Det betaler sig at kontakte jobcentret tidligt, når en medarbejder mistrives eller er sygemeldt.

Mistrivsel og sygefravær koster - særligt, når de kommer drypvist eller varer flere uger, måske måneder. Tager du tidligt fat i jobcentret, kan du bedre forebygge og forkorte sygemeldinger. De kender reglerne og mulighederne i lovgivningen, og det kan give en hurtigere raskmelding.

Mistrivsel og sygefravær koster. Det kan derfor være en rigtig god idé at tage tidligt fat i jobcentret, da de vil kende til støttemuligheder, der kan gavne din virksomhed..

20.09.2022

Sponseret

CABI

Du kender det måske alt for godt:

Sygemeldinger koster både i kroner og ører, i slid på organisationen og i trivslen hos den sygemeldte, måske også hos kollegerne og dig som leder.

Om de er korte eller lange, så er sygemeldinger lig med omrokeringer af opgaver, udskydning af deadlines og forsinkelser på leverancer.

Få hjælp i jobcentret
Derfor kan det være en rigtig god idé at inddrage jobcentret tidligt. Jobcentret vil nemlig kende støttemuligheder, der kan gavne din virksomhed, og de kan tilbyde særlige forløb til din medarbejder, uden at medarbejderen behøver at være sygemeldt.

Cabis specialister på sygedagpengeområdet, Anne Brændbyge og Marlene Fabrin, har interviewet virksomheder og jobcentre, som har haft erfaringer med et tidligt samarbejde. En af virksomhederne fortæller, at:

”Det er mega fantastisk, at vi har én at samarbejde med i kommunen. Det gør det nemt for os og for vores medarbejdere, da vi bare skal ringe til Lis. Det er meget mere enkelt at forholde sig til.”

Marlene Fabrin understreger, at det er vigtigt at huske, at jobcentret er der for at hjælpe virksomhederne. De har den samme agenda: at medarbejderen skal komme hurtigt og godt tilbage på arbejde.

Et tidligt samarbejde giver gevinst
”Virksomheder vil typisk udarbejde en plan for optrapning af timer og opgaver, så den sygemeldte på sigt kan komme tilbage på normale arbejdstimer. Jobcentret vil typisk også gøre sig de samme overvejelser. En tidlig dialog mellem parterne kan derfor lægge grundstenen til en god og afstemt plan for, hvordan den sygemeldte kommer bedst muligt tilbage”, fortæller Anne Brændbyge.

Anne Brændbyge forklarer, at jo tidligere man rækker ud, jo bedre. Et tidligt samarbejde kan skabe et godt og koordineret forløb for den enkelte sygemeldte. Faktisk kan virksomheden række ud allerede ved tegn på mistrivsel. På samme måde bør jobcentret også række ud, lige så snart de får en sygemelding ind.

Ifølge Marlene Fabrin efterspørger virksomhederne en lettilgængelig service, hvor de nemt kan komme i kontakt med jobcentret og få vejledning til, hvad de konkret kan gøre og hvad de kan få hjælp til fra jobcenteret, hvis de har en medarbejder, der er på vej mod en sygemelding.

Centrale pointer til en styrket tidlig indsats
Skal den tidlige indsats styrkes, er der, ifølge Marlen Fabrin og Anne Brændbyge, særligt to pointer, som spiller ind:

  • Fællessamtaler mellem medarbejder, virksomhed og jobcenter bør finde sted meget tidligt i forløbet og skal ske på medarbejderens arbejdsplads.
  • Planen for medarbejderens tilbagevenden skal udformes, så den passer til medarbejderens behov og de muligheder og vilkår, som virksomheden har.

I efteråret arbejder Cabi videre på konkrete anbefalinger, der skal lette virksomhedernes mulighed for at få et tidligt samarbejde med jobcentret, når medarbejdere mistrives eller må sygemeldes. Blandt andet i form af how-to-videoer, der skal gøre det nemt at inddrage jobcentret tidligt og få gavn af det.

På Cabis hjemmeside kan du finde værktøjer og vejledninger, der kan lette håndteringen af medarbejdernes sygemeldinger, fx

  • Optrapningsplan: Har du en sygemeldt medarbejder, kan du medbringe optrapningsplanen til jeres sygefraværssamtale, når I skal tale om medarbejderens tilbagevenden til arbejde. Optrapningsplanen kan hentes i Word, så I selv kan udfylde den her »
  • Mulighedserklæring: Hvis I gerne vil sikre, at jeres plan for optrapning er helbredsmæssigt forsvarlig, kan I udfylde en mulighedserklæring og få lægens faglige vurdering af planen. Læs alt om mulighedserklæringen, og hent blanket i Word til at udfylde her »

22.09.2023CABI

Sponseret

ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

13.09.2023CABI

Sponseret

Her er vinderne af CSR People Prize 2023

05.07.2023CABI

Sponseret

Nominerede til CSR People Prize 2023: Seks frontløber virksomheder, der gør en forskel for arbejdsmarkedets mest udsatte

16.06.2023CABI

Sponseret

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

16.06.2023CABI

Sponseret

Scor højt på socialt ansvar – og få en konkurrencefordel

Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

12.06.2023CABI

Sponseret