Energisk forår i Paris

Lean Energy Cluster har sammen med en række energi- og miljøjournalister været i Paris for bl.a. at besøge Det internationale Energiagentur. Meldingen var klar. 'Energy efficiency is the hidden fuel'.

Delegationen fra Foreningen af Energi- og Miljøjournalister.

02.04.2014

Sponseret

Rebekka Bøgelund, Communications Manager, CLEAN

Coal is cheap, we have a awful lot of it, and we will never ran out of it' var ordene fra Lazlo Varro, Head of the Gas, Coal and Power Markets Division i IEA, Paris.

I følge Det Internationale Energi Agentur (IEA) betyder det dog alligevel, at energieffektivitet vil spille en markant rolle i fremtiden. Ikke fordi vi løber tør for kul, men bl.a. fordi kul er en af hovedårsagerne til den voldsomme forurening i Kina, og derfor er der brug for en forandring. Kina vil aldrig helt udfase deres brug af kul, da de også har deres egen produktion, men de har brug for høj-energieffektive kraftværker. Og her vil energieffektive teknologier blive sat i spil.

Standby forbrug svarer til 700 kraftværker
Globalt set har vi et stadig større energiforbrug. Vores huse bliver større og kræver mere opvarming. Samtidig har vi i dag et netværks-standby forbrug på 550 TWh pr. år. Det svarer til produktionen på 700 kraftværker. Det stiller store krav til en generel omstilling. Og der er behov for fælles standarder, som eksempelvis Energy Star og Top Runner, på vores produkter. Samtidig forudsiger IEA, at 10 % af alle produkter vil være 'smarte' inden for de kommende 6 år. Det kræver, at vi bliver endnu bedre til at analysere vores data for at kunne rumme samspillet dataene imellem.

IEA's holdning er ganske tydelig. Vi er på vej ind i en ny æra, hvor vi tager helt nye instrumenter i brug i kampen for den grønne omstilling. Vejen er 'finansiel innovation'. Store andele af vedvarende energiformer skal integreres på en kosteffektiv måde.

Fra subsidier til rationel investering
De nye vinde er, at energieffektivitet i fremtiden vil være en rationel investering - fordi det rent faktisk kan betale sig. Både USA, Japan, Korea og Kina kører i dag nogle af de største programmer, hvor private virksomheder og det offentlige arbejder sammen for at få energieffektivitet ind som en aktiv del af den sociale økonomi. Alle udfordringer i de enkelte lande bliver kigget efter i sømmene, og herefter bliver det vurderet, hvordan energieffektivitet kan løse eksempelvis jobudfordringer, hvordan det kan sikre et bedre mentalt helbred? Hvordan det kan øge konkurrencedygtigheden, og hvordan energieffektivitet kan forbedre indlæring og give bedre skoler i forhold til lys, ventilation og opvarmning.

Læs også artiklen om vores besøg på Schneider Electris og den nye SmartCity bydel i Paris.

29.04.2016CLEAN

Sponseret

Danske virksomheder på spring: Giftig jord er big business i Kina

09.02.2016CLEAN

Sponseret

Nyt samarbejde styrker genanvendelse af byggeaffald

Nyt Big Data Business Academy vil omsætte Big Data til værdi i dansk erhvervsliv

22.10.2015CLEAN

Sponseret

02.10.2015CLEAN

Sponseret

Gennembrud for dansk systemeksport til USA

11.09.2015CLEAN

Sponseret

Singapore vil lære af Danmarks erfaringer inden for Big Data og Liveability

Clean vil styrke genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

14.04.2015CLEAN

Sponseret