Dansk Retursystem: CSR-certificering skal leve gennem medarbejderne

Miljøvirksomheden Dansk Retursystem er blevet officielt CSR-certificeret. Det skete efter to års målrettet arbejde med at opbygge et CSR-ledelsessystem, der kan understøtte fokus på mennesker, miljø og økonomi. Alle ansatte var involveret.

CSR-chef Peter Harpsøe Engel (i midten) modtog CSR-certifikatet - her sammen med nogle af de kolleger, der er med i CSR-arbejdet.

CSR er en integreret del af Dansk Retursystems hverdag. For virksomheden er sat i verden for at sikre, at vi i Danmark genanvender alle engangsemballager med pant til gavn for klima, miljø og jordens ressourcebeholdning. Det betyder, at Dansk Retursystem driver virksomheden efter en cirkulær økonomisk forretningsmodel med fokus på de medarbejdere og interessenter, der er essentielle for virksomhedens succes. Men for et par år siden besluttede Dansk Retursystem sig for at gå et skridt videre og i samarbejde med medarbejderne gennemgå alle arbejdsgange for at sikre, at alle dele af virksomheden systematisk arbejder med CSR. Det har været en lærerig og brugbar proces, som i dag resulterede i, at virksomheden blev certificeret efter den danske standard DS 49001.

Med CSR-certificeringen har Dansk Retursystem fået dokumentation for, at den arbejder målrettet og ambitiøst ikke bare med sin kerneforretning, som er miljø og genanvendelse, men også de mange andre aspekter af CSR, herunder effektivitet, medarbejdere og omverden.

”CSR-certificeringen fik os til at gennemgå vores arbejdsgange med en tættekam. Det har handlet om at få defineret, hvad der er CSR inden for de enkelte arbejdsområder. Det betyder dels, at vi er blevet bevidste om, hvornår vi arbejder med CSR, og dels at vi har fået strammet op og forbedret vores arbejdsgange inden for de enkelte områder. Det betyder også, at vi har sat os nye CSR-mål, så vi kontinuerligt kan dokumentere, at vi forbedrer vores indsats og at vi bliver kontrolleret,” fortæller CSR-chef Peter Harpsøe Engel.

En certificering lever kun, hvis alle er med

For Dansk Retursystem er CSR-certificeringen mere end dokumentation. Den har bragt miljøvirksomheden igennem en lang og krævende proces, som har udviklet den.

”Det har kostet tid og kræfter at komme hertil, men arbejdet vil forsætte, så vi kan blive ved med at høste. Målet var, at alle medarbejderne var en del af processen og bidrog med erfaring og viden. Det lykkedes, og det har bl.a. ført til et styrket samarbejde på tværs”, fortæller Peter Harpsøe Engel og fortsætter:

”I processen med at vurdere og gennemgå arbejdsgange opstod et nyt samarbejde mellem tre afdelinger om at formulere en fælles tilgang for kundekontakt. Initiativet kom fra medarbejderne selv, og det skete, fordi det viste sig at give merværdi til CSR-arbejdet på området.”

Han ser samarbejdet mellem de tre afdelinger som et af flere eksempler på, hvor gavnligt processen med at blive certificeret har været for virksomheden.

”Og når medarbejderne er involverede på den måde, så er chancen for, at certificeringen kommer til at leve i hverdagen meget større.”

Faktaboks:

Dansk Retursystem er certificeret efter den danske CSR-standard DS 49001. Standarden stiller krav om, at virksomheden prioritere og arbejder med 7 CSR-parametre:

  • Ledelse
  • Menneskerettigheder
  • Arbejdsforhold
  • Miljøforhold
  • God forretningsskik
  • Forbrugerforhold
  • Lokal samfundsudvikling og -involvering.

30.05.2023Dansk Retursystem

Sponseret

Dansk Retursystem er Danmarks bedste arbejdsplads til inklusion

13.06.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Samarbejde om indsamling af pant

12.06.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Pant-app giver dig pengene digitalt

27.01.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Nu kan grønne plastflasker også blive til nye

18.06.2021Dansk Retursystem

Sponseret

På vej mod et CO2-neutralt pantsystem?

14.05.2020Dansk Retursystem

Sponseret

Populær pantstation vender tilbage til Rødovre Centrum