Danmark er ramt af et rigtigt skodproblem!

Uden sammenligning er cigaretskod antalsmæssigt den største udfordring, når det kommer til henkastet affald i Danmark.

11.10.2017

Sponseret

Annette Braunstein, DAKOFA

Dette var én af konklusioner i den seneste analyse udført af organisationen Hold Danmark Rent. Det er dog ikke nyt, at skod er i overtal rent antalsmæssigt, men det nye er, at skod i store og små mængder, som den eneste type affald er fundet på samtlige lokaliteter, som analysen fra 2016 arbejder med.  Udover at skod findes i store mængder i bymidten og i trafikknudepunker findes de også i store mængder på arealer rundt om uddannelsesinstitutioner.

Er henkastet affald et udtryk for at sammenhængskraften i samfundet er på spil?
I analysen, som også indeholder en kvalitativ undersøgelse af borgernes holdninger til henkastet affald, fremgår det, at mange udtrykker det som mangel på respekt for fællesskabet samt dovenskab. Der er ligeledes en delmængde som mener, at dette blot er en del af gadebilledet.

På baggrund af analyseresultater, og ikke mindst de 1650 kvalitative borgerinterviews, giver Hold Danmark Rent et bud på hvordan henkastet affald synes at have en effekt på samfundet som helhed og citerer en borger, som udtrykker det på denne måde: ”Et samfund med skrald i gaderne er udtryk for et samfund i forfald”, og det tyder på at der blandt borgerne er en bred enighed om, at affald i gaderne og i naturen fortæller noget om, hvordan vi som samfundsborgere fungerer med hinanden. En anden borger siger: ”Et kvarter uden affald giver mig en vis fornemmelse for kultur” og med det mente borgeren, at ordentligheden og omtanken for hinanden, symboliserer den kultur, hvori han hører hjemme. Dermed rimer et miljø uden affald ikke blot på tryghed og fælleskab, men også på kultur og betydningen af at betænke sine medborgere med sin gode skraldeadfærd.

Hvordan kommer vi affaldet på gader og stræder til livs?
Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer afholder 31. oktober ”Affald på afveje – affald i det offentlige rum”, som sætter fokus hvordan vi får affaldet den rette vej.

I takt med, at det offentlige rum, såsom parker og strande, i stigende grad anvendes til sociale arrangementer indtages også langt flere fødevarer i engangsemballager. Denne udvikling genererer langt større mængder affald indsamlet i det offentlige rum samt langt mere henkastet affald.

Konferencen kommer hele vejen rundt om problematikkerne – hvad er mængderne, kilderne og ikke mindst udgifterne til håndteringen af det henkastede affald? Derudover vil der blive stillet skarpt på de juridiske regler inden for området – hvem må hvad i krydsfeltet mellem offentlige og private arrangører? Endelig vil der blive lagt vægt på erfaringsudveksling om ordninger og sortering i det offentlige rum samt på videndeling om nudging og andre adfærdsmæssige indsatser fra både kommuner og organisationer rundt om i landet.

Kom og hør bl.a. Hold Danmark Rent samt en masse kommunale tiltag, erfaringer og løsninger til, hvordan vi kan forbedre indsamling og sortering af affald i det offentlige rum.

Se alt om konferencen her på DAKOFAs hjemmeside

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD