CSRD – Husk arbejdet med governance og anti-korruption

Med de nye regler om bæredygtighedsrapportering, skal større danske virksomheder snart begynde at rapportere om en række ESG forhold. Kravene bliver fastsat i ESRS rapporteringsstandarderne, herunder governance standarden G1, som bl.a. fokuserer på governance og anti-korruption.

Governance og anti-korruption
Arbejdet med anti-korruption er en vigtig del af danske virksomheders arbejde med governance og risk management, da korruption har store negative konsekvenser for både virksomheder og samfund. Korruption kan lede til økonomiske tab, juridiske undersøgelser og sanktioner, negativ omtale samt tab af forretningsmuligheder. Ved at styrke indsatsen mod korruption kan virksomheder minimere risici og opbygge en mere bæredygtig forretningsmodel. Samtidig kan virksomhederne leve op til deres samfundsansvar og hjælpe med at bekæmpe korruption på samfundsniveau ved at fremme etisk adfærd, retfærdig forretningspraksis og et bæredygtigt samfund.

Kom i gang med anti-korruption
Danske virksomheder bør udvikle en skriftlig anti-korruptionspolitik eller code of conduct, der tydeligt definerer virksomhedens holdning til korruption. Politikken bør forankres på tværs af virksomheden og omfatte alle former for korruption, deriblandt synet på gaver samt bestikkelse og interessekonflikter. Herunder hører også et tydeligt ledelsesengagement, der udviser en forpligtelse til at bekæmpe korruption.

Ved at skabe en åbenhedskultur kan virksomhederne understøtte deres medarbejdere, så de føler sig trygge ved at rapportere mistanke om korruption. Dette kan ske gennem interne whistleblower-ordninger. Derudover kan kurser, workshops og kommunikationskampagner fremme en bevidsthed om vigtigheden af anti-korruption og etisk adfærd blandt medarbejdere og ledelse.

Gennem en risikovurdering kan virksomhederne identificere de områder, hvor de er mest udsatte for korruptionsrisici på tværs af sektorer, lande eller forretningsprocesser. Ved udvælgelsen og vurderingen af leverandører og forretningspartnere kan due diligence-processen hjælpe med at sikre, at standarderne for anti-korruption overholdes i hele værdikæden. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, samarbejdet med udenlandske virksomheder fra lande med mindre strenge krav til anti-korruption. Gennem arbejdet med anti-korruption både indadtil og udadtil kan danske virksomheder fremme gennemsigtighed og ansvarlighed på tværs af virksomheder og samfund.

DI stiller skarpt på standarden G1
For at forberede vores medlemmer på rapporteringskravene, har DI etableret en følgegruppe for CSRD. Vi orienterer bl.a. løbende følgegruppens medlemmer om udviklingen, og vi har holdt en lang række webinarer om de nye krav – helt specifikt har vi med vores eksperter på de forskellige områder, gennemgået hver eneste rapporteringsstandard én for én.

På den anden side af sommerferien holder vi et webinar med fokus på den sidste generelle rapporteringsstandard, nemlig ESRS G1 standarden om governance. Datoen er endnu ikke fastsat, men vil blive meldt ud til følgegruppens medlemmer snarest muligt.

Er din virksomhed medlem af DI, og er du interesseret i at blive medlem af DI´s CSRD følgegruppe, kan du læse mere og tilmelde dig her: Nu kommer de nye lovkrav til bæredygtighedsrapportering (danskindustri.dk)

Du kan se eller gense alle DI´s webinarer om bæredygtighedsrapportering her: Webinarer om bæredygtighed og ESG - DI (danskindustri.dk)

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG Compliance - hvordan tæmmer man monsteret?

Hvad kan virksomheder gøre for at komme i mål med ESG-compliance – og hvem kan hjælpe med at få det til at ske? Vi ser på compliance i bred forstand, men har særligt fokus på CSRD.

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning

13.06.2023Dansk Industri

Sponseret

CSRD – Husk arbejdet med governance og anti-korruption

30.05.2023Dansk Industri

Sponseret

ESG kompetencer er afgørende for den bæredygtige omstilling