskab
Investorer kan bedrive aktivt ejerskab ved at indgå i dialog med virksomheder med ESG-udfordringer (også kaldet engagement), stemme ved og/eller have afstemningspunkter på dagsordenen til virksomheders generalforsamlinger. Benyttes af stadig flere investorer og Danmark har den fjerdestørste engagementsvolumen i Europa.  

Best in class
Investeringer udvælges pga. særligt god performance på ESG-faktorer inden for en branche. Finder stort set ikke sted i Danmark.

Fokus på bæredygtighed
Investeringer i særligt bæredygtige, ofte klimaorienterede, projekter, virksomheder eller produkter. Sker ofte gennem grønne obligationer eller infrastruktur. Vokser kraftigt i Europa.

Integration
En strategi hvor ESG-faktorer integreres i den normale finansielle analyse. Benyttes kun i ringe grad i Danmark. FN har udgivet en rapport, som beskriver flere forskellige modeller, man kan benytte.

Impact investeringer
Her skal investeringer ud over et fornuftigt finansielt afkast også have en defineret positiv social eller miljømæssig effekt. Den hurtigst voksende kategori i Europa, men stadig lille i volumen. Læs mere her.

Kilde: Økonomisk Ugebrev, Engagement International og Norsif

Udviklingen er drevet af dels frivillige vejledninger, der anbefaler alle investorer at være aktive ejere, som f.eks. vejledningen fra Komiteen for God Selskabsledelse i Danmark fra november 2016 og FN’s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI), og dels egentlig lovgivning som EU’s nye aktionærrettighedsdirektiv, der vil blive udmøntet i dansk lovgivning inden for de næste to år.

”Det er også fordi, det virker godt. Der er mange undersøgelser, der viser, at ansvarlige investeringer over tid giver et rigtig godt afkast. Men det mest positive afkast opnår man, hvis man også går aktivt ind og prøver at påvirke virksomheden,” siger Erik Alhøj, stifter og direktør i Engagement International, der bedriver aktivt ejerskab på vegne af en række investorer.

”Det er faktisk sådan en almindelig, snusfornuftig finansiel mekanisme, der er i spil her. Hvis et selskab er meget eksponeret for ESG-faktorer, men ikke nødvendigvis håndterer disse risici særlig godt, så vil aktien typisk være billigere, fordi der er en høj risikopræmie. Og hvis man gennem aktivt ejerskab så lykkes med at forbedre den risikohåndtering, og gør det på en måde, som aktiemarkedet kan se virker, så falder den risikopræmie alt andet lige, og så stiger aktiekursen,” forklarer han.

Hvad gør de gode?
Kigger man på pensionskasser eller bankers hjemmesider, vil de alle skrive, at de går ind for og arbejder med ansvarlige investeringer. Det, der kan være svært, er at gennemskue, hvilket niveau de arbejder på.

”Du kan flytte mest ved at tage de investeringer, du har nu, og være aktiv investor. Jeg kunne godt savne en målestok for, hvornår man er en aktiv investor – for der er ikke noget pensionsselskab, som ville sige, at de ikke var aktive investorer. Men hvad er rammen, hvornår er man best practice og hvornår er det bare noget man siger?,” sagde Sune Schackenfeldt, administrerende direktør for Pædagogernes Pension på Folkemødet 2017.

Hvis investorer i praksis skal leve op til guidelines og anbefalinger, skal man kunne se, at de har en politik for aktive investeringer, at de screener for, hvordan deres investeringer påvirker menneskerettigheder, inklusiv miljø og klima, at de er aktive ejere, dvs. reagerer, hvis de opdager negativ påvirkning, at de er åbne og dokumenterer deres indsats, og at de stiller krav til eksterne samarbejdspartnere om, at de arbejder på samme måde.

Spørger man Erik Alhøj, er der særligt to ting, der viser, om en investor arbejder seriøst med ansvarlighed i deres investeringer:

  • De erklærer deres opbakning til de relevante guidelines og viser, hvilke processer de har etableret, hvem der har ansvaret for dem, og hvad det arbejde fører til.
  • De rapporterer om, hvor meget engagement-aktivitet de har haft i det seneste år: Hvor mange de har været i dialog med, hvor mange gange det har ført til forandringer og hvor det ikke har haft noget resultat.

Status i Danmark
I juni måned 2017 offentliggjorde Mellemfolkeligt Samvirke for anden gang en undersøgelse af 15 af de største danske pensionsselskabers praksis på integration af FN’s konvention om menneskerettigheder og erhverv i deres investeringer.

Konklusionen var, at det går fremad. F.eks. svarer samtlige selskaber nu, at de i praksis søger at efterleve retningslinjer fra OECD og/eller FN, når de investerer, og de bruges også til at vurdere, om man skal fastholde en investering i en bestemt aktie. Politikker og screening er altså på plads.

Til gengæld er det et klart mindretal, som skriftligt afkræver eksterne kapitalforvalteres underskrift på at de også vil tage hensyn til retningslinjerne eller rapporterer systematisk og offentligt om de potentielt negative påvirkninger af menneskerettigheder, de finder frem til.

”Flere har rykket sig og forbedret sig siden sidste år. Det er glædeligt. Men der er tydeligvis lang vej igen og måske også længere, end man i nogle pensionsselskaber selv er klar over, for de er ikke alle helt klar over, hvad der ligger i de internationale retningslinjer”, sagde Troels Børrild fra Mellemfolkeligt Samvirke til Finans.dk, da analysen udkom.

Grænser for åbenhed – endnu
Graden af åbenhed omkring aktivt ejerskab er et område, branchen for ansvarlige investeringer og f.eks. NGO’er diskuterer. Centralt i diskussionen står spørgsmålet om, hvorvidt man skal offentliggøre navnene på de virksomheder, man er i dialog med, og hvad man diskuterer med dem.

Erik Alhøj er stifter og direktør i Engagement International. .

”Åbenhed er helt centralt, men jeg vil alligevel ikke råde til at man lægge alle informationer offentligt frem lige med det samme. Det er meget svært at være i engagement-dialog med en virksomhed og så samtidig gå ud og kritisere dem offentligt. Desuden er engagement så nyt, at det let kan misforstås. Og derfor egner en investors dialog med navngivne selskaber sig dårligt til at blive diskuteret i pressen,” siger Erik Alhøj.

PFA Pension har på deres hjemmeside en oversigt over de selskaber, man har haft aktiv dialog med siden 2014.

”Det er ikke sådan at man får alle detaljerne, men man kan se, hvad problemet er, og hvad vi har spurgt ind til. Det bidrager til debatten om aktivt ejerskab,” sagde Anders Damgaard, koncernfinansdirektør i PFA, under en debat på Folkemødet 2017.  

Der bliver holdt anderledes igen hos andre danske investorer. F.eks. indgik Danske Bank og Nordea i en ranking af de 40 største kapitalforvaltere i Europa i forhold til ansvarlige investeringer, og kom på hhv. 29. og 14. pladsen. Deres placering afgjordes primært af, at de fik lavest mulige score på aktivt ejerskab. For Nordeas vedkommende fordi de ikke offentliggør, hvordan de har stemt på generalforsamlinger. Nordeas Asset Management kom ellers ind som nummer 1 på flere af undersøgelsens kriterier, og er af det europæiske magasin Capital Finance International (CFI) tre år i træk er blevet udnævnt til at have den bedste ESG-proces i Europa.

Samlet set bliver billedet af de institutionelle investorers samfundsansvar et, der til forveksling ligner resten af dansk erhvervslivs indsats: De er langt fremme med politikker og formalia, men skal stadig arbejde med fuld integration i deres aktiviteter.

SUSTAINX ApS

Sponseret

GUIDE: Sådan opbygger du din bæredygtighedserklæring i henhold til ESRS.

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: CSR og finans

Relateret indhold

24.05.2024CSR.dk

Nyt liv til ridsede alufælge sparer tonsvis af CO2

24.05.2024CSR.dk

Ørsted indgår ny stor aftale om CO2-fjernelse med Microsoft

25.04.2024Prysmian Group Denmark A/S

Sponseret

Prysmian 2023 rangering på anerkendte ESG-indekser

17.04.2024CSR.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

10.04.2024CSR.dk

Ny retspraksis i Europa: Klimabeskyttelse som menneskeret

03.04.2024CSR.dk

For lidt plads kan løses med bedre lovgivning

02.04.2024CSR.dk

Mindre afskovning i Amazonas i 2023

21.03.2024CSR.dk

Ultra fast fashion kan få det svært i Frankrig

Jobmarked

Se alle

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

To konsulenter til forsvarets arbejde med ESG og CSR

Vi kan tilbyde et arbejde der giver mening og en spændende og udviklende stilling som konsulent, hvor du vil blive central i arbejdet med CSR og ESG i Forsvarets anskaffelser.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.06.2024

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Lemvigh-Müller

ESG Specialist (barselsvikariat) - Herlev

Det ligger dybt i Lemvigh-Müllers DNA at tage samfundsansvar, og vi har mange aktiviteter i gang inden for hele ESG-agendaen. For nylig har vi fået godkendt vores Science Based Targets klimamålsætninger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Sustainability strategy and reporting professional

Then look no further. In this role, you can build on your knowledge within this field and gain a thorough understanding of working strategically with sustainability in a large, international company.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Responsible Sourcing Manager - drive a responsible sourcing framework

If you are a current DSV employee and interested in a position in another country, please contact your Human Resource representative to discuss the process and requirements of applying.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.05.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

CABI
Webinar
Webinar | Bliv en attraktiv arbejdsplads for seniorer

Flere og flere medarbejdere over 60 år vil gerne fortsætte på arbejdsmarkedet. Men deres ønsker, behov og muligheder for at kunne det er meget forskellige og kalder på fleksible løsninger. På dette webinar får du inspiration til, hvordan I udvikler en attraktiv seniorpraksis.

Dato

28.05.2024

Tid

08:15

Sted

Online

TANIA ELLIS – The Social Business Company
Kursus
2-dages intensivt kursus i bæredygtighed for freelancekonsulenter

Er du selvstændig konsulent og vil du gerne vide, hvordan den bæredygtige omstilling påvirker virksomheder, og hvad den betyder for dig som rådgiver, projektleder eller forandringsleder?

Dato

28.05.2024

Tid

08:30

Sted

VIBENSHUS Lyngbyvej 2, 2100 Østerbro

Dansk Energi Management
Kursus
Bæredygtig konkurrencekraft, modul 1

DEM A/S er i samarbejde med Næstved Erhverv A/S, stolte af at præsentere det første modul af workshop-serien Bæredygtig konkurrencekraft.

Dato

29.05.2024

Tid

08:30

Sted

Sparekassen Sjælland-Fyns lokaler. Grønnegade 20, 4700 Næstved

Aros Business Academy
Kursus
Få overblik over CSRD-rapportering

Tag på kursus i EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed! Og kom godt i gang med CSRD-arbejdet allerede nu.

Dato

29.05.2024

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

SUSTAINX ApS
Webinar
Webinar: Hvornår skaber et klimaregnskab værdi?

Et indblik i CO2-reduktioner, risikostyring og lederskab

Dato

29.05.2024

Tid

11:00

Sted

Online