Danmark skal være førende inden for fremtidens grønne brændstoffer

Derfor er Dansk Standard med i et nyt PtX-partnerskab, MissionGreenFuels. Partnerskabets målsætning er at udfase de fossile brændsler i blandt andet skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri over de næste fem år.

Visionen for MissionGreenFules er at opnå en reduktion af fossile brændsler på 70 % i 2030 og et netto nul i 2050. Samtidig skal arbejdet med visionen være med til at understøtte dansk forskning, innovation, vækst, job og eksportpotentiale inden for grønne brændstoffer, hvilket standarder skal være med til at bane vejen for.

- Vi skal i mål med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70%. Det kræver, at vi udvikler fremtidens grønne brændstoffer. Der er et stort potentiale for en styrket dansk position inden for Power-to-X. Med en målrettet indsats, især inden for tung land- og skibs- og lufttransport, mener jeg det er muligt, at Danmarks energisystem i 2050 er baseret på 100 pct. vedvarende energi. Med de missionsdrevne partnerskaber bliver forsknings- og innovationsindsatsen konkret og målorienteret, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen i en pressemeddelelse fra Innovationsfonden.

Standarder baner vejen for eksport af grønne løsninger til internationale markeder

Partnerskabet er et led i én af Innovationsfondens fire missioner i deres grønne forskningsstrategi, de såkaldte Innomissions (IM). Ifølge den midlertidige formand for partnerskabet bag denne grønne mission, Kim Grøn Knudsen, chef for strategi og innovation i Topsøe, handler indsatsen især om at få produktionen af grønne brændsler op i skala og ned i pris.

- Hvis Danmark skal indtage den globale PtX-scene, så skal det være med stor effekt. Det betyder, at vi skal op i skala, hvad angår PtX-produktionen og på samme tid langt ned i omkostninger for produktionen. Det er skridtene på vej mod at blive en global førende nation på området, og det skal IM2 bidrage til, siger Kim Grøn Knudsen.

- Netop her kan standarder spille en rolle ved at skabe konsensus om fælles specifikationer på markedet, så man ikke skal forhandle dem individuelt for hvert produkt, siger Dorte Kulle, chefkonsulent i Dansk Standard, og fortsætter:

- Internationale standarder er nødvendige for at skabe grundlag for et fornuftigt marked for PtX-teknologier. Standarder sikrer enighed om mål for sikkerhed og kvalitet, og baner vejen for udbredelsen af nye, grønne løsninger. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder engagerer sig i udviklingen af standarder, så vi kan påvirke det internationale marked i en positiv retning.

Nye, grønne brændstoffer i fremtiden

PtX kan indgå i sammenhængende energisystemer, hvor man benytter ustabile vedvarende energikilder som fx vindenergi til at omdanne vand til brint og ilt. Efterfølgende indgår brinten som råstof i fx transportbrændstoffer.

På længere sigt skal der være fokus på udviklingen af helt nye og mere effektive processer til fremstilling, lagring og konvertering af grønne brændstoffer, der skal bidrage til den grønne omstilling. 

- Transport til vands, til lands og i luften belaster klimaet voldsomt meget. Derfor er en grøn omstilling af transportsektoren og udviklingen af grønne brændstoffer en af de mest afgørende veje til at blive et klimaneutralt samfund. Partnerskabet MissionGreenFuels står med en nøglerolle i forhold til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer, siger Anders Eldrup, forperson i Innovationsfonden i pressemeddelelsen.

Partnerskabsplatform der accelerer forskning, innovation og grøn omstilling

Den grønne mission søsættes med et nyt, fælles sekretariat, der skal fremme PtX og grønne brændstoffer i Danmark. Sekretariat er forankret på Aalborg universitet i samarbejde med klyngeorganisationen, Energy Cluster Denmark (ECD) og Dansk Center for Energilagring (DaCES).

GreenFuelsMission skal være den platform, som skaber rammerne for, at flere nye partnerskaber og tværgående samarbejder med aktører fra hele værdikæden kan blomstre og herigennem accelerere den grønne omstilling. Foreløbigt er næsten 60 partnere blandt virksomheder og videninstitutioner involveret i missionen.

Partnere

 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Copenhagen Business School
 • FORCE Technology
 • Alexandra Instituttet
 • Teknologisk Institut
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • Haldor Topsøe A/S
 • Danfoss A/S
 • Danfoss Drives A/S
 • Grundfos Holding A/S
 • Vestas Wind Systems A/S
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Ørsted A/S
 • Energinet
 • Energinet Systemansvar A/S
 • Mærsk A/S
 • Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
 • Green Hydrogen Systems A/S
 • DynElectro ApS
 • Hydrogen Valley
 • DFDS A/S
 • Copenhagen Airports International A/S
 • Aalborg Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Rønne Havn
 • Aabenraa Havn
 • Energy Modelling Lab ApS
 • PlanEnergi
 • EMD International A/S
 • Center Denmark Fonden
 • EA Energianalyse A/S
 • Copenhagen Infrastructure Partners
 • Copenhagen Infrastructure Projects
 • European Energy A/S
 • ENFOR A/S
 • 2-control ApS
 • Energicenter Nord ApS
 • Skovgaard Energy ApS
 • EWII Fibernet A/S
 • NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation)
 • Fonden Dansk Standard
 • Everfuel A/S
 • Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
 • Nel Hydrogen A/S
 • Energy Cluster Denmark
 • Dansk Center for Energilagring
 • SAS Danmark A/S
 • SkyNRG BV
 • Neste Oyj
 • Advanced Surface Plating ApS
 • Naboskab

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig