Bæredygtighed uden meromkostning

Når flere forbrugskunder aftager el fra samme nyopførte vedvarende energianlæg kalder vi det en Pulje PPA. Med en sådan aftale prissikrer du dit elforbrug i 10 år til en attraktiv, fast pris.

Pulje PPA - også for mindre virksomheder
Med en Pulje PPA tilfører din virksomhed aktivt ny vedvarende energi til samfundet - også selvom din virksomhed ikke aftager hele produktionen fra et nyopført anlæg. Vi puljer flere virksomheder sammen, inden der nås en kritisk masse, som tilsammen dækker produktionen fra et nyopført energianlæg.

De seneste år er udviklingen inden for vindmøller og solceller accelereret med stormskridt. Både i forhold til antal og effektivitet. Det har åbnet nye muligheder for aktiv deltagelse i den grønne omstilling. Energi Danmark samarbejder med producenter af solcelle- og vindmølleanlæg, der er klar til at etablere ny, bæredygtig energi til at dække dit energiforbrug.

Sådan fungerer en Pulje PPA

  • Energi Danmark puljer flere virksomheder sammen for at dække produktionen fra et nyopført anlæg
  • Med kundernes mandat indgår Energi Danmark aftale med en producent, som etablerer ny vedvarende energi til at dække puljens elforbrug
  • Energi Danmark tager sig af kontakten til producent, selve el-leverancen og risikostyringen.
  • Du indgår en attraktiv, langsigtet prisaftale
  • Din virksomhed er fremtidssikret, både pris- og miljømæssigt.

Denne type af PPA baner vejen for, at alle virksomheder, store som små, kan aftage strøm fra nyopførte anlæg, selvom deres forbrug alene ikke modsvarer en hel solcelle- eller vindmøllepark.

Viggo Aavang, Head of Sales Danmark i Energi Danmark

Er det dyrt at vælge en PPA?
Nej, faktisk er en PPA billigere sammenlignet med priserne på NordPool/Nasdaq. Dit forbrug afregnes til en fast, lav pris.

Er det besværligt at indgå en PPA?
Nej. Når du vælger Energi Danmark som modpart, håndterer vi kontakten til producenten, selve el-leverancen og risikostyringen.

Hvordan kommer jeg i gang?
Det vil typisk tage omkring 3 måneder fra en virksomhed retter henvendelse, til vi har fundet et projekt, du kan købe strømmen fra. Producenten opfører et nyt vedvarende energianlæg, hvorefter du kan aftage strøm fra en nyopført solcelleanlægget eller en nyopført vindmøllepark.

For mere information, kontakt venligst:

Viggo Aavang Jensen, Head of Sales i Energi Danmark. 
Tlf. +45 8742 6203

26.02.2024Energi Danmark A/S

Sponseret

Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

18.09.2023Energi Danmark A/S

Sponseret

Fleksibelt elforbrug: Vejen til energioptimering for virksomheder

28.01.2022Energi Danmark A/S

Sponseret

Fleksibelt forbrug hjælper den grønne omstilling på vej

20.01.2022Energi Danmark A/S

Sponseret

12 virksomheder går sammen om at opføre ny solcellepark

26.10.2021Energi Danmark A/S

Sponseret

Energi Danmark sikrer overskuelig afregning af Lundbecks PPA

12.10.2021Energi Danmark A/S

Sponseret

Energi Danmark håndterer 15.000 målepunkter i TDC NETs PPA