Affaldsminimering er et af GP Batteries vigtigste miljøfokusområder 

I 1992 opkøbte GP Batteries International Limited (GP Batteries) et lokalt batterianlæg i Thisted, der i 1980'erne havde deponeret betydelige mængder industriaffald på Skovsted losseplads i Thisted, der drives af Thisted kommune. I 2016 meddelte kommunen, at lossepladsområdet skulle lukkes og være ryddet i løbet af få år.

GP Batteries påtog sig ansvaret for at fjerne affaldet i overensstemmelse med miljøhandlingsplaner godkendt af Miljøstyrelsen i Danmark. Som en del af den samlede opgave indgik virksomheden en aftale med Fortum Recycling & Waste's Field Service-team om at sortere og pakke ca. 600 tons batterier på lokationen, hovedsagelig konsumbatterier, som skulle transporteres til genanvendelse hos en oparbejdningsvirksomhed i Holland.

Hårdtarbejdende, proaktiv og ansvarlig partner

”Et af GP Batteries’ vigtigste miljøfokusområder er at minimere affald. Vi har arbejdet henimod at genere nul affald i vores batteriproduktionsfaciliteter ved at fokusere på at reducere, nyttiggøre og kompostere og omdanne affald til energi genereret fra vores produktion”, fortæller Stella Tse, Assistent General Manager, Corporate Affairs og Administration hos GP.

”Jeg fik til opgave at løse affaldsprojektet i Thisted i juli 2019. Da projektets natur og placering var uden for mit normale scope, lavede vi indledningsvis en grundlæggende skrivebordsanalyse. Gennem digitale miljø- og genbrugsplatforme indsnævrede jeg min søgeliste baseret på drift, netværk og ekspertise hos potentielle serviceudbydere, og her toppede Fortum min liste,” siger Stella Tse.

Fortum, der er på en mission for en renere verden, har 50 års erfaring i at fjerne farlige stoffer fra kompliceret og farligt affald, så det er muligt at genanvende værdifulde materialer og fremme cirkulær økonomi. For GP Batteries har den finskejede koncern været et perfekt match til den konkrete løsning, der optimerer batteriproducentens ressource- og omkostningseffektivitet.

Stella Tse forklarer, hvordan GP oplevede samarbejdet med Fortum Recycling & Waste, ”Vi sendte en e-mailforespørgsel i slutningen af ​​juli 2019. Fortum reagerede hurtigt med feedback og arrangerede besøg på lokationen i Danmark i slutningen af ​​august. Fra dette tidspunkt og indtil ​​samarbejdsaftalen blev underskrevet, sørgede Fortum for at tilvejebringe dokumentation for relevante lovmæssige krav og offentlige procedurer på en professionel måde. Projektet startede i april 2020, og den sidste plasttromle med batterier blev fjernet medio december 2020. 

Fortum Recycling & Waste's indsigt i og forståelse af processen for myndighedsgodkendelse var værdifuld for løsningen af det komplekse projekt. Det var vigtigt at dokumentere kviksølvindholdet i batterierne og lokalisere, om affaldet var farligt eller ikke-farligt, af hensyn til eksportgodkendelsen for projektet. Fortums Field Service-team og akkrediterede laboratorium bidrog med deres ekspertise til at udføre disse tests.

”Vi blev holdt fuldt opdaterede om projektets fremdrift via en kontinuerlig dialog med Fortum. Jeg vil gerne takke Fortum for omhyggelig overvågning og Field Service teamet for deres grundige arbejde med at håndtere mere end 900 tons affald (brutto) eller 600 tons batterier (netto) i mere end 2500 plasttromler ”, siger GP’s Assistant General Manager.

Om GP Batteries 
GP Batteries beskæftiger sig primært med udvikling, fremstilling og markedsføring af batterier og batterirelaterede produkter. Siden virksomheden blev etableret som en del af Gold Peak Group i Hong Kong er GP hurtigt ekspanderet til at blive en af ​​verdens største leverandører af primære og genopladelige batterier. Det er en af ​​de største producenter af konsumbatterier i Kina, der i øjeblikket beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere over hele verden. Virksomheden har produktionsfaciliteter i Kina, Vietnam og Malaysia og leverer et omfattende sortiment af batteriprodukter til udstyrsproducenter, førende batterivirksomheder samt detailmarkederne og forbrugerne under sit eget GP-varemærke. 

Vil du vide mere om Field Service klik her

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi 2021

Omstillingen til cirkulær økonomi er nødvendig, tillokkende - og kompliceret. CSR.dk ser på, hvad vi ved om emnet i 2021 og hvad de gode råd er. 

08.03.2024Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjern­varme Fyn og Fortum fokuserer fremover på det nære samar­bejde

24.04.2023Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

14.10.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Circo® recycled plastic defies the conven­tions of fossil-based materials – new compound is carbon-neutral, yet on par with virgin plastic properties

20.01.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

29.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

22.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald