Affaldssortering er et vigtigt klimatiltag

Nye data viser de potentielle klimagasbesparelser for udsortering og genanvendelse af visse plasttyper.

28.10.2021

Sponseret

DAKOFA

Helt overodnet understreger et nyt studie, at en kraftig reduktion af ressourceforbruget (og dermed affaldsdannelsen) samt øget genbrug og genfremstilling er helt afgørende tiltag i forhold til at reducere klimagasudledningerne fra affaldshåndtering. Men når det er sagt, er der fortsat også behov for at undersøge, hvordan klimagasudledningerne kan reduceres, når først affaldet er dannet. Det nye studie viser derfor, hvor mange drivhusgasemissioner der kan spares ved at overgå fra at anvende virgine råvarer til at anvende sekundære samt, hvor store besparelser der kan opnås ved at sortere blandet affald forud for forbrænding og deponi.

Mere specifikt viser den nye undersøgelse, der tager udgangspunkt i HDPE og PP, at der i grove træk kan spares i omegnen af et ton CO2e per ton færdigt produkt, hvis man anvender sekundære frem for virgine HDPE/PP råvarer. I den forbindelse påpeges det, at en væsentlig del af de klimagasudledninger, der udledes i forbindelse med hele genanvendelsesprocessen, kan associeres med transport, hvorfor det vil kunne øge besparelserne yderligere, hvis sorterings-, vaske- og genanvendelsesfaciliteterne er placeret tæt på hinanden.

Baseret på data fra Verdensbanken estimeres det ydermere, at udsortering forud for forbrænding sparer omkring 0,35 ton CO2e pr. ton input af blandet affald, mens sortering forud for deponering sparer omkring 0,31 ton CO2e pr. ton input af blandet affald. Analysen kan således være med til at underbygge argumentationen for, hvorfor plast bør udsorteres fra det blandede affald. Kombinerer man de estimerede besparelser med de globale affaldsdata, vurderes det, at man vil kunne opnå samlede emmissionsbesparelser på mellem 649 og 836 millioner tons CO2e om året, hvilket i grove træk svarer til Tysklands samlede udledninger i 2019.

Den nye rapport er udarbejdet af det britiske konsulenthus Eunomia på vegne af Tomra, producent af sensorbaserede løsninger til affaldsområdet.

Læs mere
Du kan læse hele rapporten ”Waste in the Net-Zero Century: Greenhouse Gas Impacts of Mixed Waste Sorting” her

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: affald i en cirkulær æra

Hvordan ser fremtiden ud for og med affald som fremtidens vigtigste ressource - og kan det gøre op med affald som et af verdens største miljøproblemer?

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD