Derfor er der en stigende efterspørgsel på EPD’er

Er jeres virksomhed engageret i at reducere sin negative miljømæssige påvirkning, og ønsker I at differentiere jer fra konkurrenter og demonstrere bæredygtig ansvarlighed? Så tag et nærmere kig på EPD'er.

Indførelsen af klimakrav i bygningsreglementet har udløst en omfattende bevægelse mod at fremme ansvarlige og miljøvenlige byggerier – hvilket har medført en stigende efterspørgsel på EPD’er.

Med de skærpede klimakrav stilles ikke kun forventninger om, at virksomheder identificerer og reducerer deres klimaaftryk, men også at virksomheder kan dokumentere miljøpåvirkninger på en troværdig og transparent måde.

Hvad er en EPD?

En EPD er et værdifuldt værktøj til at dokumentere og kommunikere et produkts miljømæssige påvirkninger. En EPD bygger på en omfattende analyse af produktets miljøpåvirkninger ved dets fulde livscyklus. Dette gælder udvinding af råmaterialer, forarbejdning, transport, brug, bortskaffelse og eventuel genanvendelse.

5 grunde til at få udarbejdet en EPD:

Ved at få udarbejdet en miljømæssig produktdeklaration (EPD) giver det jer mulighed for at:

  • Opbygge virksomhedens bevidsthed og gennemsigtighed omkring jeres produkts miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus
  • Styrke virksomhedens miljømæssige ansvarlighed
  • Give virksomhedens interessenter mulighed for at træffe grønnere valg
  • Identificere produktets miljømæssige optimeringspotentialer
  • Differentiere jer fra konkurrenter og demonstrere bæredygtig ansvarlighed

Der findes overordnede to typer EPD’er: produktspecifikke EPD’er og branche EPD’er.

En branche EPD udarbejdes for en bestemt branche/produkttype baseret på gennemsnitlige værdier. Branche EPD’er har oftest en større miljøpåvirkning end produktspecifikke. En Produkt-specifik EPD udarbejdes for et specifikt produkt fra en bestemt producent. 

Hvordan laver man en EPD?

Hos DEM er vi dedikerede til at hjælpe dig med at navigere vejen mod miljømæssig bæredygtighed. Med vores dybtgående ekspertise indenfor livscyklusvurderinger kan vi guide dig gennem processen med udarbejdelse af EPD’er - der sikrer, at dine produkter er klar til at imødekomme kravene fra miljøbevidste markeder. 

Vi følger internationale standarder og retningslinjer herunder EN15804 og ISO 14025 for at sikre troværdige EPD’er, der er anerkendt på tværs af industrien. EPD’er verificeres desuden af en uafhængig 3. part.

Få tilskud til din EPD

Som SMV kan du gennem SMV:Grøn2.0 søge tilskud til støtte i udvikling af EPD’er. Her får i 50% støtte til vores rådgivning og 25% støtte til indberetningen gennem EPD Danmark. Vi hjælper gerne med ansøgningen til SMVgrøn 2.0. Læs mere om SMV:Grøn 2.0 her: Få tilskud til at udvikle din virksomhed i en grønnere retning (dem.dk)

16.10.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Strategisk værktøj til at energieffektivisere og opnå CO2-neutralitet

16.10.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Energieffektivisering med en CO2-neutral strategi

06.10.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Bæredygtig arbejdskultur gennem positiv og understøttende kommunikation

26.09.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Derfor er der en stigende efterspørgsel på EPD’er

19.09.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

DEM indgår stærkt samarbejde med Norlys

15.09.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Få tilskud til jeres virksomheds grønne omstilling nu