Berendsens verdensmålsarbejde er blevet certificeret

Hvordan ved man, om ens arbejde med verdensmålene er ”godt nok”? Hvis man er vaskerigiganten Berendsen, så spørger man Bureau Veritas og bliver den første virksomhed i verden, der bliver Verdensmålsceritificeret.

Louise Elver er CSR-chef hos Berendesen. Foto: Berendsen.

08.06.2020

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Siden 1990’erne har Berendsens vaskerier hver måned målt og nedbragt forbruget af vand, energi og vaskemidler. Desuden har 85 % af deres tekstiler mindst ét af mærkerne: Svanemærket, EU-Blomsten og OEKO-TEX – og Berendsen har som vision, at de vil drive CSR-agendaen på det danske marked.

Verdensmålscertificeringen fik de i foråret 2020, efter et heldigt sammentræf og et udvidet samarbejde.

”Vi har i mange år været Svanemærket og certificeret inden for miljø, arbejdsmiljø, kvalitet, CSR og hygiejne. Som en del af vores certificeringer får vi audits en gang om året, hvor eksterne konsulenter tjekker, at vi lever op til lovkrav samt kravene i vores certificeringer. I februar 2019 var tre konsulenter fra Bureau Veritas på audit hos os, og i den periode var vi i fuld gang med at væve verdensmålene ind i vores CSR-strategi. Det brugte vi en del tid på at tale om under audit,” fortæller CSR-chef i Berendsen, Louise Elver.
 

KRITERIER FOR CERTIFICERING OP MOD DE 17 VERDENSMÅL

 • Organisationen skal vurdere alle bæredygtighedsmål mht. deres nuværende status i organisationen samt de respektive muligheder og risici i forhold til bæredygtighed for henholdsvis organisationens processer, dens produkter og/eller services og dens væsentligste leverandørkæder. Vurderingen skal afspejle det internationale perspektiv for bæredygtighedsmålene
 • Organisationen skal udarbejde en strategi for, hvordan den arbejder med bæredygtighed, der afspejler bæredygtighedsmålene på baggrund af deres nuværende status i organisationen samt de respektive fundne risici og muligheder i forhold til bæredygtighed
 • Den udarbejdede strategi skal være omsat til strategiske mål og tilhørende planer, der som minimum skal angive: ansvarlig person, hvad der forsøges opnået, overordnet hvordan det forventes gennemført, samt forventet tidsplan
 • Der skal for de næste 3 år være fastsat operative mål og tilhørende handleplaner, der er i overensstemmelse med de strategiske mål
 • Den udarbejdede strategi skal være kendt og accepteret i bestyrelse/ejerkreds/topledelse, og der skal være afsat de nødvendige ressourcer til at sikre gennemførelse af både de strategiske mål og de konkrete mål.
 • De strategiske og operative mål skal overvåges løbende for at sikre deres gennemførelse
 • Organisationen skal løbende forbedre sin præstation, hvad angår opnåelse af bæredygtighedsstrategien og de tilhørende strategiske og operative mål
 • Strategien og de strategiske mål skal være kendt blandt den øvrige ledelse og relevante nøglepersoner i organisationen
 • Organisationens kommunikation om bæredygtighed skal være i overensstemmelse med resultatet af de ovennævnte krav

Som minimum skal topledelsen en gang om året foretage en evaluering af bæredygtigehedsarbejdet, der bl.a. skal omfatte:

 • Nye og ændrede eksterne og interne forhold ift. bæredygtighedsarbejdet
 • Ajourføring af organisationens vurdering af bæredygtighedsmålene mht. deres nuværende status i organisationen samt de respektive muligheder og risici ift. bæredygtighed
 • Evaluering af nuværende strategiske og operationelle mål og deres respektive planer og fastsættelse af nye
 • Vurdering af om ressourcerne er tilstrækkelige til at sikre gennemførelse af både de strategiske mål og de konkrete mål, og om nødvendigt ajourføre tildelingen
 • Evaluere organisationens evne til at arbejde med bæredygtighed i alle relevante processer, og om nødvendigt iværksætte handlinger til at sikre dette

Der skal for alle ovennævnte krav sikres tilstrækkelig dokumenteret information for at kunne vurdere, om kravene er overholdt.

Kilde: Bureau Veritas Certification

Efterfølgende blev Berendsen kontaktet en af auditorerne, fordi Bureau Veritas ville forsøge at udvikle en metode til at verificere virksomheders arbejde med verdensmålene. De spurgte om vaskerivirksomheden havde lyst til at stille op som pilotcase. Det havde de.

