DI: Nyt EU-forslag om virksomhedsansvar bør ikke kobles med vidtgående krav til selskabsledelse

EU-Kommissionen har i dag fremlagt sit omfattende direktivforslag under navnet ”Corporate Sustainability Due Diligence” om virksomhedernes ansvar for bæredygtighed og dermed menneskerettigheder, klima og miljø.Kommissionens forslag pålægger virksomhederne en række nye krav til og ansvar for at udvise rettidig omhu, også kaldet ”due diligence” i forhold til deres globale værdikæder. Samtidig forpligter forslaget virksomhedernes ledelse til et større ansvar for, at reglerne bliver overholdt.

DI bakker op om intentionerne i forslaget om fælles og ensartede regler for de europæiske virksomheders ansvar for bæredygtighed og due diligence. Til gengæld kritiserer DI forslaget for at gå alt for vidt med krav om forhold, som er uden for virksomhedernes indflydelse, og som der allerede er national lovgivning om.

- Vi er helt enige i formålet om at fremme bæredygtighed, men grundlæggende forstår vi ikke, at EU kommer med regler om virksomhedsledelse, som der i vid udstrækning er nationale regler for - også her i Danmark. Der er samtidig tale om regler, som går langt ud over, hvad vi traditionelt opfatter som virksomhedernes ledelsesret. Det er i direkte strid med den måde, vi bedriver virksomhedsledelse på her på vores breddegrader, og det har vi gjort klart og tydeligt opmærksom på i EU, siger politiske direktør Emil Fannikke Kiær.

EU-Kommissionens forslag betyder, at der i alle ledelsesbeslutninger fremover skal tages hensyn til konsekvenserne for miljø, klima og menneskerettigheder på kort, mellem og på langt sigt.

Selskaberne skal desuden sikre, at deres forretningsmodel og strategi er i overensstemmelse med omstillingen til et bæredygtigt samfund, og ledelsesaflønningen skal afspejle det. Samtidig skal eksterne interessenter kunne klage til en tilsynsmyndighed.

- I forslaget er det meget uklart, hvad der skal til, før en ledelsesbeslutning er lovlig. Man risikerer, at en virksomhedsledelse, der vil være sikker på at følge reglerne, skal have foretaget en omfattende livscyklusanalyse i forhold til miljø og sociale konsekvenser, hver gang der skal træffes en beslutning i virksomheden. Det er uholdbart. Det risikerer at gå udover konkurrenceevnen, og det risikerer at skubbe handel væk fra fattige lande, fordi det bliver for risikabelt for de europæiske virksomheder at købe fra dem, siger Emil Fannikke Kiær.

Danske virksomheder er ifølge DI langt fremme, når det kommer til bæredygtighed og ansvarlighed. Bæredygtighed er allerede et konkurrenceparameter, der har betydning for virksomhedernes muligheder for at tiltrække nye kunder, investorer og medarbejdere, og derfor investerer virksomheder mange ressourcer i at sikre bæredygtighed på tværs af værdikæden.

- Vi ser meget gerne ensartede krav til virksomhedernes ansvar på tværs af landegrænser – ikke bare i EU, men faktisk helst i alle OECD-landene. Som vi ser det, fører de nye regler ikke til ”level playing field” – altså lige vilkår for alle virksomheder at konkurrere på.

Ifølge DI vil forslaget betyde, at virksomhederne skal holde øje med og tage ansvar helt ud i yderste led af værdikæden.

- Selvfølgelig har virksomhederne et ansvar for at vælge samarbejdspartnere og leverandører, som opfører sig ordentligt, og som producerer ansvarligt og klimavenligt, men forslaget lægger op til ansvar for forhold, som er helt uden for virksomhedernes indflydelse ved at omfatte hele værdikæden, siger Emil Fannikke Kiær.

Link til EU forslag  Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex | European Commission (europa.eu) 

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning