Efter klimaaftalen: 'Vi vil se nogle store forandringer'

Lørdag aften faldt en aftale endelig på plads ved COP21, generelt med tilfredshed til følge. Investorerne er klar til at finde den helt store tegnebog frem, og dermed kan aftalen blive en guldgrube for danske virksomheder i den grønne industri. Men der er stadig lovgivningsnødder der skal knækkes. Læs reaktioner på aftalen fra bl.a. WWF, Concito og Mærsk her.

Forhandlere fra Frankring og FN var glade og lettede da aftalen endelig kunne erklæres for vedtaget. .

15.12.2015

Anders Kampmann, CSR.dk

Hovedpunkterne i klimaaftalen

  • Landene skal hurtigst muligt forsøge at få udslippet af CO2 til at falde. Samtidig tager man højde for, at der skal tages højde for bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom.
  • Man skal forsøge at holde klodens temperaturstigning under to grader, og man skal arbejde for at holde stigningen nede på halvanden grad i forhold til 1850, hvor industrialiseringen for alvor startede.
  • Deltagerne skal sammen årligt skaffe cirka 681 milliarder kroner til at nå de nye klimamål.
  • Udkastet viser også, at deltagerlandene skal mødes hvert femte år for at opdatere klimamålene. Det første møde finder sted i allerede i 2018, selvom aftalen først træder i kraft i 2020.
  • Lande skal hurtigst muligt nå toppen af deres CO2-udslip. Der tages højde for, at dette vil tage længere tid for visse lande. Eksempelvis Indien, hvor 300 millioner mennesker endnu ikke har adgang til elektricitet.
  • I-lande skal indberette deres klimatal hvert andet år.
  • Der er ingen straf for lande, der ikke overholder deres klimamål, men alle lande er forpligtede til at indberette, hvor meget og hvordan de begrænser CO2-udledningen.
  • Alle lande skal bruge det samme globale system til at overvåge og indberette deres CO2-udledninger.

Kilde: dr.dk

Til gengæld lader der til at være ganske bred enighed om, at den har været ventetiden værd. Begejstringen for aftalen varierer ganske vist, men grundlæggende anerkender de fleste værdien i aftalen, der er vedtaget af ministre og diplomater fra 195 lande og territorier verden over.

”"(...…) der skabes historie med vedtagelsen af aftalen. Aftalen gør det klart, at alle lande deler et fælles klimamål; at alle lande har et ansvar for at handle så godt de nu kan, og at verdens svageste lande skal have hjælp til at tackle klimaudfordringen”", siger eksempelvis international chef i tænketanken Concito, Jarl Krausing, i en pressemeddelelse, hvor han dog i samme åndedrag peger på de fortsatte udfordringer, han ser.

"”Aftalen er ikke god nok til at redde jorden nu og her, og der er mange andre punkter, hvor aftalen kunne være stærkere og mere ambitiøs. Men vi får lavet den motor, der skal til for at vi på overskuelig og omkostningseffektiv måde kan skrue ambitionen op meget hurtigt.”"

Stor opgave foran
Omtrent samme perspektiv bliver lagt for dagen af en af repræsentanterne for verdens dyreliv, Verdensnaturfonden WWF.

"”Paris-aftalen bliver det syvmileskridt fremad, vi har sukket efter i de internationale klimaforhandlinger. Men der er endnu langt mod målet. Den grønne, bæredygtige fremtid kommer ikke af sig selv, og verdens lande har nu en stor opgave foran sig. Vi ved, at den grønne omstilling er mulig, vi har midlerne til at gennemføre den, nu vil de kommende år vise om den politiske vilje er så stærk, som vi har oplevet den her i Paris”", siger klimachef John Nordbo til organisationens hjemmeside.

Faktisk er det i lige så høj grad alt det, der er sket uden om selve aftalen i løbet af de godt to ugers forhandlinger i Paris, der danner grobund for optimisme flere steder i dansk erhvervsliv, som flere eksperter vurderer kan komme til at tjene store summer på den grønne omstilling, verden står over for.

"Det er det kraftigste signal, jeg nogensinde har oplevet. Jeg var sammen med nogle store internationale virksomheder, som sagde: Vi er nok kommet lidt sent i gang med det her – men nu vil vi så sætte fuld skrue på. Og det er klart, at hvis de, hvad jeg regner med, følger op med handling, så vil du kunne se det på markederne i løbet af de næste år. Så jeg tror, vi vil se nogle store forandringer," siger adm. direktør i pensionsselskabet PKA (der er et af de selskaber, der er ved at vende deres investeringer væk fra de fossile brændstoffer), Peter Damgaard Jensen, til Børsen.

Han bliver bakket op af en af de danske virksomheder, der har grøn teknologi som en central del af sit arbejde.

