Deadline for national implementering af EU’s nye affaldsregler bliver 5. juli 2020

Efter 2,5 års intensivt arbejde er ændringerne til de europæiske affaldsdirektiver nu vedtaget og offentliggjort. Medlemsstaterne skal have implementeret ændringerne i national lovgivning senest 5. juli 2020.

25.06.2018

Sponseret

DAKOFA

Den Europæiske Unions Tidende har nu offentliggjort ændringerne til affaldsdirektivet, emballagedirektivet, deponeringsdirektivet samt ELV-, batteri- og WEEE-direktiverne. Direktiverne træder dermed i kraft om 3 uger, dvs. den 4. juli 2018, og medlemsstaterne har så 2 år til at tilrette den nationale lovgivning.

Ændringerne omfatter som omtalt i tidlige nyheder bl.a. skærpede krav til affaldsforebyggelse, højere mål for genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv, krav om kildesortering af bioaffald og tekstiler, indførelse af producentansvar for emballageaffald samt flere krav til producentansvarsordningerne. Du kan læse mere om ændringerne i flere tidligere  nyheder fra DAKOFA, bl.a. i 

  • denne (Danmark skal genanvende 65% i 2035 – men hvad tæller med?),
  • denne (Affaldsforebyggelse bliver et centralt begreb i den kommende europæiske affaldslovgivning) og
  • denne (Nyt krav om separat indsamling af tekstiler).

Disse netop offentliggjorte direktiv-tekster er officielt gældende, og de danske versioner kan findes her:

Affaldsdirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald 

Emballagedirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/852 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Deponeringsdirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/850 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

Direktiverne om hhv. udrangerede køretøjer, batterier og WEEE: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD

04.07.2022DAKOFA

Sponseret

Hvordan måler vi affaldsforebyggelse?