Københavns Kommune stiller skærpede krav til virksomheder

I april 2022 vedtog Københavns Borgerrepræsentation at skærpe kravene til de virksomheder, der leverer varer til Københavns Kommune. Med det skærpede CSR-bilag følger nye krav til respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljø og klima.

Foto: Colourbox.

Københavns Kommune CSR-bilag vedlægges alle kontrakter over en million kroner. Det forpligter leverandører til at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder, grundlæggende miljø- og klimahensyn og normer for anti-korruption. Kommunen har skærpet bilaget, så der nu også er krav til leverandører om at overholde FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og OECD’s Retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd. Dertil kommer nye dokumentationskrav, og en ny risikobaseret kontrolindsats som skal følge op på, at kravene bliver overholdt.

”Som stor offentlig indkøber af varer fra hele verden har vi et ansvar for at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at varerne ikke produceres i strid med arbejdstager- og menneskerettigheder. Mange af vores nabolande er allerede i gang, og København skal være med i front. Derfor har vi skærpet kravene til vores leverandørers samfundsansvar og vil målrettet kontrollere, at vi ikke køber varer, der produceres i strid med grundlæggende menneskerettigheder", siger CSR-chef i Københavns Kommune, David Salomonsen.

Gælder for alle medarbejdere i værdikæden

De skærpede krav til arbejdstagerrettigheder gælder for alle medarbejdere i værdikæden – uanset om det foregår i Danmark eller i udlandet. Kravene tager udgangspunkt i ILO’s kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, retten til faglig organisering og kollektive forhandlinger, ligeløn og beskyttelse mod diskrimination, samt forbud mod børnearbejde. Derudover, forpligtes leverandøren til at sikre efterlevelse andre ILO-konventioner fx 26 og 131 om rimelig aflønning som giver ret til en rimelig løn, der sikrer medarbejderen og dennes familie en menneskeværdig tilværelse samt rimelige arbejdstider (1 og 30).

Københavns Kommune køber for 12 mia. kr. hvert år, og nogle af de varer produceres i lavindkomstlande, hvor der er stor risiko for at fundamentale rettigheder i arbejdet ikke respekteres. Mange steder kan arbejdsmiljøet være direkte farligt på grund af kemikalier, der forårsager mange alvorlige sundhedsproblemer og arbejdsskader. De skærpede krav tager derfor udgangspunkt i EU’s kemikalieliste over stoffer, som enten er forbudte eller stærkt risikofyldte.

Ny risikobaseret kontolindsats

Det skærpede CSR-bilags nye krav til leverandørernes due diligence-processer, risikovurdering, egenkontrol, dialog med underleverandører samt dokumentation, er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer fra andre nordiske lande.

Fremadrettet skal kommunens CSR-enhed føre kontrol med, om kravene bliver overholdt hos leverandørerne og deres underleverandører både i Danmark og resten af verden. Kontrolindsatsen er udviklet baseret på erfaringerne fra indsatsen mod social dumpings kontrol af arbejdsklausulen, hvor risikovurderinger, tilstedeværelse, dialog med leverandører samt sanktionsmuligheder er centralt. CSR-enheden vil derfor udvælge de kontakter til kontrol, som de vurderer, har den største risiko for overtrædelser. På den måde bruger enheden sine ressourcerne mest målrettet, og forstyrrer ikke leverandører med styr på deres produkter og underleverandører unødigt.

Kontrollen vil bestå af en blanding af kontroller hos hovedleverandørerne i Danmark (office audits), hvor leverandørens underleverandører, risikovurderinger og egenkontrol bliver gennemgået. Det forventes, at der herudover vil blive udvalgt to til fire kontrakter, hvor der årligt vil blive udført egentlige kontroller på produktionssteder i Danmark eller udlandet.

20.06.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Flere og smartere dynamiske indkøbssystemer fra SKI

16.05.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Innovationsklausuler er et redskab til mere bæredygtige indkøb

10.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

De nye affaldsbeholdere i Randers er lavet af borgernes plastaffald

05.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Nye anbefalinger: Grønne transportkrav til ’last mile’

05.10.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Københavns Kommune stiller skærpede krav til virksomheder

19.08.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Kender du Verdens Bedste Indkøber?