Dansk Retursystem skruer op for ambitionerne: De sidste 10 pct. skal med

Dansk Retursystem har besluttet at skrue op for ambitionerne. Virksomheden ønsker at øge antallet af flasker og dåser, der kommer retur, selv om returprocenten allerede ligger på 90. Industrien efterspørger genanvendte materialer af høj kvalitet, og forbrugerne efterspørger fokus på bæredygtighed. De sidste 10 pct. udgør omkring 140 millioner emballager årligt – omregnet betyder det en yderligere besparelse på 10.200 tons råstoffer og 14.300 tons CO2.

Den varme sommer påvirker naturligvis mængden af drikkevarer, der konsumeres i Danmark, og det influerer på mængderne, der kommer retur til genanvendelse. Hen over sommeren er mængderne steget med omkring 17 pct. det vil sige fra ca. 3,5 mio. om dage.

Med en ny klimakampagne skærper Dansk Retursystem tonen og trækker linjerne skarpt op. Det gælder om at få alle emballagerne tilbage i det cirkulære system. Det skal i første omgang ske ved at tiltrække danskernes opmærksomhed gennem en kampagnefilm og konkurrencen ’Det nationale Pantspil’, som giver alle danskere mulighed for at vinde en præmie, blot ved at returnere deres pantflasker eller -dåser i automater og til salgssteder i hele landet.

”Vi tager nye midler i brug, og vi har skærpet tonen for at minde om alvoren i klimaudfordringerne. Vi er selvfølgelig klar over, at vi ikke kan redde verden udelukkende ved at genanvende flasker og dåser. Men budskabet er, at selv hvis du ikke vinder, så vinder miljøet. Ja, så vinder vi faktisk alle sammen,” siger administrerende direktør i Dansk Retursystem, Lars Krejberg Petersen, der understreger, at man også ønsker at fortælle forbrugerne, at det har en reel betydning, at man returnerer sin pantemballage frem for at smide den i skraldespanden.

For selv om indsamlingen af flasker og dåser kan virke som en dråbe i havet, udgør det stadig relativt store mængder, som kan ses på klimaregnskabets bundlinje. De 10 pct. som i øjeblikket ikke kommer retur er, omregnet til antal, ca. 140 millioner flasker og dåser årligt, og det vil spare mere end 10.200 tons råstoffer og omkring 14.300 tons CO2, hvilket svarer til CO2-udledningen for en by på størrelse med Gudhjem.

Øget interesse og opmærksomhed
”Vi oplever en stigende interesse politisk og fra forbrugerne. Derfor tror vi, at tiden er moden til, at vi tager endnu et skridt og løfter pantsystemet til næste niveau. Klimaforandringerne rykker tættere på, jorden har ikke uanede mængder råstoffer, og vi ser øer af plastik dukke op i havene. Det har fået mange til at give udtryk for, at de gerne vil gøre en forskel”, siger Lars Krejberg Petersen.

Interessen for den cirkulære økonomi kommer også fra industrien, som efterspørger genanvendte materialer, så de kan forsikre deres kunder om, at de leverer bæredygtige produkter.

”Derfor er det vigtigt, at vi får de sidste 10 pct. med, så vi i fremtiden kan sikre en endnu højere forsyning i et allerede velfungerende pantsystem. Ligesom det er afgørende, at vi fortsat kan levere en høj kvalitet, så det materiale, der genanvendes, lever op til de skrappe krav, der er til fødevareemballager”, forklarer Lars Krejberg Petersen og henviser i den sammenhæng til en rapport som DTU lavede for Miljøministeriet i juni 2018 vedrørende kvalitet i genanvendelse. Rapporten viser entydigt, at det danske pantsystem sikrer den bedste cirkulære økonomi, når det gælder genanvendelse af engangsemballager på flasker og dåser.

Fakta

Fem år med øget vækst
Henover de seneste fem år har virksomheden oplevet en markant vækst på mere end 30 pct. i antallet af engangsemballager, som kommer tilbage i det cirkulære system. Sidste år modtog de mere end 1,2 milliarder, som er det højeste antal nogensinde, og returmængderne for de seneste måneder, som har været præget af ekstraordinære høje temperaturer, viser en stigning på 17 pct. i forhold til sidste år.

12.06.2024Dansk Retursystem

Sponseret

NTO skal levere automatiseret optælleanlæg til ny pantfabrik

30.05.2023Dansk Retursystem

Sponseret

Dansk Retursystem er Danmarks bedste arbejdsplads til inklusion

13.06.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Samarbejde om indsamling af pant

12.06.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Pant-app giver dig pengene digitalt

27.01.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Nu kan grønne plastflasker også blive til nye

18.06.2021Dansk Retursystem

Sponseret

På vej mod et CO2-neutralt pantsystem?