DI: Danmark har brug for en helt ny miljøpolitik

Danmark har brug for en ny og tidssvarende miljø- og ressourcepolitik. Derfor har Dansk Industri fremlagt et forslag til en ny politik på miljø- og ressourceområdet.

- I dag afspejler reguleringerne på miljø- og ressourceområdet desværre gårsdagens problemer. Vores miljølovgivning ville være rigtig god, hvis vi var i 1980’erne, men den passer ikke til nutidens udfordringer. Derfor foreslår vi en helt ny miljø- og ressourcepolitik, siger DI’s direktør Tine Roed.

Konkret peger DI på, at virksomhedernes udledninger er under kontrol, hvorfor fokus skal flyttes til produkternes egenskaber og effekter.

Ligeledes behandler DI’s nye miljø- og ressourcepolitik i høj grad de mange muligheder, som cirkulær økonomi giver. Behovet for at flere virksomheder i højere grad omstiller sig til cirkulær økonomi er meget klart, idet der er en øget befolkningstilvækst og en stadig voksende global middelklasse, der fører til stigende forbrug og produktion, som lægger et stort pres på klodens ressourcer. For nogle virksomheder betyder det voksende pres på ressourcerne øget sårbarhed i forhold til at få adgang til de nødvendige råmaterialer.

- Cirkulær økonomi er en vigtig dagsorden for DI og dansk erhvervsliv, da det kan bidrage til øget effektivitet og bane vej for nye forretningsmuligheder. I sidste ende forudser vi i DI, at cirkulær økonomi kan styrke danske virksomheder på det globale marked, siger Tine Roed.

Hvis cirkulær økonomi skal blive en styrkeposition for danske virksomheder, er det vigtigt, at der kommer ny lovgivning på affaldsområdet.

- Affald er gået fra at være et problem til at være en ressource, der er kamp om som input til ny produktion. Derfor skal affaldet markedsgøres. Kommunernes skal udelukkende koncentrere sig om at føre tilsyn og ikke længere drive affaldsanlæg, siger Tine Roed.

Læs mere om DI’s mål for cirkulær økonomi her:

http://di.dk/Virksomhed/Miljoe/miljoe/Pages/Cirkulaer-oekonomi.aspx

- Med vores miljø- og ressourcepolitik har vi udviklet et samlet svar på, hvad der skal til for at få dansk miljølovgivning ind i det 21. århundrede, siger Tine Roed.

Læs DI’s miljø- og ressourcepolitik her:

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Miljø/Miljø-%20og%20ressourcepolitik/DI's%20miljø-%20og%20ressourcepolitik.pdf

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning