Elis’ ledere uddannes i at styrke medarbejdertrivslen under corona

Corona-krisen har på et øjeblik gjort lederrollen mere kompleks – og selvom mange ledere lige nu fokuserer mest på drift, er der et stigende behov for at fokusere på trivslen. Dét bliver Elis’ chefer nu uddannet til.

I ca. hver 4. store private virksomhed er medarbejdertrivslen faldet siden corona
Corona-krisen har bragt kolleger og ledere fysisk langt fra hinanden og splittet de faste teams op i en vidt forskellig hverdag. Nogle er hjemsendt på lønkompensation og føler sig isolerede, fordi de ikke må arbejde; Andre stresser over at arbejde hjemme med børn hængende om nakken; Og dem, der møder på jobbet, er ved at drukne i arbejdsopgaver. At krisen rammer psykisk viser en ny Ballisager-analyse, hvor ca. hver 4. offentlige og store private virksomhed svarer, at deres medarbejdertrivsel er faldet siden corona. Og i en PFA-undersøgelse svarer 1/3 af medarbejdere, at de ofte eller engang imellem har følt sig bekymrede, deprimerede eller ulykkelige under corona. Dét har på kort tid gjort lederrollen kompleks – og skabt akut behov for, at ledere bliver rustet til at passe på både medarbejderne og dem selv under corona. Derfor har Elis nu igangsat et online uddannelsesforløb med særligt fokus på corona.

”Vores medarbejderes trivsel er et ledelsesansvar, og i starten af 2020 igangsatte vi det mest ambitiøse ledelsesuddannelsesprogram i vores virksomheds historie: Leder DNA-uddannelsen. Vi nåede at præsentere alle lederne for vores individuelle personlighedsanalyse af deres naturlige styrker og uudnyttede potentiale, som de efter planen skulle trænes i at bruge gennem året. Så ramte første corona-nedlukning, og i stedet for at opgive uddannelsen, tilpassede vi den til de aktuelle lederudfordringer”, siger Elis’ HR-direktør Natja Aaberg Hornsbæk og fortsætter:

”Vi kører nu en række corona-sessioner via Teams, hvor vores chefer får viden fra HR-afdelingen om forandringsledelse, hvad der sker psykisk med medarbejdere under corona, og hvordan cheferne kan støtte medarbejderne ud fra deres forskellige personlighedstyper og bekymrings- og modstandsniveauer… så de kan skabe tillid, sammenhold og nærvær på tværs af teamet på trods af den fysiske distance. Men corona-sessionerne giver samtidig cheferne et rum til at sparre med hinanden, for de skal jo heller ikke stå alene med udfordringerne”.

Tillidsfuld ledelse på distancen
I Kandidatanalysen 2020 er medarbejderes hyppigste svar på, hvad der gør deres dygtige chef god, at chefen viser dem tillid og lader dem styre behovet for sparring. Men hvordan skaber du tillid på distancen? Dén udfordring har Elis’ IT-direktør Morten Bisgaard længe stået over for, da han under corona har haft flere hjemsendte og hjemmearbejdende medarbejdere i sin afdeling – og for Morten har de interne corona-sessioner været en stor hjælp.

”Det er naturligt, at nogle ledere bliver mere kontrollerende, nu hvor de ikke ser medarbejderne og kan følge deres arbejdsopgaver dagligt. Men selvom du har fuld tillid til dine medarbejdere, er det også vigtigt at vise dem det – og corona-sessionerne har virkelig styrket min tilstedeværelse som leder, fordi jeg er blevet mere opmærksom på at være synlig på en anerkendende og personlig måde overfor dem, der arbejder hjemme. Og de hjemsendte medarbejdere fulgte også med i de gode historier fra virksomheden på vores interne InTouch-app”, siger Morten og fortsætter:

”Under corona-sessionerne er vi opdelt i faste læringsgrupper med 4-5 kolleger, der har lignende ledelsesopgaver, men vidt forskellige personligheder. Vi chefer taler åbent med hinanden ud fra vores personlighedsanalyser – og på den måde kan de ledere, der er stærke til at være f.eks. empatiske og anerkendende, give gode råd til de andre… og omvendt. Det har været det allermest lærerige og værdifulde”.

Virtuel julefrokost med Chris MacDonald
At Elis’ medarbejdere trives viser sig bl.a. ved, at virksomhedens samlede medarbejderafgang i 2019 var 25,6 %, mens niveauet for servicebranchen generelt samme år var 35 %. Og i 2020 var Elis’ samlede medarbejderafgang kun 17,5 %. Hos Elis er HR en del af direktionen, så fokusset på de menneskelige behov udspringer fra øverste niveau af organisationen. Og under corona har en af de vigtigste roller for HR været at understøtte lederne med relevant kommunikation.

”Vores interne InTouch-app har været et uundværligt medie, som har sikret, at vi kunne nå ud med kommunikation til alle medarbejdere om bl.a. muligheden for psykologhjælp via sundhedssikringen, hvordan vi nu holder virtuelle møder, og hvad der sker i afdelingerne generelt. Vi sendte flere af vores medarbejdere på juleferie med et virtuelt foredrag med Chris MacDonald, der gav inspiration til at klare det mentale pres under corona, som de kunne sidde hjemme i stuen og se med familien”, siger Natja Aaberg Hornsbæk.

Med InTouch-appen kommer Elis’ medarbejdere tættere på hinanden og det, der sker i virksomheden – læs mere her

5 gode råd til ledere fra HR-direktør Natja Aaberg Hornsbæk
Sådan kan du styrke medarbejdertrivslen under corona:

  • Husk at corona-krisen påvirker hele mennesket: Tal ikke kun med dine medarbejdere om det faglige – men også om hvad der giver dem energi, glæde og bekymringer som privatpersoner nu. Vær en synlig og tilgængelig leder, da det påvirker medarbejdernes trivsel positivt.
  • Walk & Talks: Nogle medarbejdere kan føle sig ensomme og isolerede på hjemmekontoret. Understøt den sociale kontakt mellem medarbejderne med bl.a. uformelle møder, Walk & Talks og stræk og bøj-øvelser.
  • Fejr succeserne sammen: Få en intern app, hvor også hjemsendte kan følge afdelingens og virksomhedens dagligdag og udvikling. Tak alle medarbejdere for at være en del af succeserne – det betyder så meget.
  • Onboard hjemsendte: Når hjemsendte vender retur til arbejdspladsen, så hjælp dem hurtigt i gang – og vis dem, at der er stort behov for deres kompetencer. 
  • Smid heltekappen: Du kan ikke styre fremtiden. Fokuser på det, du kan gøre nu, og følg den strategiske retning.
     

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden