Bawat og Fortum tilbyder en onshore mobil behandling af ballastvand

Den danske virksomhed har udviklet en containerbaseret løsning til behandling af ballastvand, og virksomheden tilbyder sammen med Fortum en onshore mobil behandlingsservice til skibsejere som alternativ til stationære løsninger.

200 m3/h Bawat “one-pass” BWMS i en skræddersyet 30-fods container med oliefyret kedelsystem, varmeveksler, strømforsyning m.m..

Bawat A/S gør landvindinger med sin innovative løsning til behandling af ballastvand til den maritime sektor. Den danske virksomhed har udviklet en containerbaseret løsning til behandling af ballastvand, og virksomheden går sammen med Fortum, en nordisk cirkulær økonomi-virksomhed, og tilbyder en onshore mobil behandlingsservice til skibsejere som alternativ til stationære løsninger.

De to parter har indgået en aftale, hvor Bawat står for teknologi og hardware, og hvor Fortum tilføjer den mobile behandling af ballastvand til sin etablerede pallette af olie-vand services, der tilbydes til havne og terminaler.

”Vi er stolte af at kunne annoncere denne alliance med Fortum. Vi har tillid til, at vi har fundet det rette match på grund af vores partners renomme angående miljørigtige services”, udtaler Kim Diederichsen, CEO hos Bawat A/S.

Det fælles team Bawat og Fortum, der er blandt frontløberne inden for løsninger til mobilt at behandle ballastvand i international sammenhæng, får gavn af Fortums eksklusive rettigheder til vandbehandling i nordiske havne og terminaler.

“Vi servicerer allerede skibsfarten i de store havne i regionen, og vi betragter behandling af onshore ballastvand som en ny mulighed for at vækste forretningen”, fastslår Jonathan Cope, Salgsdirektør Danmark i Fortum Waste Solutions A/S.

”Da vi har en samarbejdsaftale, vil vi kunne svare hurtigt og tilbyde en omkostningseffektiv, energibesparende og mobil løsning, som ikke efterlader restprodukter. Vi ser dette partnerskab som en voksende udvikling af affaldsbehandlingsservices under principperne i den cirkulære økonomi”, siger Jonathan Cope. En mobil løsning der giver varmegenanvendelse, ingen brug af hjælpestoffer og uden restprodukter passer rigtig fint til vores mission om at udvikle bæredygtige løsninger til en renere verden. Han forklarer, at terminaler, havne, myndigheder og eksperter har udtrykt begejstring over at der nu kan tilføjes præcis denne slags mobile system til det nuværende mix af løsninger.

Præsentationen af et mobilt onshore behandlingssystem til ballastvand, der vil være tilgængeligt fra primo 2018, kommer lige til tiden. Løsningen tilbydes, samtidig med, at den kommercielle flåde over hele verden mødes med etobligatorisk krav om at implementere et behandlingssystem til ballastvand. Der skal afholdes en konference inden for den Internationale Maritime Organisation (IMO) i september i år, hvor standarden for udførelse indfases i løbet af et stykke tid. Intentionen med konferencen er at standse spredning af indtrængende vandarter, der kan forårsage ravage for lokale økomarinesystemer og føre til væsentlige økonomiske tab.

Yderligere information:

CEO Kim Diederichsen
Bawat A/S
Dr. Neergaards Vej 3
DK-2970 Hoersholm
Tel +45 29 12 34 20
www.bawat.com 

Jonathan Cope, Director, Sales Denmark
Fortum Waste Solutions A/S
Lindholmvej 3
DK-5800 Nyborg
Tel +45 21 82 43 16

Om Bawat A/S
Virksomheden blev grundlagt i 2011 med et formål om at udvikle og markedsføre teknologi inden for behandling af ballastvand i den maritime sektor. Nøgleaktionærer er MP Investment Management A/S, The Danish Maritime Fund, Return ApS, Homarus Holding A/S og Omni Group 2000 ApS. The Danish Green Investment Fund, The Danish Eco-Innovation Program, The Danish Nature Agency, The Market Development Fund har stået for support og financiering og er medfinancieret af den Europæiske Union.

08.03.2024Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjern­varme Fyn og Fortum fokuserer fremover på det nære samar­bejde

24.04.2023Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

14.10.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Circo® recycled plastic defies the conven­tions of fossil-based materials – new compound is carbon-neutral, yet on par with virgin plastic properties

20.01.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

29.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

22.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald