Blog: En bæredygtig verden kræver indsats fra kritisk masse af virksomheder

Hvis vi skal nå målsætningen om en bæredygtig verden i 2030, kræver det, at den kritiske masse af virksomheder er med. Derfor arbejder vi aktivt for at øge kendskabet til forretningsmulighederne i bæredygtighedsdagsordenen, blogger direktør og COO Thomas Bustrup, DI.

Thomas Bustrup, COO/Direktør.

Bæredygtighed er solidt forankret blandt danske virksomheder. Ni ud af ti virksomheder har indført konkrete initiativer og har forretningsmæssig fokus på bæredygtighed, mens et stigende antal arbejder strategisk med FN’s verdensmål.

Det viser en dugfrisk undersøgelse, som vi har gennemført blandt vores medlemmer. Og det er bestemt positive takter i en tid, hvor bæredygtighed efterhånden er blevet et grundvilkår for virksomheder.

Bæredygtighed er ikke et nyt fænomen i hverken Danmark eller dansk erhvervsliv. Men dagsordenen har fået ny opmærksomhed i takt med, at FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har vundet frem. De 17 verdensmål går ud på at løse de største globale udfordringer inden udgangen af 2030 og blev enstemmigt vedtaget i FN i 2015. Siden da har bæredygtighedsdagsordenen udviklet sig til en global mega-trend, som også har vundet genklang blandt virksomheder over hele verden.

Dels udgør verdensmålene en ny ramme og et nyt globalt sprog for virksomheders kommunikation om forretningsaktiviteter, der bidrager positivt til en bæredygtig udvikling. Dels rummer verdensmålene væsentlige forretningspotentialer for de virksomheder, som formår at levere de nødvendige løsninger, der skal til for at løfte de globale udfordringer, som målene repræsenterer. 

I den henseende er det positivt, at der er et godt match mellem dansk erhvervslivs styrkepositioner og de globale udfordringer, som verdensmålene repræsenterer. Vores nye undersøgelse viser nemlig også, at danske virksomheder ligger helt i top blandt EU15-landene med hensyn til eksport af bæredygtige løsninger, såsom grøn energiteknologi, ren-luftsteknologi, vandteknologi og fødevareingredienser, der bidrager til at forbedre miljøet og spare på vores ressourcer. 

Den solide forankring af bæredygtighed i dansk erhvervsliv vidner om, at danske virksomheder allerede tager de globale udfordringer alvorligt. Samtidigt giver det danske virksomheder et stærkt udgangspunkt for at gribe de globale forretningsmuligheder, der ligger og venter i den stigende globale efterspørgsel efter bæredygtige løsninger.

Jeg glæder mig over, at danske virksomheder allerede er i fuld gang med at arbejde med bæredygtighed og tage verdensmålene til sig. For hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at nå målsætningen om en bæredygtig verden inden 2030, er det helt afgørende, at den kritiske masse af virksomheder er med.

Derfor arbejder vi i DI aktivt for at øge kendskabet til forretningsmulighederne i bæredygtighedsdagsordenen samtidig med, at vi understøtter virksomhedernes strategiske arbejde med bæredygtighed i almindelighed og FN’s verdensmål i særdeleshed.

I dag deltager jeg i en åben høring i Folketinget, hvor jeg vil fortælle om danske virksomheders engagement i bæredygtighedsdagsordenen. Samtidig vil jeg opfordre til, at de politisk bestemte rammevilkår tilpasses, så de i højere grad understøtter virksomhedernes bæredygtige engagement. 

Læs DI’s analyse: Ni ud af ti danske virksomheder gør bæredygtig forretning

Her kan du læse flere blogs fra projektet ”Fra filantropi til forretning” eller på projektets LinkedIn profil

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning