Flere og smartere dynamiske indkøbssystemer fra SKI

Det giver god mening at gøre brug af dynamiske indkøbssystemer i stedet for - eller som supplement til - de mere traditionelle rammeaftaler, hvis et marked er præget af mange leverandører, en hastig udvikling og løbende produkttilgang.

Flere offentlige ordregivere har de senere år benyttet sig af dynamiske indkøbssystemer. Og det giver god mening at gøre brug af dynamiske indkøbssystemer i stedet for - eller som supplement til - de mere traditionelle rammeaftaler, hvis et marked er præget af mange leverandører, en hastig udvikling og løbende produkttilgang.

SKI tilbyder i øjeblikket offentlige kunder seks dynamiske indkøbssystemer og for flere af disse også et tilhørende elektronisk platform og værktøjer, der letter udbudsprocessen og understøtter, at indkøbene bliver grønnere.

Der er fordele for både ordregivere og for leverandører ved at anvende dynamiske indkøbssystemer. For ordregiver er der mulighed for at få flere tilbud fra et bredere udvalg af leverandører ved indkaldelse af tilbud til specifikke udbud, fordi et dynamisk indkøbssystem er åbent for nye leverandører i systemets levetid. Aktuelt tilbyder SKI seks dynamiske indkøbssystemer, og flere er på trapperne.

Læs mere om fordelene ved at bruge SKI's dynamiske indkøbssystemer på portalen Den Ansvarlige Indkøber.

20.06.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Flere og smartere dynamiske indkøbssystemer fra SKI

16.05.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Innovationsklausuler er et redskab til mere bæredygtige indkøb

10.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

De nye affaldsbeholdere i Randers er lavet af borgernes plastaffald

05.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Nye anbefalinger: Grønne transportkrav til ’last mile’

05.10.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Københavns Kommune stiller skærpede krav til virksomheder

19.08.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Kender du Verdens Bedste Indkøber?