Deltag i temagruppe om ‘Grønt forbrug og adfærd i indkøb’

Har du gode erfaringer med at omstille forbruget, fremme grøn adfærd og udvikle cirkulære løsninger, som du vil dele med andre? Eller har du brug for inspiration til, hvordan det kan gøres i praksis? Så er denne temagruppe måske noget for dig!

Foto: Colourbox.dk.

Baggrund

En omstilling af forbruget er en af krumtapperne i den grønne omstilling. Grønne løsninger, der virkelig rykker noget, er ikke nye grønne produktvarianter. Man bør i stedet fokusere på det reelle behov for produkter, så man undgår unødigt forbrug. Det stiller nye krav til indkøberen, som i højere grad skal fungere som forandringsagent frem for kun at være købmand.

Har du gode erfaringer med at omstille forbruget, fremme grøn adfærd og udvikle cirkulære løsninger, som du vil dele med andre? Eller har du brug for inspiration og gode eksempler til, hvordan det kan gøres i praksis, og hvordan det både medfører miljømæssige og økonomiske besparelser? Så er denne temagruppe måske noget for dig!

Tre møder i temagruppen

Temagruppen mødes tre gange i perioden marts til maj 2022 og er for både professionelle indkøbere, leverandører, konsulenter, NGO’er og andre med interesse i temaet. Møderne vil være en blanding af oplæg og diskussioner og resultatet af temagruppens arbejde skal formidles i form af et kommunikationsprodukt, som gruppen selv beslutter. Det kan fx være en guide, en casesamling eller andet der vil kunne bruges af både offentlige og private indkøbere. Produktet skal fremlægges ved Forums og POGI’s årskonference den 24. november 2022.

Læs mere om Forum for Bæredygtige Indkøbs aktiviteter her: Deltag i aktiviteterne

Gode eksempler fra regioner og kommuner

På første møde, som afholdes den 10. marts hos Miljøstyrelsen i Odense, kan du høre om regionernes arbejde med at omstille forbruget i et af verdens mest klimabelastende sundhedsvæsner. Regionerne har analyseret, hvad der skal til for at følge en målsætning om reduktion i CO2-aftrykket, som flugter med anbefalingerne i Parisaftalen.

90% af regionernes klimabelastning kommer fra indkøb af varer og serviceydelser. Hidtil har grønne indkøb typisk handlet om at stille miljøkrav til produkter i udbud. Men analysen viser, at de krav der stilles til de produkter, der købes i dag, ikke vil give en tilstrækkelig CO2-reduktion til at opnå den ønskede samlede reduktion. Regionerne bliver derfor nødt til at reducere forbruget væsentligt, dvs. overgå til flergangsprodukter i stedet for engangsprodukter, finde kliniske løsninger, der ikke medfører så højt forbrug af produkter og undgå unødigt forbrug og spild. Regionerne skal med andre ord gå fra brug-og-smid-væk til cirkulær økonomi, hvor produkter og ressourcer holdes i brug i lang tid.

Det samme gør sig gældende for kommunerne. Derfor kan du på første møde i temagruppen også høre om Odense Kommunes koncept ”Nøjsomt forbrug” og erfaringerne fra udrulningen af interne kampagner om forbrug af kontorartikler, plastikservice og andre forbrugsartikler. Kampagnerne er rettet mod alle medarbejderne i forvaltningen og omfatter bl.a. små cases på medarbejderportalen, som skal starte en samtale blandt medarbejderne om hvordan man kan ændre forbrugsvaner.

Møderække og tilmelding

Du kan tilmelde dig til alle tre møder nu. Der er plads til max. 50 deltagere:

Temamøde 1: Torsdag den 10. marts kl. 10.00-14.00 i Odense. 

Temamøde 2: Torsdag den 7. april kl. 10.00-14.00 i København.

Temamøde 3: Tirsdag den 10. maj kl. 10.00-14.00. Sted: TBD.

Tilmeld dig temagruppen her: Tilmelding til temagruppen ‘Grønt forbrug og adfærd i indkøb’

Find programmet for det frøste møde i temagruppen her: Temagruppemøde om ‘Grønt forbrug og adfærd i indkøb’

20.06.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Flere og smartere dynamiske indkøbssystemer fra SKI

16.05.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Innovationsklausuler er et redskab til mere bæredygtige indkøb

10.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

De nye affaldsbeholdere i Randers er lavet af borgernes plastaffald

05.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Nye anbefalinger: Grønne transportkrav til ’last mile’

05.10.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Københavns Kommune stiller skærpede krav til virksomheder

19.08.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Kender du Verdens Bedste Indkøber?