”På det tidspunkt havde vi dog ikke forestillet os, at det ville ende med, at vi blev verdensmålscertificeret som den første virksomhed i verden, for det var først relativt sent i forløbet, at det stod klart, at Bureau Veritas i stedet for at knække koden til at lave en verifikation af virksomheders arbejde med verdensmålene – udviklede en egentlig verdensmålscertificering,” siger Louise Elver.

Alt som det skal være
Bureau Veritas Certification og Berendsen har allerede samarbejdet i mange år. Berendsen var en af de 10 første virksomheder i Danmark, der blev certificeret efter CSR-standarden DS 49001 i 2012, og deres vaskerier er certificerede indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed og bliver løbende auditeret af Bureau Veritas Certification.

Ole Overgaard er Lead Auditor hos Bureau Veritas Certification – og som han fortæller, viste screeningen, at Berendsen både tænker og handler ud fra verdensmålene:

”I forbindelse med verdensmålscertificeringen af Berendsen har jeg mødt en masse engagerede medarbejdere, som har udvist en stor grad af motivation i forhold til at gøre en forskel i forbindelse med verdensmålene. Verdensmålene er blevet en naturlig og integreret del af det daglige arbejde hos Berendsen, og virksomheden har omsat målene til håndgribelige aktiviteter. Engagementet er markant – fra topledelsen og ud i alle vaskerier – og virksomhedens rejse mod verdensmålene er kommet godt fra land,” siger han.

Louise Elver er da også hurtig til at sende æren videre til Berendsens medarbejdere.

”Det er vores dedikerede medarbejdere, der fører vores planer for verdensmålene ud i livet – og de kan være rigtig stolte af, at vi nu har fået en blåstempling af det arbejde”.

Hvad certificeringen konkret går ud på fremgår af faktaboksen.

Sundt – men også lidt hårdt
Audit i forhold til verdensmålscertificering går ud på, at auditørerne gennemgår de forskellige elementer i certificeringen og at virksomheden skal dokumentere sin indsats. Nogle gange er det nemt og andre gange mere udfordrende.

”På audit var der særligt fokus på vores kædeansvar og arbejde med de 169 delmål. Desuden vurderede de lederskabet, og vores ressourceallokering til aktiviteterne. Det var relativt nemt for Bureau Veritas at eftervise vores danske kontekst gennem de aktiviteter, vi har igangsat. Men vores indsats i vores leverandørkæde og ud mod kunderne var mere vanskelig for dem at tjekke, og det blev tydeligt for os selv, at det er verdensmålsarbejdet i leverandørkæden, der er vores svageste led,” siger Louise Elver.

Det er Berendsen nu i fuld gang med at rette op på.

”Vi har bl.a. iværksat en ny metode til at risikovurdere vores leverandører. Dialogen på audit gav os værdifuld sparring, og det var utrolig sundt for os at få et udefra og ind-blik på vores arbejde med verdensmålene og blive udfordret på valg og fravalg. Også selvom det gjorde lidt ondt, mens det stod på, for arbejdet med verdensmålene er i høj grad hjerteblod,” fortæller Louise Elver.

CSR-strategi med verdensmål
Berendsen har store ambitioner om at være med til at skabe en bedre verden. Det er en af grundene til, at Berendsen har vævet FN’s verdensmål ind i deres nye CSR-strategi, så de sikrer, at deres indsatser ikke blot giver mening for deres egen forretning, men også bidrager til at skabe en mere bæredygtig udvikling.

”Der findes ikke en vigtigere fælles agenda end verdensmålene – men gode intentioner gør det ikke. Hos Berendsen har vi kortlagt samtlige af FN’s 17 verdensmål og 169 delmål i forhold til hvilke mål, vi har størst mulighed for at påvirke – og de mål er forankrede i vores CSR-strategi og en rettesnor for alle led af vores forretning,” fortæller hun.

Berendsens nye CSR-strategi bygger på analyser af bl.a. markedets behov og interviews med deres kunder, samarbejdspartnere og eksperter.

”Vi har en størrelse og indflydelse, som giver os en unik mulighed for at gå forrest og præge markedet, vores kunder og leverandører i en mere bæredygtig retning. Vores nye CSR-strategi viderefører vores indsats med at miljøoptimere vores produktion og tage ansvar for vores medarbejdere – og desuden skærper strategien vores fokus på, hvordan vi køber ansvarligt ind og udvikler nye bæredygtige produkter og services”, siger Louise Elver.