"På COP21 i Paris var bygninger for første gang på dagsordenen. Derfor kan man håbe, at pensionskasserne også vil fokusere på større renoveringer af boligmassen fremover, da der her er nogle lavt hængende frugter i forhold til at gøre noget ved klimaproblemerne. Og løsningerne er der allerede, så her vil man kunne se hurtige resultater," siger adm. direktør i Velux, Jørgen Tang-Jensen, ligeledes til Børsen.

Danmark bør oppe sig
På politiske front har der på det seneste været omfattende kritik af V-regeringens sænkede ambitioner på klimafronten, der i løbet af COP21’s første uge landede Danmark prisen som Fossil of the Day. Til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark ikke bør hæve ambitionsniveauet igen, siger minister for energi, forsyning og klima, Lars Christian Lilleholt, til Information:

"”Vi kommer da til at diskutere, hvad der skal ske. EU har en målsætning om at reducere målsætningerne med 40 procent i 2030. Det er en meget, meget stor opgave, som også kommer til at kræve en massiv indsats i Danmark i forhold til at nå de mål. Det er ikke en gratis omgang. Men det er da klart, at vi efter 2030 kommer til at øge indsatsen yderligere.”"

Den indgangsvinkel støtter flere forskellige organisationer, hvor eksempelvis adm. direktør fra Dansk Energi, Lars Aagard, over for Ritzau påpeger nødvendigheden af at få omlagt energiafgifterne, således at afgifterne på den grønne strøm som minimum kommer ned på niveau med afgifterne på olie. Og hos Greenpeace siger klimapolitisk rådgiver, Jens Mattias Clausen, til Information at ”Danmarks hidtidige klimamål slet ikke er tilstrækkelige til at håndtere den udfordring, vi står over for”, og at V-regeringen derfor bør stoppe de bebudede nedskæringer på klimafronten.

Søfarten mangler – Mærsk fortrøstningsfulde
En af de brancher, der trods eget ønske om det modsatte ikke er blevet inddraget i Paris-aftalen, er shippingindustrien. Underdirektør i Danmarks Rederiforening, Maria Bruun Skipper, kalder udeladelsen ærgerlig og er samtidig bekymret over udsigterne på både kort og langt sigt:

"”Var søfarten kommet med i en aftaletekst, ville det sende et meget vigtigt signal til alle de øvrige store søfartsnationer om, at dette er alvor, og vi har et fælles ansvar. Nu mangler dette signal, og derfor bliver det vanskeligt at overbevise de andre søfartsnationer om at gøre en større indsats for klimaet",” siger hun til sin organisations hjemmeside.

Danmarks største aktør i branchen, AP Møller-Mærsk, er dog fortrøsningsfulde.

"”Vi er meget tilfredse med at der blev indgået en aftale, som får verden nærmere på en opbremsning i den globale opvarmning. Det er vigtigt for at mennesker også fortsat vil kunne trives og det vil være muligt at drive forretning”", siger chef for klima og risici i Mærsk gruppen, John Kornerup Bang, og fortsætter:

"”Vi håber samtidig at det politiske momentum der skabes med aftalen vil flyde over i FN's søfartsorganisation, så der kommer mere skub i behandlingen af CO2-udledninger der. Vi have gerne set skibsfarten inkluderet i aftalen, men det blev ikke sådan. Mærsks position er uændret - vi fortsætter med at bringe vores egne udledninger ned og presser på for en global CO2-regulering for shipping.”"

Læs hele aftalen her.

Carve Consulting

Sponseret

Skab værdi med dataetik

SUSTAINX ApS

Sponseret

Line Amtorp bliver administrerende direktør i SustainX

Relateret indhold

21.02.2024CSR.dk

Ny teknologi elektrificerer Carlsbergs bryggeri

21.02.2024CSR.dk

Flyselskab mindsker madspild med kunstig intelligens

21.02.2024CSR.dk

Flyselskab mindsker madspild med kunstig intelligens

21.02.2024Klimakampen ApS

Sponseret

Sidste chance for at være med i Klimakampen

19.02.2024CSR.dk

Artikler med glimmer er alligevel ikke forbudte

19.02.2024CSR.dk

Nu kan du sende din brugte madras til genanvendelse

19.02.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Nykredit er Årets Grønne Indkøber 2023

16.02.2024CSR.dk

Stort set ingen forklaring på kæmpe hop i CO2-udledning

Jobmarked

Se alle

GPV

ESG Controller

Brænder du for at opbygge et ESG-miljø, hvor du får indflydelse på implementering af processer, sikre kvalitet og rettidig rapportering samt interaktion med ledere og andre stakeholdere på tværs af en global koncern?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Klima og GHGP – bliv en central del af ESG-området i BDO

Har du lyst til -og erfaring med at arbejde med bæredygtighed og klimadagsordenen hos Danmarks virksomheder? Så har vi stillingen til dig: ESG-konsulent hos BDO. Med rollen følger en unik mulighed for at kombinere din faglige viden og kompetencer inden for miljø, klimaregnskaber og CO2- reducerende tiltag med en central position i opbygningen af BDO’s ESG-afdeling.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Dansk Industri

Erfaren virksomhedsudvikler der gør ESG til en konkurrencefordel

Vil du være med til at drive og udvikle DI’s strategiske sats, der gør ESG til en konkurrencefordel for vores 20.000 medlemsvirksomheder? Er du drevet af at understøtte virksomheders bæredygtige omstilling og sikre dem øget konkurrenceevne? Står du med en solid værktøjskasse fra virksomhedsudvikling, og ser du tydeligt hvordan den understøtter strategiske ESG tiltag som f.eks. værdikædeanalyse og væsentlighedsbetragtninger? Så læs videre.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

25.02.2024

DSV

Compliance Manager – develop our risk management strategy

Would you like to unfold and develop your expertise within IT risk management and compliance in a large, growing and global company?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

COOP Danmark A/S

Klimaansvarlig

Coop søger klimaansvarlig til ESG-afdeling

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

28.02.2024

DEMANT

Project Manager - ESG Reporting

Are you looking for a job opportunity where you can create impact across a global organisation? A job that will ensure you hone your career in a listed, world leading hearing healthcare and audio technology group, with tasks that offer a high degree of exposure for top management.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

24.02.2024

DEMANT

Sustainability Specialist - Standards and Compliance

Are you looking for a job opportunity where you can create impact across a global organisation? A job that will ensure you hone your career in a listed, world leading hearing healthcare and audio technology group, with tasks that offer a high degree of exposure for top management.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

24.02.2024

KØBENHAVNS KOMMUNE

Erfaren projektleder til at drive arbejdet med at reducere klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommunes kommende klimaplan søges til kontoret for Bæredygtige Indkøb

Københavns Kommune er ved at udvikle en ny klimaplan, der skal løbe frem til 2035. Et af Klimaplanens i alt tre spor kommer til at handle om kommunens eget forbrug. Med kommunens store indkøbsvolumen er der et meget stort potentiale for ambitiøse reduktioner af klimaaftrykket. Dette arbejde skal koordineres og drives af en erfaren projektleder, som måske er dig, der på den måde kan være med til at gøre en forskel for at sikre en bæredygtig fremtid i landets største by.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

21.02.2024

KØBENHAVNS KOMMUNE

Konsulent til styrkelse af indsatsen med klima- og miljøkrav søges til Københavns Kommunes kontor for Bæredygtige Indkøb

Brænder du for at gøre en forskel for at sikre en bæredygtig fremtid i landets største by? Vil du være med til at sikre, at Københavns Kommune når sine ambitiøse miljø- og klimamål? Så er du måske vores kommende kollega, der skal bidrage til at udvikle og drive kommunens ambitioner på miljø- og klimaområdet. Vi søger en konsulent til at være med til at drive dette arbejde.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

21.02.2024

AUFF

ESG-koordinator hos Aarhus Universitets Forskningsfond

Drømmer du om at arbejde for et større videnskabeligt formål, og vil du samtidig være med til at sætte standarden for vores ESG-rapportering?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

21.02.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
CBS Executive Fonden
Uddannelse
Strategisk regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Dato

10.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

CBS Executive Fonden
Uddannelse
Agilitet Innovation og Forretningsudvikling

Lær de nyeste teorier om agilitet og få metodisk viden, som sætter dig i stand til at øge innovationskraften og forretningsudviklingen i din organisation. Kurset giver forståelse for vigtigheden og nyttigheden af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed.

Dato

15.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bureau Veritas Certification
Webinar
Webinar: Har du brug for en intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver?

Du har mulighed for at blive klogere på begrebet "sikkerhedsrådgiver", når vi afholder vores webinar den 18. januar 2024.

Dato

18.01.2024

Tid

13:15

Sted

Online

Bureau Veritas Certification
Møde
Netværksmøde: Food Waste & Loss

Gratis opstartsmøde den 31. januar 2024

Dato

31.01.2024

Tid

09:00

Sted

Bureau Veritas, Fredericia

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Kursus
Bæredygtighedskommunikation uden greenwashing

Du får kommunikationsværktøjer, så du kan styrke din organisations bæredygtige profil. På den måde giver du din organisation en tydelig og troværdig stemme, der øger brandværdien og skaber en klar position over for kunder og samarbejdspartnere.

Dato

22.02.2024

Tid

10:00

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Grønjordsvej 2, 2300 København S.

UN Global Compact Network Denmark
Webinar
Lær at sætte mål for ligestilling | 90 min LIVE session

Ønsker du at arbejde med ligestilling i din virksomhed, og mangler du værktøjer? United Nation Global Compact inviterer på et gratis læringsforløb i forbindelse med Kvindernes internationale kampdag. Denne LIVE session er den første af tre, hvor du får værktøjer og templates, der hjælper dig på vej og klæder dig på til at sætte ambitiøse og målbare mål for at fremme ligestilling og kvinder i ledelse, samt at implementere dette i virksomhedens strategi.

Dato

22.02.2024

Tid

10:00

Sted

Online