CSR Kompasset: 6 trin i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring

Find inspiration til arbejdet med ansvarlig leverandørstyring på CSRKompasset.dk og brug værktøjets download-muligheder.

CSRKompasset.dk hjælper jer på vej med ansvarlig leverandørstyring.

Hvad går det ud på?

CSR Kompasset har siden den første udgave, der blev lanceret i 2005, været et populært og velbesøgt værktøj. Værktøjet er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Industri og Erhvervsstyrelsen, og er opdateret på baggrund af de nyeste internationale retningslinjer, herunder særligt FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Hvem kan bruge værktøjet?

Værktøjet kan bruges af virksomheder, som gerne vil i gang med at arbejde med CSR og især ansvarlig leverandørstyring. Men der er også inspiration at hente for virksomheder, som allerede er godt i gang med at arbejde med CSR.

”CSR Kompasset er let at bruge for både små og store virksomheder, der gerne vil sikre sig, at deres leverandører lever op til de internationalt aftalte principper om god virksomhedsadfærd. Rent praktisk kan virksomhederne downloade flere dokumenter, som kan tilpasses virksomhedernes egen kontekst. Det gør det simpelthen lettere for virksomhederne at have fokus på CSR i deres daglige arbejde”, siger chefkonsulent i Dansk Industri Christine Jøker Lohmann.

Da værktøjet både er i en dansk og en engelsk version, er der god mulighed for at anvende CSR Kompasset i dialogen med sine leverandører. Så har de også mulighed for selv at tage initiativ til arbejdet med ansvarlig leverandørstyring i egen leverandørkæde.

Seks trin i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring

CSR Kompasset bygger på seks trin i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring. De fører virksomheder gennem opstart, og de overvejelser der ligger heri, og videre gennem processen og dialogen med leverandørerne, til afrapportering og kommunikation om indsatsen.

De seks trin i CSR Kompasset:

  1. Afklar jeres ambitionsniveau og hvordan I organiserer jer internt.
  2. Lav en risikovurdering på jeres leverandører, og lav en handlingsplan på de leverandører der har højst risici.
  3. Udarbejd jeres krav og forventninger til jeres leverandører.
  4. Vær i løbende dialog og evaluer jeres leverandører.
  5. Følg op på handlingsplanen og samarbejd med leverandørerne om forbedringer.
  6. Kommuniker jeres indsats internt og eksternt.

Undervejs kan downloades forskellige templates såsom en Code of Conduct , et selvevalueringsskema hvor leverandørerne selv kan angive, om de lever op til kravene i jeres Code of Conduct, samt en tjekliste til leverandørbesøg, som I kan bruge, når I skal evaluere om jeres leverandører lever op til jeres Code of Conduct.

Læs mere

Besøg værktøjet her: CSRKompasset.dk

Læs om CSR og internationale krav, standarder og forventninger til virksomheder på Dansk Industris hjemmeside.

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning