Energieffektivisering med en CO2-neutral strategi

Mangler din virksomhed en strategi for energioptimering, så I kan blive CO2-neutrale på den lange bane? I denne artikel guider vi dig til, hvordan I kan udvikle og skabe energieffektive resultater gennem en Net-Zero (CO2-neutral) strategi.

Med en god Net-Zero strategi og handleplan kan jeres virksomhed skabe et velfungerende miljø internt og gøre virksomheden mere bæredygtig med henblik på ”People, Profit, Planet”. Udover at styre virksomheden i en grønnere retning, som tilfredsstiller både medarbejdere og kunder, så hjælper strategien også med at identificere nye forretningsmuligheder, samt at foregribe ny lovgivning og standarder.

En CO2-neutral strategi fokuserer som udgangspunkt på miljømæssig bæredygtighed, da det er en plan for, hvordan en virksomhed kan blive CO2-neutral. Der kan også inddrages aspekter inden for økonomisk og social bæredygtighed for at skabe et helhedsorienteret perspektiv. På den måde kan strategien skræddersyes efter virksomhedens behov og prioriteter. For eksempel kan en strategi bidrage med:

 • Øget opmærksomhed og adfærd i organisationen omkring virksomhedens klimapåvirkning
 • Specificerede SDG’er og SDG targets der er mest relevante for kerneaktiviteterne i organisationen
 • SMART-indikatorer der let og ofte kan rapporteres på
 • Implementering af et system til måling af fremskridt
 • Kommunikationsmateriale der kan bruges til at nå ud til en bred vifte af interessenter

Fem steps mod Net-Zero (CO2-neutralitet)
Hvis du ønsker at styre din virksomhed i en grønnere retning, er der nogle helt centrale elementer, der kan tages udgangspunkt i. Data udgør en grundlæggende del af arbejdet, da det giver indblik i de optimeringspotentialer, som kan definere jeres strategi og målsætning. Herefter er det muligt at udarbejde en specifik handleplan baseret på udvalgte potentialer og mål.

Step 1 - Data og analyse
Først undersøges virksomhedens nuværende situation, herunder energiforbrug og CO2-udledning. Her analyseres hvilke energiforsyninger virksomheden anvender, og hvor CO2 belastende disse er på nuværende tidspunkt og i fremtiden. Der er f.eks. mange fjernvarmeselskaber, der har planer for at reducere deres CO2 aftryk frem mod 2030. Der kigges også ind i, hvilke krav jeres marked og målgruppe stiller til jer. Herudover er det relevant at undersøge fremtidens teknologiske muligheder inden for området, så virksomheden kan være på forkant med samfundets udvikling. 

Step 2 - Kortlægning af potentialer 
Ud fra disse data er der mulighed for at danne et overblik og kortlægge potentialer. Her skal virksomhedens CO2-udledning og miljøpåvirkning beregnes, hvorpå indsatsområderne synliggøres. Ligeledes kortlægges den økonomiske effekt i potentialerne, og hvilke sidegevinster der er heri. Det kan f.eks. være forbedret driftsøkonomi, indeklima, bruger/lejerønske etc.

Step 3 – Mål & strategi
Når optimeringsmulighederne er identificeret, skal indsatsområderne udvælges. I DEM fremlægger vi typisk forskellige investeringsscenarier og tilhørende ambitionsniveauer, så virksomheden får et bredere beslutningsgrundlag, det kan f.eks. være differentieret ud fra følgende kriterier: Intern forretning, nutidsværdi, likviditetspåvirkning, CO2 reduktionsbidrag, compliance ift. lovgivning og teknisk efterslæb. 

Step 4 – Implementering 
I denne fase skal de udvalgte tiltag implementeres. Afhængigt af dataanalysen, mål og prioriteter kunne eksempler på tiltag være:

 • Solceller
 • LED-belysning
 • Konvertering til elbil
 • Gas- og Oliefyrsudfasning
 • Ladestandere
 • Indeklima
 • Tilskudsmuligheder

Step 5 - Opfølgning
Sidste step indebærer evaluering af effektmåling af indsatsen. Dette foregår løbende og som en årlig rapportering. Strategi og mål kan herefter reguleres efter nye behov. 

Klimaregnskabet
For at udvælge de bedste initiativer til reduktion af virksomhedens CO2-udledninger, skal der laves et klimaregnskab og en CO2-kortlægning, som giver et samlet overblik over virksomhedens klimaaftryk. 
I den forbindelse kigges der på CO2-udledninger i tre scopes:

Scope 1: Den direkte udledning som virksomheden genererer, f.eks. transport og opvarmning af bygninger

Scope 2: Den indirekte udledning som virksomheden køber, f.eks. el og varme fra forsyningsnettet

Scope 3: Andre indirekte udledninger som virksomheden ikke har kontrol over, men som er et resultat af virksomhedens aktiviteter, f.eks. fra leverandører eller brugere af virksomhedens produkter.

Her handler det i første omgang på at blive CO2-neutral i Scope 1 og 2.

Din klimaneutrale virksomhed
Du er nu klar til at bane vejen for din virksomheds grønne rejse til klimaneutralitet gennem strategiske tiltag inden for energieffektivisering og CO2-reducerende tiltag. Husk, at de interne CO2-reduktioner kommer i første række, og CO2-kompensation kun er et supplement for at sikre, at virksomheden kommer helt i mål med sin CO2-neutralitet.

Få rådgivning
DEM er blandt landets førende eksperter inden for energieffektivisering og CO2-neutralitet. Vi har mange års erfaring med CO2-regnskaber samt udvikling og implementering af klimaneutrale strategier. Vi har blandt andet hjulpet flere boligorganisationer, samt nogle af landets største ejendomsporteføljeejere og pensionskasser, med at komme på sporet af en grønnere fremtid.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Energieffektivitet

På vejen til nul skal energieffektivitet levere op mod 40 procent af de nødvendige reduktioner. Alligevel lever disciplinen en stille tilværelse sammenlignet med investeringer i vedvarende energi og nye teknologier som PtX og carbon capture. Det vil CRS.dk lave om på med dette tema.

07.02.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

LCA: Livscyklusvurdering på produkt- og bygningsniveau

23.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Energiforum Danmark d. 6. marts: Hør om DEM's erfaringer med DGNB Drift

19.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Derfor skal din virksomhed få lavet en EPD

19.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld og LCA

11.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

CASE: EN SYNLIG GRØN OMSTILLING FOR HELE BOLIGORGANISATIONEN

16.10.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

DGNB Drift: Strategisk værktøj til at energieffektivisere og opnå CO2-neutralitet