Byens Køkken i Odense fanger ’energifråserne’

Maskiner og andet udstyr i landets storkøkkener tegner sig for et anseeligt energiforbrug. Det vil POGIs nye indkøbsmål gøre op med, og fra nu af skal indkøberne gå efter de maskiner, som præsterer bedst gennem hele levetiden.

Foto: Colourbox.dk.

Maskiner og andet udstyr i landets storkøkkener tegner sig for et anseeligt energiforbrug. Det vil POGIs nye indkøbsmål gøre op med, og fra nu af skal indkøberne gå efter de maskiner, som præsterer bedst gennem hele levetiden. Men også ’energiadfærden’ hos køkkenpersonalet og de små justeringer i dagligdagen skal ses efter i sømmene.

I POGIs nyreviderede indkøbsmål for husholdnings- og storkøkkenudstyr står der, at indkøberne, hvor det er muligt, skal anvende TCO-beregninger som økonomisk tildelingskriterium i stedet for indkøbsprisen alene. TCO står for Total Cost of Ownership, og betegner de omkostninger, der er forbundet med at købe og efterfølgende eje og drifte maskiner som fx opvaskemaskiner, kipgryder- og stegere, ovne og frysere.

Men ét er at indkøbe produkter, der er de mest økonomisk og miljømæssigt fordelagtige over hele brugsperioden. Noget andet er at bruge dem rigtigt i dagligdagen. Derfor ligger der i indkøbsmålet også en opfordring til at ”fremme energi- og miljørigtig adfærd blandt storkøkkenpersonalet”.

Bæredygtighed er en del af vores DNA

Det med vaner og adfærd kan man tale med om hos Byens Køkken, som indgår i organisationen Mad og Frivillighed under Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Byens Køkken består af et centralt produktionskøkken og modtagekøkkener på otte plejecentre i den fynske POGI-kommune. Samlet set leverer Byens Køkken mad til 2500 af kommunens borgere og  beskæftiger i alt ca. 90 medarbejdere.

- Hos Byens Køkken er bæredygtighed og minimering af ressourceforbrug en helt integreret del af hverdagen. Det gælder både, når vi indkøber nye maskiner, skræller gulerødder og ser på vores rutiner. Jeg tror, at alle ved, at det er en del af det at være ansat hos os. Det er en del af vores DNA, fortæller Jette Eggers, der er leder af Byens Køkken.

Skal opvaskemaskinen slukkes i pauser?

Ønsket om at involvere medarbejderne passede derfor som hånd i handske til adfærdskampagnen ’Fang frådserne´, hvor det handler om at optimere energivanerne i køkkenet, blandt andet ved at opsætte målere på forskellige maskiner for at kunne monitorere energiforbruget. Alle i køkkenet kunne følge med via skærme med lagkagediagrammer.

- Resultatet var at selv små tiltag, som vi ikke troede havde nogen betydning, viste sig at have en mærkbar effekt. Et godt eksempel er vores tunnelopvaskemaskine. Vi havde en forestilling om, at vi ikke skulle slukke for maskinen, når opvaskeren gik til pause, for så ville det kræve mere strøm, når varmvandsbeholderen senere skulle genopvarme skyllevandet. Men det viste sig ikke at have nogen betydning. Måleren viste, at vi faktisk sparede strøm, når vi huskede at slukke for den. Det slog også positivt ud, hvis vi ventede med at tænde den til 30 minutter inden opvaskeren mødte ind om morgenen, siger Jette Eggers.

Nye varmebælter og justering af timere

Opvaskemaskinen var ikke den eneste strømsluger, Jette Eggers og hendes medarbejdere har fanget i Byens Køkken. Blandt andet så de nærmere på ventilationssystemet. Her sidder der en timer på i forvejen, men de begyndte at undersøge, hvad det ville betyde, hvis de justerede timeren. Kunne de i virkeligheden starte ventilationen lidt senere og slukke dem tidligere? Og behøvede de at være tændt i weekenderne og på helligdage?

- Vi regnede også på, hvad det ville betyde, hvis vi fx hævede temperaturen i vores frysere med én grad, men det viste sig ikke at være muligt. Vi bruger fryserne til indfrysning af brød, kager og boller. Det viste sig, at hvis vi hævede temperaturen bare lidt ville selve indfrysningen tage længere tid, og det havde andre konsekvenser, som vi ikke ville leve med. Til gengæld er der sat såkaldte varmebælter på fryserne, så kulden bliver inde i fryseren, når døren åbnes, fortæller hun.

Mange bække små

Jette Eggers regner med, at de nye tiltag vil give en el-besparelse på 5-8 %, hvad der svarer til et sted mellem 27-40.000 kroner om året og ca. 5,3 ton mindre CO2-udslip.

- Det er de ’mange bække små’-princippet, som er i spil her. Vaner skal ændres lidt og tekniske installationer justeres, men det er vigtigt, at det er nemt for medarbejderne at gå til. Det må ikke blive til ekstraopgaver i en i forvejen travl hverdag. Og så er synligheden vigtig, fx i form af skærme, hvor man kan følge med i energiforbruget. Det er en smaddergod motivationsfaktor, siger hun og opfordrer producenterne af storkøkkenudstyr til at tænke med.

- Mange af maskinerne er koblet til strøm døgnet rundt, så vi ikke har mulighed for at slukke helt for dem. Det gælder blandt andet for de store kipgryder- og stegere, som er monteret i gulvet. Det kunne jeg godt tænke mig at få en dialog med producenterne om, siger Jette Eggers.

Energi- og miljørigtig adfærd

I POGIs indkøbsmål for husholdnings- og storkøkkenudstyr står der:

’POGIs medlemmer skal sikre, at der gennemføres en aktivitet, som det vurderes kan fremme energi- og miljørigtig adfærd blandt storkøkkenpersonalet med udgangspunkt i Energistyrelsens storkøkkenvejledning og Energistyrelsens materialer til at gennemføre en adfærdskampagne.’

Link til Storkøkkenvejledningen (https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/vejledninger/storkoekkenvejledningen)

Link til Adfærdskampagne

https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktojer/adfaerdskampagne

’Fang fråserne’, som nævnes i artiklen er et samarbejde mellem FlexMeter og KENN Storkøkken.

Læs mere om kampagnen her: https://fraaserne.dk/

20.06.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Flere og smartere dynamiske indkøbssystemer fra SKI

16.05.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Innovationsklausuler er et redskab til mere bæredygtige indkøb

10.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

De nye affaldsbeholdere i Randers er lavet af borgernes plastaffald

05.01.2023Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Nye anbefalinger: Grønne transportkrav til ’last mile’

05.10.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Københavns Kommune stiller skærpede krav til virksomheder

19.08.2022Forum for Bæredygtige Indkøb

Sponseret

Kender du Verdens Bedste Indkøber?