Nye anbefalinger: Grønne transportkrav til ’last mile’

Hvordan kan professionelle indkøbere stille miljøkrav til ’last mile’ i vareaftaler? Det har en temagruppe under Forum for Bæredygtige Indkøb set nærmere på. Nu foreligger gruppens anbefalinger til kravområder, der kan sættes ind i et udbudsmateriale.

Last mile er 'transporten af varer frem til den endelige destination for indkøberne.'.

Anbefalingerne henvender sig primært til offentlige indkøbere, men private kan også finde inspiration til, hvordan man kan stille miljøkrav til last mile-transport, der her defineres som 'transporten af varer frem til den endelige destination for indkøberne'.

Der er tale om ”her-og-nu” krav, der forsøger at favne udviklingen af grøn transportteknologi, mens den pågår. Derfor vil der være behov for at justere ambitionsniveauet efterhånden som den nuværende usikkerhed om hvilke grønne teknologier, der kommer til at dominere i fremtiden inden for de forskellige transporttyper, mindskes.

Anbefalingerne er inddelt i 4 hovedområder, som repræsenterer de primære håndtag, man kan skrue på:

  1. Drivmidler til hhv. personbiler, varevogne og lastbiler

  2. Indkøbs- og bestillingsadfærd ved ikke kritiske leverancer

  3. Logistik i offentlig-privat samarbejde

  4. Rapportering af klimaaftryk fra transport

På portalen Den Ansvarlige Indkøber ligger der for hvert hovedområde et skema, der giver overblik over konkrete kravområder og tilhørende input til emner som med fordel kan indgå i en konstruktiv dialog med tilbudsgivere. For at sikre opmærksomhed på effekten af at stille krav, angives de centrale forudsætninger, der er for at effekten kan opnås.

Derudover kan en række tværgående forhold have betydning for ambitionsniveauet for de krav, der kan stilles, og hvilke effekter der kan opnås. Disse forhold bør man altid have in mente og de omfatter:

  • Det geografiske område, herunder afstande og befolkningstæthed.

  • Kritiske indkøbsbehov, fx medicin og fødevarer

  • Leverandørernes infrastruktur

  • Lovkrav, fx vil plug-in hybrid køretøjer under 3.500 kg ikke længere defineres som grønne køretøjer i den kommende EU-taksonomi, som træder i kraft i 2026 

Se anbefalingerne på Den Ansvarlige Indløber

20.06.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Flere og smartere dynamiske indkøbssystemer fra SKI

16.05.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Innovationsklausuler er et redskab til mere bæredygtige indkøb

10.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

De nye affaldsbeholdere i Randers er lavet af borgernes plastaffald

05.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Nye anbefalinger: Grønne transportkrav til ’last mile’

05.10.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Københavns Kommune stiller skærpede krav til virksomheder

19.08.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Kender du Verdens Bedste Indkøber?