Fire verdensmål og tre ledestjerner
Til den nye CSR-strategi analyserede man samtlige 169 delmål under verdensmålene i forhold til, hvordan Berendsen påvirker dem negativt eller positivt og direkte eller indirekte. Det blev til et gigantisk Excel-ark.

Ud fra den kortlægning kunne man se, at der er fire af verdensmålene, som virksomheden i særlig høj grad har mulighed for at påvirke, og det er derfor de fire, de fokuserer på i strategien. Det er målene, der handler om sundhed og trivsel, bæredygtig energi, anstændige jobs og økonomisk vækst samt ansvarligt forbrug og produktion.

”Derudover kan vi se, at vi på tre områder har en særlig mulighed – og derfor også en særlig forpligtelse – til at gøre en forskel. De områder kalder vi vores ledestjerner, og for dem har vi sat ambitionsniveauet så højt, at vi ikke arbejder med 2021-mål som i resten af strategien, men med 2030-målsætninger,” fortæller Louise Elver.

”De tre ledestjerner handler om, at vi skal få et 100 % cirkulært tekstil-flow, 100 % grøn transport og sætte endnu mere fokus på at skabe et fleksibelt og rummeligt arbejdsmiljø, som skal lede hen til, at vi bliver udnævnt til Danmarks bedste arbejdsplads. Vi kender endnu ikke den præcise vej til at indfri målene, men vi er i gang, og vi ved, hvor vi vil nå hen,” fortsætter hun.

Sammen om at skabe resultater
Den nye CSR-strategi hedder ”Sammen om ren samvittighed”. Det navn afspejler, at hver af Berendsens medarbejdere skal have en god følelse af, at dén måde, forretningen drives på, er den mest ansvarlige – og hvis noget ikke føles rigtigt for dem, skal Berendsen overveje, om de kan finde en mere bæredygtig vej frem. Samtidig viser navnet, at Berendsen oprigtigt tror på, at de bedst kan løfte CSR-strategiens mål ved at stå sammen internt og have et tæt partnerskab med deres kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

”At Berendsen i mange år har været CSR-pionerer er både værdifuldt for vores kunder, det udfordrer og påvirker vores samarbejdspartnere til at tænke bæredygtigt, og det styrker vores medarbejderes sammenhold. Alle CSR-strategiens mål er helt afgørende for, at vi forbliver en sund og solid forretning. CSR er en integreret del af vores forretning, og det giver os et stærkt fundament til at nå vores høje visioner”, siger Henrik Luxhøj, administrerende direktør hos Berendsen Danmark.

Dybere forpligtelse og stolte medarbejdere
Spørgsmålet er så, hvad Berendsen kan bruge deres verdensmålscertificering til? De arbejder jo i forvejen strategisk med verdensmålene.

”Med certificeringen har vi i endnu højere grad forpligtiget os til den bæredygtige udvikling, for fremover vil vi en gang om året få ekstern audit, hvor dygtige auditorer kigger os over skuldrene og tjekker, at vi arbejder med verdensmålene i hele værdikæden fra indkøb i leverandørkæden over vores egne vaskerier til de produkter og services, vi leverer til vores kunder,” siger Louise Elver.

Indtil nu har Berendsen anvendt verdensmålscertificeringen i deres kommunikationsarbejde.

”Det har forstærket kunder og potentielle kunder i deres opfattelse af, at vi driver vores forretning på en måde, der bidrager til en bæredygtig udvikling,” forklarer Louise Elver.

”Vi kan desuden se, at certificeringen er med til at skabe stolthed hos vores medarbejdere, for det er ikke særlig tit, at vi er først i verden med noget. Men det var vi her, og det kan vi alle sammen tage lidt af æren for,” afslutter Henrik Luxhøj.

Merkur Andelskasse

Sponseret

ESG-scoren er kejserens nye, sorte klæder

Energi Danmark A/S

Sponseret

Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: Verdensmål i forretningen

Det er ikke nyt, men det er stadig svært – hvordan tænker man verdensmålene ind i forretningsudvikling og strategi, frem for at arbejde med dem som en traditionelt CSR-værktøj? Vi undersøger, hvilke spørgsmål man skal stille sig selv og leder efter metoder og værktøjer til at komme på rette vej.

Relateret indhold

01.03.2024CSR.dk

Regenerativ: ’Vi har brug for at skabe håb og handle for fremtiden”

01.03.2024CSR.dk

Lagkagehuset giver kyllingerne mere plads

28.02.2024Optimeet ApS

Sponseret

Virksomheder øger fokus på bæredygtighed i møder og events

27.02.2024Red Barnet

Sponseret

Toms Gruppen fylder 100 år og forlænger værdifuldt partnerskab med Red Barnet

26.02.2024Merkur Andelskasse

Sponseret

Årsregnskab: Merkur leverer bedste resultat nogensinde - og deler ud af overskuddet

26.02.2024Valified

Sponseret

Finans som drivkraft for bæredygtig vækst & Impact

23.02.2024Odense Renovation

Sponseret

Ny lys opfindelse på skraldebilerne

21.02.2024Valified

Sponseret

Position Green og Valified lancerer banebrydende ESG-Løsning til brancheforeninger

Jobmarked

Se alle

Scanlux Packaging

ESG Manager til Scanlux Packaging

Som førende leverandør af branded emballage til europæisk detailhandel og e-handel, ønsker vi at intensivere vores ESG-indsatser. Derfor søger vi en engageret og erfaren ESG Manager, som vil spille en central rolle i den fortsatte udvikling og implementering af vores ESG-strategi.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

GPV

ESG Controller

Brænder du for at opbygge et ESG-miljø, hvor du får indflydelse på implementering af processer, sikre kvalitet og rettidig rapportering samt interaktion med ledere og andre stakeholdere på tværs af en global koncern?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Klima og GHGP – bliv en central del af ESG-området i BDO

Har du lyst til -og erfaring med at arbejde med bæredygtighed og klimadagsordenen hos Danmarks virksomheder? Så har vi stillingen til dig: ESG-konsulent hos BDO. Med rollen følger en unik mulighed for at kombinere din faglige viden og kompetencer inden for miljø, klimaregnskaber og CO2- reducerende tiltag med en central position i opbygningen af BDO’s ESG-afdeling.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Compliance Manager – develop our risk management strategy

Would you like to unfold and develop your expertise within IT risk management and compliance in a large, growing and global company?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

EY

Konsulent - Sustainable Finance og Risk & Compliance (Frederiksberg)

Tænk! Hvis din karriere kunne have en varig indflydelse på dig og på verden?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.03.2024

Sustainable Business Solutions ApS

Kickstart din karriere indenfor bæredygtighed allerede i praktikperioden

Drømmer du om at arbejde med bæredygtighed og skal du eller nogen du kender i praktik i foråret eller efteråret 2024? Så kan en praktik hos Sustainable Business Solutions måske lige være sagen.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

14.03.2024

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv søger CSR-konsulent

Dansk Erhverv søger en ny CSR-konsulent til vores CSR-team til at varetage og videreudvikle vores engagement på CSR- og ESG-området inden for medlemsservices, politisk interessevaretagelse, kommunikation, projekter og partnerskaber.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.01.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
CBS Executive Fonden
Uddannelse
Strategisk regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Dato

10.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

CBS Executive Fonden
Uddannelse
Agilitet Innovation og Forretningsudvikling

Lær de nyeste teorier om agilitet og få metodisk viden, som sætter dig i stand til at øge innovationskraften og forretningsudviklingen i din organisation. Kurset giver forståelse for vigtigheden og nyttigheden af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed.

Dato

15.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bureau Veritas Certification
Webinar
Webinar: Har du brug for en intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver?

Du har mulighed for at blive klogere på begrebet "sikkerhedsrådgiver", når vi afholder vores webinar den 18. januar 2024.

Dato

18.01.2024

Tid

13:15

Sted

Online

Bureau Veritas Certification
Møde
Netværksmøde: Food Waste & Loss

Gratis opstartsmøde den 31. januar 2024

Dato

31.01.2024

Tid

09:00

Sted

Bureau Veritas, Fredericia

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Klimahandling og Klimaregnskab i Praksis

Har du det operationelle ansvar for klimaregnskab og handlingsplaner? Så er dette hands-on kursus ideelt til at skabe overblik over klimadagsordenen, arbejde metodisk med klimadata, og udarbejde effektive klimahandlingsplaner baseret på anerkendte standarder.

Dato

29.02.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Klimakampen ApS
Workshop
Klimakampen - Marts 2024

Er du kontorets klimahelt? Saml dit hold og dyst mod dine kollegaer i at udføre klimavenlige handlinger i 4 uger. Tilmeld jer Klimakampen nu!

Dato

04.03.2024

Sted

Online